ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت

ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت

2-7 – ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت.

انتخاب گاز طبیعی، دیزل یا LPG در سایزبندی و قابل استفاده بودن ژنراتور تأثیر می گذارد

1-7-2- سوخت دیزل

 • سوخت دیزل برای تجهیزات استندبای و اضطراری توصیه می گردد. استاندارد
  ASTM D975 NO.2-Dدر رتبه بندی سوخت دیزل برای عملکرد خوب استارت و افزایش طول عمر موتور توصیه می گردد.

ذخیره سازی سوخت در سایت باید فراهم گردد ولی در هر حال مخزن ذخیره ی سوخت نباید بیش از اندازه بزرگ باشد. سوخت دیزل حداکثر تا 2 سال در مخزن دوام می آورد بنابراین مخزن باید براساس گردش سوخت بر طبق جدول زمان بندی و آزمایش سوخت در طی این مدت سایزبندی شود. ممکن است نیاز به افزودن میکروب کش باشد در صورتی که گردش سوخت پایین است و یا شرایط رطوبتی بالا سبب رشد میکروب های سوخت می شود.

میکروب های موجود در سوخت می توانند سبب مسدود شدن فیلتر سوخت و یا آسیب موتور شوند.

 • شرایط آب و هوایی سرد – از استاندارد سوخت Premium NO. 1-Dباید مورد استفاده قرار گیرد در هنگامی که دمای محیطی زیر دمای انجماد می باشد. گرم کردن سوخت ممکن است ضروری باشد برای جلوگیری از مسدود شدن فیلترهای سوخت در دماهای زیر نقطه ی ابر سوخت. تقریباً برای استاندارد 2-D و برای استاندارد NO. 1-D
 • ممکن است شرایط تخلیه قابل استفاده باشد. بخش 2.8 در صفحه 18 را ببینید.

2-7-2- سوخت بیودیزل

سوخت بیودیزل از انواع منابع مختلف مثل روغن گیاهان، چربی حیوانات و روغن های خوراکی تولید می شود. به همه ی این سوخت ها اسید متیل استرهای چرب FAME می گویند.

هنگامی که در موتورهای دیزل استفاده می شوند دود، توان و هزینه ی سوخت کاهش پیدا می کند. با وجود کاهش دود تأثیر استفاده این نوع سوخت در انتشار آلاینده های دیگر متفاوت است و سبب کاهش بعضی آلاینده ها و در مقابل افزایش بعضی آلاینده های دیگر می شود.

سوخت بیودیزل یک سوخت جایگزین است بدین معنی که عملکرد و سطح آلاینده های موتور در هنگام استفاده از این سوخت تضمین نمی گردد.

 • مخلوط حداکثر 5% حجم سوخت بیودیزل با سوخت دیزل با کیفیت سبب مشکلات اساسی نمی شود. در صورتی که این میزان بالاتر از 5% باشد می توان انتظار مشکلات جدی را داشت. شرکت کامینز استفاده از مخلوط سوخت بیودیزل را تأیید و یا رد نمی کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت کامینز مشورت نمائید.

3-7-2- گاز طبیعی

 • برای اکثر سایت ها نیاز به ذخیره سوخت در – سایت نمی باشد.
 • گاز طبیعی در صورت در دسترس بودن و دارا بودن جریان و فشار مناسب انتخابی با صرفه ی اقتصادی است.
 • یک مخزن سوخت LPG حمایتی برای موارد اضطراری می باشد.
 • گاز طبیعی در دستگاه های خاصی قابل استفاده است. در هر حال آنالیز سوخت و مشاوره با سازنده ی موتور برای تعیین کاهش احتمالی توان یا آسیب به موتور به دلیل احتراق ضعیف، بد سوزی به دلیل احتراق انفجاری و یا خوردگی ضروری است.
 • احتراق انفجاری و آسیب به موتور ممکن است به دلیل افزودن موقتی بوتان برای حفظ فشار خط باشد. موتورهای گاز طبیعی نیاز به گاز تمیز، خشک و با کیفیت برای تولید نیرو و اطمینان از طول عمر مفید موتور دارند.
 • پایداری فرکانس ژنراتورهای احتراق جرقه ای به خوبی ژنراتورهای دیزل نیست. پایداری فرکانس مناسب در هنگام تولید نیروی مداوم UPSاهمیت دارد.
 • شرایط آب و هوایی سرد – در دماهای محیطی زیر موتورهای احتراق جرقه ای نسبت به موتورهای دیزل معمولاً راحت تر استارت شده و سریع تر زیر بار می روند.

تذکر: شرکت کامینز پاور لوله کشی گاز طبیعی با فشار بالا را به درون ساختمان توصیه نمی کند. (Psig5 [KPa34]یا بیشتر)

4-7-2- LPG (گاز مایع)

 • دسترسی محلی به LPG قبل از انتخاب ژنراتور LPG باید مورد بررسی قرار گیرد.
 • ذخیره ی سوخت در سایت باید تأمین گردد. LPG را می توان به صورت نامحدود ذخیره کرد.
 • پایداری فرکانس موتورهای احتراق جرقه ای به خوبی موتورهای دیزل ژنراتور نیست. این مسأله در هنگام تولید بارهای UPS اهمیت دارد.
 • شرایط آب و هوایی سرد – یا مخزن ذخیره ی LPGباید طوری سایزبندی شود که میزان تبخیر مورد نیاز را در پایین ترین شرایط دمای محیطی محتمل بدهد و یا هیتر تبخیر کننده باید تهیه شود.
 • تذکر: شرکت کامینزپاور لوله کشی کردن LPG فشار بالا ([Kpa138] Psig 20 یا بیشتر) چه به صورت مایع یا گاز را به درون ساختمان توصیه نمی کند.

5-7-2- گازوئیل

سوخت گازوئیل به دلیل فراریت و زمان مجاز نگهداری برای ژنراتورهای

استندبای ثابت مناسب نیست.

6-7-2- سوخت های جایگزین

به طور کلی موتورهای دیزل امکان کار کردن با سوخت های جایگزین دیگر به شرط دارا بودن روانکاری مناسب را در هنگامی که تأمین سوخت با استاندارد NO.2-Dموقتاً امکان پذیر نباشد را داراست. استفاده از سوخت های جایگزین ممکن است بر روی پوشش گارانتی عملکرد موتور و تخلیه تأثیر بگذارد.سوخت های جایگزین زیر عموماً در محدوده های توصیه شده قابل قبول می باشند.

 • سوخت دیزل 1-D و 3-D
 • سوخت روغن 2 (سوخت گرمایشی)
 • سوخت توربین هواپیما درجه ی Jet A و Jet A-1 (سوخت جت تجاری)
 • سوخت های توربین های گازی غیر از هواپیما. درجه های 1 GT و NO.2 GT
 • درجه های 1-K و NO. 2-K از کروزین (نفت سفید)

8-2- ملاحظات محیطی

مطالب زیر در رابطه با اندازه گیری مسائل محیطی مرتبط با صدا، تخلیه ی اگزوز و ذخیره ی سوخت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل 6 صفحه ی 115 مراجعه کنید.

1-8-2- صدا

رفع صداهای مزاحم در صورت مورد نیاز بودن باید در طراحی اولیه مد نظر قرار گیرد. عموماً شیوه های رفع صدای مزاحم هزینه های قابل توجه ای نیاز دارد و فضای مورد نیاز برای تأسیسات را افزایش می دهد. یک سیستم ژنراتور منابع ایجاد صدای بسیاری دارد که شامل فن های خنک کننده صدای موتور، و صدای اگزوز می شود. برای رفع مؤثر صداهای مزاحم تمامی این منابع تولید صدا باید مد نظر قرار گیرند. در اکثر موارد شیوه ی توصیه شده برای رفع این صداها هدایت صدا به سمتی است که افراد آن را نمی شنوند. استفاده از مافلر (صدا خفه کن) به تنهایی ممکن است در یک موقعیت مکانی مشخص منجر به کاهش صداهای مزاحم نشود. به دلیل ماهیت صدا که در جهت های مختلف پخش می شود، موقعیت جهت و فاصله ی ژنراتور نسبت به لاین ها و مکان هایی که صدا ژنراتور در آن ها مزاحم محسوب می شود باید مورد توجه قرار گیرد.

جدول شماره 2 – لول ها (سطوح) صدا

2-8-2- سطوح صدا و قوانین مربوطه

در آمریکای شمالی، قوانین ایالتی و محلی حداکثر سطوح صدا برای مناطق مختلف را مشخص می کند

جدول 2 در صفحه ی 18 بعضی قوانین مربوط به سطح صدا را نشان می دهد.

برای تطبیق با این قوانین نیاز به آگاهی از سطح صدای محیط و نیز سطح صدای تولید شده توسط ژنراتور در حالت زیر بار بودن کامل در آن محیط می باشد.

قوانین مربوط به سطح صدا همچنین برای محافظت از شنوایی کارگران می باشد. افرادی که در اتاق های ژنراتور کار می کنند باید در هنگام کار کردن ژنراتور از محافظ گوش استفاده کنند.

3-8-2- قوانین مربوط به تخلیه ی اگزوز موتور

ژنراتورها فارغ از موارد مصرف ممکن است بر طبق قوانین محلی یا ملی تحت شرایط قوانین مربوط به تخلیه ی اگزوز قرار گیرند. جهت مطابقت با این قوانین اغلب نیاز به کسب مجوزهای خاصی می باشد.

بعضی مناطق خاص ممکن است شرایط ویژه ای در استفاده از موتورهای گاز سوز و یا تخلیه ی گازهای اگزوز داشته باشند. حتماً در مرحله ی طراحی این قوانین را چک کنید.

شکل 6 در صفحه ی 19 قوانین تخلیه ی اگزوز EAPرا برای تجهیزات غیر جاده ای نشان می دهد. لطفاً توجه کنید که این ارقام ماکزیمم محدوده بوده و براساس یک تست 5 سیکلی اندازه گیری شده اند و نمایانگر گازهای خروجی در تمامی سطوح بار نیستند. برای آگاهی از میزان گاز خروجی دستگاه تحت بارهای 25%   50%  75%  و 100% با توزیع کننده تماس بگیرید. همچنین توجه کنید که مقادیر گاز خروجی از اگزوز بر طبق شرایط سایت همانند دما، رطوبت،کیفیت سوخت و غیره متغیر است. فاکتورهای اصلاحی مرتبط ممکن است برای پیش بینی گازهای خروجی مورد نیاز باشد.

4-8-2- قوانین مربوط به ذخیره سازی سوخت

طراحی مخزن ذخیره ی سوخت و تأسیسات در مکان های مختلف توسط قوانینی که معمولاً به دو دلیل متفاوت نوشته شده اند کنترل می شود: حفاظت های محیطی و حفاظت در برابر حریق به دلیل وجود این قوانین (ملزم شدن به اجرا و یا معاونت از اجرای این قوانین در مناطق مختلف متفاوت است) ضروری است که از الزامات محلی آگاه شوید.

در آمریکای شمالی، قوانین حفاظت محیطی معمولاً در هر دو سطح فدرال و ایالتی وجود دارد. قوانین متفاوتی برای مخازن ذخیره سوخت در بالا و زیر سطح زمین وجود دارد.

این قوانین شامل طراحی، استانداردهای ساخت، ثبت، تست مخزن و تشخیص نشتی می شود. و همچنین شامل بودجه های مالی تأمین خسارت و جلوگیری از ریخته شدن سوخت در طبیعت می گردد. به صورت کلی معافیت از این قوانین در 2 صورت به مخازت سوخت بالا و زیر سطح زمین اعطا می گردد. 1) ظرفیت مخزن ذخیره 1320 گالن (500 لیتر) و یا کمتر باشد. 2) هیچکدام از مخازن ظرفیتی بیش از 660 گالن (250 لیتر) نداشته باشد. 3) سوخت در تأسیسات مصرف شود (بدون مصرف در مخازن باقی نماند)

شکل 6: EPA CI NSPSبرای موتورهای استیشنری استانداردهای (4205/60 و 4204/60 و 4202/60 و 4201/60)

حتی هنگامی که تأسیسات از رعایت این قوانین معاف می شود باید توجه کرد که مخارج پاکسازی ممکن است بسیار بالا باشد حتی برای مقادیر پایین ریخته شدن سوخت در طبیعت که معمولاً به دلیل نشتی، سرریز سوخت و غیره می باشند.

گرایش عمده در ذخیره سوخت دیزل برای ژنراتورست های در سایت داخلی و خارجی استفاده از مخازن دو جداره با تشخیص نشتی و سیستم حفاظت در برابر سرریز شدن است.

5-8-2- حفاظت در برابر حریق

در منطقه ی آمریکای شمالی قوانین حفاظت در برابر حریق عمدتاً از یکی از استانداردهای سازمان ملی حفاظت در برابر حریق NFPA استفاده می کند.

این استاندارها شامل الزاماتی برای ظرفیت ذخیره ی سوخت در مکان های سربسته سیستم های لوله کشی سوخت، طراحی و تولید مخازن سوخت، موقعیت مخازن سوخت، خاکریزسازی و تدارک شیر تخلیه ی ایمنی می شوند. به استاندارد شماره 37 NFPA بخش نصب موتورهای استیشنری مراجعه کنید. مقامات محل ممکن است قوانین محدود کننده ی بیشتری نیز در این مورد وضع کرده باشند.