جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین

41- مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین       مقاومت ویژه خاک در درجه اول بستگی به جنس آن و سپس رطوبت و دما دارد. 411- مقاومت ویژه انواع خاک در جدول شماره 4-1 مشخصات انواع عمده خاکهای موجود در طبیعت نشان داده شده است. لازم است توجه شود که در هر حال مقاومت […]