مشاوره خرید دیزل ژنراتور

مشاوره خرید دیزل ژنراتور - 1

مشاوره خرید دیزل ژنراتور – 1

1. پیکربندی دیزل ژنراتور

پیکربندی دیزل ژنراتور در دو حالت قابل بررسی است:

1. توان الکتریکی ژنراتور دیزل
2. خصوصیات فیزیکی دیزل ژنراتور

اولین سوال در هنگام انتخاب دیزل ژنراتور میزان توان الکتریکی آن است، یعنی میزان توان ظاهری دستگاه (KVA) و توان اکتیو دستگاه (KW) است. این نوع اندازه گیری در دو نوع دستگاه مولد برق از جمله UPS (معمولا برای مصارف سبک مانند برق اضطراری سیستم های کامپیوتری) و همچنین دیزل ژنراتورها (به منظور مصارف سنگین و حجیم مانند تامین برق خانه، بیمارستان و مصارف صنعتی) به کاربرده می شود.

مشاوره خرید دیزل ژنراتور - 2

مشاوره خرید دیزل ژنراتور – 2

حال با موضوع مشاوره خرید دیزل ژنراتور شما می بایست به دو نکته اساسی توجه داشته باشید که مولد برق شما با در نظر گرفتن توان ظاهری قابل بهرداری است یا توان اکتیو آن!؟ در حالت کلی می توان با در نظر گرفتن این موضوع و سوالات زیر در انتخاب ژنراتور دیزل خود موفق باشیم:

1. آیا مولد برق شما برای مصارف صنعتی بوده یا صرفا جهت تامین برق تجهیزات ساده و سبک بکار برده می شود!؟
توضیح: این سوال به منظور شناسایی میزان قدرت دیزل ژنراتور می باشد.
2. آیا قطع و وصل برق در مصارف شما امری موقت است یا متناوب؟
توضیح: نوع ژنراتور دیزل باید با توجه به شرایط کاری آن تعریف شود، به عبارتی آیا از دیزل ژنراتور به عنوان برق اضطراری (standby) استفاده می شود یا به عنوان یک مولد برق دائم (prime power source).
3. میزان عمر مفید مولد برق را چگونه مد نظر گرفته اید؟
توضیح: این سوال به منظور مشخص نمودن میزان عمر مفید دستگاه و هزینه های نگهداری آن می باشد. دیزل ژنراتور شما دارای عمر مفید 5 سال است یا کمتر!؟
4. محل قرار گرفتن مولد برق مورد نظر چگونه است؟
توضیح: یکی از سوالات بسیار مهم محل نصب دیزل ژنراتور است. با توجه به مواردی از جمله میزان فصای اشغال شده از سوی دیزل ژنراتور، تهویه هوا، میزان صدا تولید شده آن و…
5. نوع سوخت مولد برق شما چیست؟
توضیح: یکی از مهمترین موارد در انتخاب موتور ژنراتور نوع سوخت آن است که می بایست در نظر گرفت.