جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

مدارهای کنترل جریان

مدارهای کنترل جریان (کنترل جریان خروجی- کنترل جریان ورودی) کنترل جریان ورودی (Meter-in) روشی است که در ان یک سوپاپ کنترل جریان به گونه ای در یک مدار هیدرولیک قرار می گیرد که بتواند مقدار سیال ورودی به عملگر را محدود کند. شکل (6-38a) نحوه کنترل و محدود کردن جریان ورودی را در یک سیستم […]