مخزن ذخیره هوای فشرده

مخزن ذخیره هوای فشرده کمپرسور ، برای هر سیستم هوای فشرده کاملا ضروری هستند. بدليل کاهش نوسانات فشار درسيستم هواي فشرده و ذخيره ي هوای فشرده از مخزن استفاده ميشود وفشار آن از 8 تا 13 بار متغير ميباشد در واقع هوای مورد نياز سيستم برای زمانهاي اوج مصرف ذخيره ميشود.

از دلايلي که از مخزن در هوای فشرده استفاده ميشود:

  1. در زمانهاي اوج مصرف هواي فشرده را بدون نياز به کمپرسور بزرگتر تامين ميکند.
  2. برای جلوگيري از ورود آب کندانس شده به لوله هاي انتقال هوا استفاده ميشود.
  3. مستهلک کردن نوسانات بار، و جلوگيري بيش از حد روشن و خاموش کردن کمپرسور
  4. کاهش هزينه هاي مصرفي بدليل اينکه با جريان کمتري هواي فشرده توليد ميشود.
  5. خنک سازي هواي فشرده و جداسازي مقداري از رطوبت و روغن موجود در هواي توليد شده و …
مخزن ذخیره هوای فشرده کمپرسور

اندازه مخزن برای کمپرسورها بسيار با اهميت است در صورت بزرگ بودن مخزن کمپرسور درحالت unload  قرارگرفته که باعث خاموش شدن آن ميشود و کوچک بودن آن هم باعث صدمه ديدن دراثر افت فشار ميشود.

و براساس يک قانون کلي ظرفيت مخزن حداقل برابر با يک گالن به ازاي هر CFMخروجي کمپرشور ميباشد.

مخازن ذخیره هوای فشرده از ورق های فولادی استاندارد ساخته می شوند. و ضخامت آنها بسته به میزان فشار کاری متغیر می باشد. این مخازن در حجم ها و فشارهای مختلف ساخته می شوند.که مدلهای مختلف آنرا مشاهده می کنید. مخزن هوای فشرده وظیفه ذخیره هوا،جداسازی رطوبت از هوا و از بین بردن نوسانات فشار می باشد.

ساخت این مخازن بر اساس استاندارد بین الملی ASME می باشد. و در صورت نیاز گواهی نامه های تست جوش و تست هیدرو استاتیک نیز صادر می گردد. در صورت نیاز به محاسبه حجم مخزن خط هوای فشرده با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمائید.