كارخانه هاي گاز GAS Plant

كارخانه ها و مولد هاي گاز PSA

اين كارخانه هاي گاز توسط مهندسين با تجربه و خبره طراحي و ساخته شده اند و گازهايي با درجه خلوص بالا توليد مي كنند.

 • كارخانه اكسيژن
 • كارخانه هيدروژن
 • كارخانه نيتروژن
 • آمونياك شكن
 • كارخانه استيلن
 • مولد co2
 • مولد هاي گاز
نيتروژن PSA
 • كارخانه يخ خشك
 • كارخانه متان
 • كارخانه بيوگاز
 • كارخانه LNG
 • كارخانه CNG
 • كارخانه هاي گاز اكسيژن PSA
 • پمپ هاي اكسيژن مايع
 • مولد پروپان
 • كارخانه اكسيد نيتروس
 • پمپ نيتروژن مايع
 • مولد اكسيژن
 تجهيزات گاز

براي اينكه كارخانه ها ي گاز عملكرد آرام و يكنواختي داشته باشند به تجهيزات گوناگوني نياز دارنداز جمله:

 • خشك كن گاز
 • رآكتور گاز
 • دستگاه مايع كننده گاز
 • صافي گرد و غبار
 • مجراي انشعابي
 • موتورهاي انبساطي
 • مبدل حرارتي
 • برج تقطير
 • پس سرد كن
 • صافي مكنده
 • دستگاه جدا كننده رطوبت
 • جذب كن روغن
 • كمپرسور 4 مرحله اي
 • سيستم غربال مولكولي
 • انواع كمپرسور گاز

 مراحل توليد گاز در كارخانه هاي گاز

پردازش گاز نيز همانند خود علم شيمي قدمت بسياري دارد، با استفاده از اين فرايند مي توان عناصر تشكيل دهنده هوا يعني اكسيژن، هيدروژن، نيتروژن،و… را از يكديگر جدا كرد.

دي اكسيد كربن و نيتروژن به عنوان عناصر اصلي تشكيل دهنده اتمسفر براي اولين بار توسط چيني ها در قرن هشتم شناسايي شدند. اين دو كشف به عنوان جهش بزرگي در اين فرايند محسوب مي شوند.

با نگاهي ساده به اين تاريخچه متوجه مي شويم كه چيني ها اولين افرادي بودند كه در اوايل قرن نهم از گاز قابل احتراق استفاده كردند. آنها در آن زمان از گاز طبيعي استفاده مي كردند و آن را به داخل لوله هاي ساخته شده از ني خيزران وارد مي كرده و براي روشنايي استفاده مي كردند و همچنين استفاده از گاز زغال سنگ نيز در اواسط قرن نوزدهم در انگلستان آغاز شد. بعد از اين ابداعات در طي مدت كوتاهي شركت هاي گاز پديدار شدند و گاز را بطور عمده براي اهداف تجاري توليد كردند.

تصفيه گاز

گاز به روش هاي گوناگوني استفاده مي شود. با اين وجود گازي كه از زير زمين خارج مي شود بطورطبيعي نسبت به چيزي كه ما استفاده مي كنيم خيلي متفاوت است . مراحل تصفيه گاز د ربسياري جهات نسبت به تصفيه و پالايش منابع طبيعي دگر مثل نفت خام از پيچيدگي كمتري برخوردار است اما تصفيه آن قبل از استفاده به همان اندازه ضرورت دارد.

 كارخانه هاي جداسازي هوا در كارخانه هاي گاز

كارخانه هاي جداسازي هوا، سيستم هايي هستند كه عناصر تشكيل دهنده هوا مثل اكسيژن و آرگون را از يكديگر جدا مي كنند. اگرچه ممكن است تفاوت هاي گوناگوني در مراحل تصفيه گاز وجود داشته باشد اما تمام كارخانه هاي جداكننده گاز را مي توان به دو دسته طبقه بندي كرد:

 • كارخانه هاي گاز برودتي. در اين روش براي جدا سازي عناصر تشكيل دهنده هوا و بدست آوردن محصول نهايي از درجه حرارت هاي خيلي پايين استفاده مي شود. اين روش مقرون بصرفه ترين روش براي جداسازي گاز ها است و معمولاً براي توليد گاز با درجه خلوص خيلي بالا و در اندازه هاي خيلي زياد استفاده مي شود.
 • كارخانه هاي غير برودتي. در روش غير برودتي ، فراورده هاي گازي با استفاده از روش جداسازي و در دماي محيط توليد مي شوند. در اين روش براي جداسازي گازها ويژگي تفاوت بين جرم، اندازه و ساختار مولكولي گازها استفاده مي شود.

د رحال حاضر تمركز اصلي بازار بيشتر به توليد سيستم هاي مستقل جداكننده هوا است و همچنين در كارخانه هاي صنعتي گاز بيشتر به ارتقاء طرح و شيوه عملياتي تمركز مي شود. در بعضي موارد اين به معني انجام پروژه هاي كاري واقعي و در بعضي موارد فقط به معني ارائه طرح، مهندسي و نظارت است.

كارخانه هاي گاز برودتي در كارخانه هاي گاز

در سناريوي بازار امروز،جداسازي هوا به روش برودتي به عنوان مقرون به صرفه ترين تكنولوژي براي كارخانه هاي بزرگتر و براي توليد اكسيژن و نيتروژن با درجه خلوص خيلي بالا شناخته شده است. روش برودتي تنها تكنولوژي براي توليد محصولات مايع است.جداسازي هوا به روش بودتي به عنوان روشي سنتي براي توليد گاز هاي نيتروژن و اكسيژن است. در اين تكنولوژي براي تفكيك عناصر تشكيل دهنده هوا از يكديگر لازم است دماي هوا تا صدها درجه زير صفر كاهش يابد.

انتخاب طرح” سيستم هاي تفكيك گاز” به تعداد محصولات گازي مورد نياز كارخانه بستگي دارد، مثلاً يك كارخانه ممكن است فقط به نيتروژن ، يا نيتروژن و اكسيژن، ويا نيتروژن، اكسيژن و آرگون نياز داشته باشد.عوامل ديگري مثل فشارهاي تحويل، درجه خلوص مورد نياز و اينكه آيا محصول به شكل مايع توليد شود يا نه نيز انتخاب مشتري را تحت تاثير قرار مي دهد.

انواع متفاوتي از سيستم هاي جداسازي هوا وجود دارد كه براي توليد گازهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند. روش برودتي يكي از رايج ترين و قابل قبول ترين روش هايي است كه در كارخانه هاي بزرگ يا متوسط براي توليد نيتروژن، اكسيژن و آرگون به شكل محصولات مايع يا گاز استفاده مي شود.

تقريبا تمام روش هاي جداسازي برودتي با مراحل يكساني شروع مي شود. با اين وجود، انرژي مورد نياز براي به راه انداز ي سيستم ها به نوع تركيب محصول و درجه خلوص موردنياز بستگي دارد. بعضي از طرح ها هزينه سرمايه را به حداقل مي رسانند، بعضي ها مصرف انرژي را كاهش مي دهن، بعضي ديگر بازيافت توليد را به حداكثر مي رسانند و در بعضي ديگر عمليات با انعطاف پذيري بيشتري انجام مي شود. مراحل گوناگوني در تمام انواع روش هاي برودتي وجود دارد، از جمله:

 – تصفيه و فشرده سازي هوا در كارخانه هاي گاز

اين فرايند با استفاده از يك كمپرسور چند مرحله اي كه بازدهي بالايي دارد انجام مي شود. آب تقطير شده همزمان با فشرده سازي و سپس خنك سازي هوا از آن خارج مي شود.

– خنك كاري

سپس هواي فشرده از مبدل حرارتي آب خنك و هواي خنك عبور داده مي شود و دماي آن تا دماي محيط كاهش مي يابد.

– خارج كردن ناخالصي ها

در مرحله بعدي بخار آب باقي مانده دي اكسيد كربن از جريان هوا خارج مي شود.

– سرد كردن جريان هوا تا دماي سرمازي

سپس مبدل حرارتي، هوا را تا دماي سرمازي سرد مي كند ( تقريباF300- )

–  تقطير كردن

در برج هاي تقطير، عناصر تشكيل دهنده هوا از يكديگر جدا مي شوند. اين كار در اصل توسط دستگاه جداساز بخصوصي انجام مي گيرد كه عمدتا اين دستگاه شامل برج بالايي و پاييني و مبدل هاي حرارتي ويژه مي باشد.

– گرم كردن محصولات گازي و گاز هاي خروجي زائد

محصولات گازي و جريان هاي گاز هاي خروجي زائد كه از برج هاي جدا كننده هوا خارج شده اند مجددا به مبدل هاي حرارتي بازگردانده مي شوند.

بعد از اين مرحله محصول نهايي كه نيتروژن يا اكسيژن مايع است توليد مي شود كه سپس به مخزن ذخيره وارد مي شود. سپس نيتروژن و اكيسژن به شكل مايع و با استفاده از كاميونهاي تانكر دار بين مشتريان توزيع مي گردد.

كارخانه هاي گاز غير برودتي در كارخانه هاي گاز

تكنيك هاي غير برودتي در طول دهه 1960 بوجود آمد. در صنايعي كه به اكسيژن و نيتروژن در مقياس كوچكي نياز دارند، روش هاي غير برودتي مي تواند جايگزين خيلي مناسب و مقرون بصرفه اي براي كپسول هاي گاز پرفشار يا خريداري محصولات فله اي باشد. روش هاي PSA و سيستم هاي غشايي بيشتر مورد توجه قرار گفته اند و بطور پيوسته براي توليد گاز در مقياس كوچكتر و در محل كارخانه استفاده مي شوند. در فرايند جداسازي غير برودتي از ويژگي هاي فيزيكي گازها استفاده مي شود و بدين ترتيب عناصر تشكيل دهنده هوا د ردماي معمولي جدا شده و تصفيه مي شود و فراورده هاي باارزش تجاري توليد مي گردد. در مواقعي كه به محصولات باكيفيتي نياز است و يا اينكه به توليد در مقياس بالا نيازي نيست اين نوع روش جداسازي مي تواند مقرون بصرفه باشد.

سيستم هاي غير برودتي را مي توان به چند دسته تقسيم كرد:

PSA(جذب سطحي توسط نوسان فشار)

سيستم PSA اولين روش غير برودتي بود كه براي توليد اكسيژن يا نيتروژن در سطح تجاري استفاده شد.     درسيستمهاي PSA براي توليد نيتروژن و اكسيژن از غربالهاي مولكولي كربن و زيوليت استفاده مي شود و هوا از مخزن هايي كه حاوي يك يا چند ماده جاذب هستند عبور داده مي شود.

محصول مورد نياز توسط اين جاذب جذب مي شود و عناصر باقي مانده از سيستم خارج مي گردد.

VSA(جذب سطحي توسط نوسان خلع)

سيستم VSA بطور رايج در مولد هاي اكسيژن براي توليد اكسيژن باكيفيت پايين خصوصا با در جه خلوص 95% تا 90 استفاده مي شود. مراحل كار سيستم VSA

تقريبا مشابه مراحل PSA است، با اين وجود فرايند جداسازي در دامنه فشار متفاوتي صورت مي گيرد. بر طبق اظهارات كارشناسان، اگر ميزان توليد از 30 تا 20 تن در سال بيشتر باشد سيستم هاي VSA نسبت به سيستم هاي PSA مقرون بصرفه تر هستند.

سيستم هاي غشايي نيتروژن در كارخانه هاي گاز

اگر بدنبال سيستمي هستيد كه مصرف انرژي پاييني داشته باشد، قابل اطمينان بوده و مراقبت و نگهداري آن ساده باشد، دستگاه جداساز غشايي نيتروژن بهترين انتخاب است. اين سيستم بطور رايج براي توليد در اندازه هاي بالاتر استفاده مي شود و از ل.له هاي گروهي كه از پوليمرها ي بخصوصي ساخته شده است استفاده مي كند. تركيب بندي اين لوله ها مشابه مبدل حرارتي پوسته لوله اي است.

هنگام انتخاب يك تكنولوژي مناسب عوامل متعددي بايد در نظر گرفته شود از جمله حجم مورد نياز، د رجه خلوص مورد نياز، استمرار توليد، دماي پايين، موقعيت مشتري و غيره. اگر چه سيستم هاي PSA, VSAوVPSA هنگام جذب سطحي گاز ها توسط مواد بخصوص براي توليد و جداسازي گاز هاي مورد نظر داراي تفاوت هايي مي باشند ولي كل سيستم فيزيكي در آنها مشابه است.