كاربرد كارخانه گاز طبيعي Natural Plant Application

كاربرد كارخانه گاز طبيعي - 1

كاربرد كارخانه گاز طبيعي – 1

كاربرد كارخانه گاز طبيعي :

مصرف گاز طبيعي به طور روزافزون در حال گسترش است و به عنوان مهمترين منبع انرژي در جهان محسوب مي‌شود. همچنين استفاده از گاز طبيعي در مصارف خانگي نسبت به منابع انرژي ديگر مزيت‌هاي زيادي در خصوص عدم آلودگي محيط زيست دارد، بنابراين كارخانه‌هاي گاز طبيعي بيشتر در مصارف صنعتي و تجاري كاربرد دارند.

گاز طبيعي عمدتاً در گذشته براي گرم كردن استفاده مي‌شد، ولي هم‌اكنون بطور رو به افزايشي براي توليد جريان الكتريسته و همچنين به جاي بنزين در مصارف حمل و نقل مورد استفاده قرار مي‌گيرد. گاز طبيعي در مصارف خانگي مي‌تواند براي پخت‌وپز و غيره استفاده شود. گاز طبيعي همچنين به عنوان ماده خامي در بسياري از توليدات رايج استفاده مي‌شود از جمله: رنگ‌ها، كود، پلاستيك، ضديخ‌ها، مواد رنگي، فيلم عكسبرداري، دارو، و مواد منفجره استفاده مي‌شود. بسياري از صنايع از گاز طبيعي در مصارف گوناگوني استفاده مي‌كنند. همچنين براي توليد فولاد، شيشه، كاغذ، پارچه، آجر و غيره استفاده مي‌شود.

كارخانه‌هاي گاز طبيعي بطور رايج به شكل كارخانه LNG (گاز طبيعي مايع) و CNG (گاز طبيعي فشرده) استفاده مي‌شوند. هر صنعتي كه از گاز طبيعي استفاده مي‌كند.

بطور بلقوه به كارخانه‌هاي گاز طبيعي نيز نياز خواهد داشت. در زير كاربردهاي اين دو نوع كارخانه گاز طبيعي ذكر شده است:

كارخانه LNG در كاربرد كارخانه گاز طبيعي

گاز طبيعي يكي از مهمترين منابع انرژي است كه ميزان مصرف آن در جهان شديداً در حال افزايش است. كارخانه‌هاي گاز LNG به منظور انتقال گاز طبيعي از طريق خطوط لوله گاز كاربرد دارند. حمل و نقل و ارسال گاز طبيعي توسط خطوط لولة گاز خيلي راحت و مقرون به صرفه است.

كاربرد كارخانه گاز طبيعي - 2

كاربرد كارخانه گاز طبيعي – 2

كارخانه CNG در كاربرد كارخانه گاز طبيعي

كارخانه‌هاي CNG تكنولوژي را فراهم مي‌آورند كه مي‌توان به راحتي گاز را در مسافت‌هاي كوتاه حمل و نقل كرد. هدف اين تكنولوژي در اصل توليد ذخيره‌هاي گاز در نواحي دور از ساحل است، زيرا اين مناطق به خطوط لوله گاز دسترسي ندارند. يا به اين علت كه انتخاب LNG در اين نواحي خيلي پرهزينه است. كارخانه‌هاي CNG غالباً در ايستگاه هاي سوختگيري CNG به منظور تأمين سوخت خودروها كاربرد دارند.

اين دو كارخانه بطور رايج در شرايط بخصوصي استفاده مي‌شوند، به عنوان مثال در مواقعي كه پروژه گاز طبيعي نمي‌تواند تمام گاز بازيافت شده را استفاده كند يا مواقعي كه نياز به حفظ ايمني محيط زيست است، اين كارخانه‌ها به عنوان جايگزين گاز طبيعي استفاده مي‌شوند، زيرا استفاده از كارخانه‌هاي CNG و LNG مزيت‌هايي براي محيط زيست دارد. به اين علت كه در مقايسه با بنزين، گازوئيل و هر نوع سوخت ديگري خيلي بهتر و تميزتر مي‌سوزد.

كاربرد كارخانه گاز طبيعي - 3

كاربرد كارخانه گاز طبيعي – 3