كاربرد دستگاه هاي مولد اكسيژن Oxygen Plant Application

كاربرد دستگاه هاي مولد اكسيژن - 1

كاربرد دستگاه هاي مولد اكسيژن – 1

كاربرد دستگاه هاي مولد اكسيژن :

دستگاه هاي گاز اكسيژن كه به سيستم‌هاي مولد اكسيژن نيز معروف هستند، در اندازه‌هاي گوناگوني ساخته مي‌شوند. از دستگاه هاي پرتابل (قابل حمل) و كوچك گرفته تا دستگاه هاي خيلي بزرگ. اين دستگاه ها عمدتاً براساس تكنولوژي PSA (بر آسامي توسط نوسان فشار)، VPSA (بر آسامي توسط نوسان فشار خلع) و VSA (برآسامي توسط نوسان خلع) كار مي‌كنند، با اين وجود انتخاب هر يك از اين تكنولوژي ها به نوع كاربرد بستگي دارد.

كاربرد دستگاه هاي مولد اكسيژن - 2

كاربرد دستگاه هاي مولد اكسيژن – 2

صنايع مي‌توانند به راحتي از يك دستگاه پرتابل استفاده كنند يا دستگاهي را در محل نصب كنند و بدين ترتيب  هزينه‌هاي مربوط به حمل و نقل و تحويل كپسول هاي گاز از بين مي رود. دستگاه مولد اكسيژن بطور كل در صنعت فولادسازي، صنعت كاغذسازي، صنعت شيشه، صنايع شيمي، صنعت تأمين آب آشاميدني، تصفيه فاضلاب (خصوصي يا دولتي)، صنعت بيوتكنولوژي و غيره كاربرد دارد.

ظرفيت توليد گاز دستگاه مولد اكسيژن بين 500m3/Hl تا 20 نوسان دارد و براي توليد اكسيژن صنعتي و پزشكي با درجة خلوص 99.9% بسيار مناسب است.

كاربرد دستگاه هاي مولد اكسيژن - 3

كاربرد دستگاه هاي مولد اكسيژن – 3

كاربردهاي مختلف دستگاه مولد اكسيژن را مي‌توان به چند دسته تقسيم كرد:

براي احتراق در كاربرد دستگاه هاي مولد اكسيژن

دستگاه هاي مولد اكسيژن را مي‌توان عمدتاً در محل‌هايي به كار برد كه براي مصارف صنعتي به احتراق نياز دارند، زيرا تمام فرآيندهاي احتراق سوخت از اكسيژن استفاده مي‌كنند. (بطور معمول 21 درصد در هوا كافي است)

صنعت شيمي 

دستگاه هاي مولد اكسيژن در صنعت شيمي جاي خاصي پيدا كرده‌اند. اكسيژن به عنوان ماده خام اصلي محسوب مي‌شود. زيرا نقش‌ مهمي در فر،يند ساخت چندين ماده شيميايي مهم دارد.

– پالايشگاه هاي نفت در كاربرد دستگاههاي مولد اكسيژن

در اين پالايشگاه ها اكسيژن به منظور باز كردن تنگ راه هاي دستگاه هاي گوناگون بازيافت سولفور استفاده مي‌شود. اين دستگاه هاي اكسيژن همچنين براي افزايش ظرفيت و تبديل يك تجزيه‌ كننده كاتاليزوري مايع (Fluid Catalytic Cracker) در پالايشگاه استفاده مي‌شود.

صنعت فلز در كاربرد دستگاه هاي مولد اكسيژن

دستگا‌ه هاي مولد اكسيژن در صنعت فلزات به منظور فولادسازي و كاربردهاي برش فلز استفاده مي‌شوند. در كوره ها مختلف اكسيژن تا مقادير زيادي تزريق مي‌شود و بدين ترتيب ظرفيت كوره ها افزايش مي‌يابد و انرژي مورد نياز آنها كاهش مي‌يابد. مقادير عمده‌اي از اكسيژن همچنين براي ساختن فلزات ديگري مثل مس، روي و سرب استفاده مي‌شود.

صنعت خميرسازي و كاغذسازي در كاربرد دستگاه هاي مولد اكسيژن

دستگا‌ه هاي مولد اكسيژن در اين صنعت به عنوان ماده شيميايي رنگ بر استفاده مي‌شوند. همچنين استفاده از اكسيژن قبل از استفاده از دستگاه رنگ بر مقدار مايع مورد استفاده جهت تركيب فيبرها با يكديگر كاهش مي‌دهد. همچنين در يك دستگاه خمير كاغذسازي اضافه كردن

اكسيژن به هواي احتراق باعث افزايش ظرفيت توليد بويلر بازيافت سولا و كورة سوخت آهك مي‌شود.

صنعت شيشه سازي

در توليد شيشه و محصولات مرتبط، دستگاه هاي مولد اكسيژن به منظور تبديل سيستم احتراق به كار مي‌رود. يعني سيستم احتراقي كه از هوا به عنوان سوخت استفاده مي‌كند را به سيستمي تبديل مي‌كند. از اكسيژن به عنوان سوخت استفاده مي‌كند. استفاده از اكسيژن به جاي هوا باعث بهبود عملكردهاي گرمادهي، افزايش بازدهي كوره و احتراق پايين‌تر سوخت مي‌گردد.

صنعت مراقبت هاي پزشكي 

دستگاه هاي مولد اكسيژن همچنين در زمينه پزشكي نيز به عنوان يك گاز زندگی بخش كاربرد دارند.

اكسيژن به عنوان گازي شناخته شده است كه به تنفس كمك مي‌كند. اكسيژن از طريق نصب مخزن‌هاي بزرگ يا كپسول‌هاي اكسيژن در بيمارستان ها استفاده مي‌شود.

محيط زيست در كاربرد دستگاه هاي مولد اكسيژن

دستگاه هاي مولد اكسيژن به منظور فراهم آوردن اكسيژن فراوان براي سيستم‌هاي جانداري كه دچار كمبود اكسيژن هستند استفاده مي‌شود. به عنوان مثال تصفيه بيولوژيكي فاضلاب، تزريق اكسيژن به فاضلاب‌ها كه منجر به كاهش تشكيل سولفيد هيدروژن مي‌شود.