كاربرد دستگاه مولد هيدروژن Hydrogen Plant Application

كاربرد دستگاه مولد هيدروژن -1

كاربرد دستگاه مولد هيدروژن -1

هيدروژن از همه گازها سبك‌تر است و فراوان‌ترين گاز در جهان مي‌باشد. هيدروژن يكي از عناصر تشكيل دهندة آب، مواد معدني و اسيدها است، نيز بخش ضروري تمام هيدروكربن‌ها و خصوصاً مواد ارگانيك ديگر است. در اين متن، هيدروژن به عنوان يك سوخت ايمن و مقرون به صرفه براي انرژي‌هاي و نيازهاي حمل و نقل پديدار شده است .

هيدروژن هنگام احتراق نسبت به هر سوخت ديگري بالاترين ميزان انرژي را آزاد مي‌كند. بيشتر صنايع از هيدروژن با كيفيت به عنوان يك مادة اوليه استفاده مي‌كنند كه يا با مواد خام ديگر واكنش شيميايي انجام دهد و محصول جديدي فراهم آورد و يا محيطي غيراكسايشي فراهم آورد.

هيدروژن تقريباً بطور كامل از فرآيندهاي شيميايي نشأت مي‌گيرد، به عنوان محصول فرعي يا به عنوان ماده خام صنعتي. در حال حاضر هيدروژن در بخش انرژي و فقط در كاربردهاي صنعتي استفاده مي‌شود. در اصل هر صنعتي كه از هيدروژن استفاده مي‌كند، نياز بلقوه‌اي به كارخانه‌هاي هيدروژن دارد. در زير چند نمونه از اين صنايع نام برده شده است.

كاربرد دستگاه مولد هيدروژن - 2

كاربرد دستگاه مولد هيدروژن – 2

صنعت غذا و نوشابه‌سازي 

دستگاه هاي مولد هيدروژن عمدتاً در صنايع غذايي به منظور هيدروژنه كردن اسيدهاي چرب اشباع نشده و توليد چربي جامد براي مارگارين و فرآوري‌هاي غذايي ديگري مثل سويا، ماهي، روغن پنبه‌دانه، ذرت استفاده مي‌شوند. هيدروژن به منظور تبديل كردن آنها به موادي كه به حالت نيمه جامد هستند استفاده مي‌شود.

صنعت شيمي در كاربرد دستگاه مولد هيدروژن

هيدروژن به منظور تصفيه كردن مقادير عمده‌اي از مواد خام در ساخت شيميايي آمونياك، متانول، پروكسيد هيدروژن، پوليمرها و حلال‌ها استفاده مي‌شوند. همچنين براي هيدروژنه كردن روغن‌هاي غيرخوراكي براي صابون، عايق كاري، پلاستيك، پماد، و مواد شيميايي ديگر استفاده مي‌شود.

 پالايشگاه هاي نفت

هيدروژن در پالايشگاه ها بطور كاتاليزوري با جريان‌هايي كه در اواسط فرآيند تصفيه قرار دارند، تركيب مي‌شود و در تلفيق با عمليات تجزيه كاتاليزوري استفاده مي‌شود، تا تركيبات سنگين و اشباع نشده را به تركيب‌هاي سبك‌تر و مقاوم‌تر تبديل كند.

بخش انرژي در كاربرد دستگاه مولد هيدروژن

استفاده از هيدروژن به منظور اهداف توليد انرژي روشي ابداعانه است. دستگاه هاي  بزرگ مولد هيدروژن در نيروگا هها به كار گرفته مي‌شوند. هيدروژن به عنوان سوخت در ژنراتورها استفاده مي‌شود و از طريق فرآيند الكتروشيميايي در تركيب با اكسيژن، جريان الكتريسته ايجاد مي‌كند.

صنعت داروسازي در كاربرد دستگاه مولد هيدروژن

صنعت داروسازي از هيدروژن به منظور ساخت ويتامين‌ها و محصولات دارويي ديگري استفاده مي‌كند.

كاربرد دستگاه مولد هيدروژن - 3

كاربرد دستگاه مولد هيدروژن – 3

دستگاه هاي مولد هيدروژن بخش عمده‌اي از صنعت فلزات هستند. هيدروژن با گازهاي بي‌اثر تركيب مي‌شود و محيط كاهنده‌اي فراهم مي‌آورد، كه در بسياري از كاربردهاي صنعت متالوژيكي مورد نياز است.

صنعت هوانوردي در كاربرد دستگاه مولد هيدروژن

دستگاه هاي مولد هيدروژن سوخت سفينه فضايي و همچنين دستگاه هاي حفظ حيات را فراهم مي‌آورد. هيدروژن مايع همچنين به عنوان سوخت موشكي استفاده مي‌شود.

صنعت الكترونيك در كاربرد دستگاه مولد هيدروژن

هيدروژن به عنوان يك گاز حامل براي عناصر فعال استفاده مي‌شود و در توليد مدارهاي نيمه‌رسانا، اتمسفر قابل كنترلي فراهم مي‌آورد.