قطعات کمپرسور اطلس کوپکو

.

آماده ارائه مشاوره فنی از طریق تلفن به تمام شرکت های ایرانی به صورت رایگان می باشد.

مهندس میثم چشمارو        تلفن تماس : 09122000781 

سری جدید اطلس کوپکو، کمپرسور های اسکرو دوار روغن کاری نشونده

سری جدید اطلس کوپکو  Z55-90  و قطعات کمپرسور اطلس کوپکو گواهی براين حقيقت است که می توان يک طرح منطقی، سطح بالايی از تلفيق و عملکردی عالی را در يک محصول جای داد .
اين نسل از سری جدید اطلس کوپکو ، اسکرو روغن کاری نشونده تلفيقی از دامنه گسترده تر فشار و ميزان بالاتر جريان با مقتضيات انرژی پايين تر است .
حداقل لوله کشی بيرونی ، سطح صدای خيلی پايين و تلفيق مکانيکی بالا از عملکردی بدون مشکل اطمينان حاصل می کند.
اين سری جدید اطلس کوپکو  شامل ZRLZT90VSD با صرفه جويی انرژی بالا اس . موتور با سرعت متغيير مدل هايی برای هوا با کيفيت با پايين ترين هزينه صرفه جويی انرژی تا 25% از هزينه چرخه زندگی سيستم از بازگشت زودتر از مواقع سرمايه اطمينان حاصل می کند.

طراحی عالی سری جدید اطلس کوپکو
ويژگی ها سری جدید اطلس کوپکو

کاملا روغنکاری نشونده بسته بندی آماده به کار
مدل های آب و هوای خنک

مزيت های سری جدید اطلس کوپکو : مزيت های سری جدید اطلس کوپکو :
نصب راحت  هزينه پايين عدم وجود روغن در آب تقطير
عملکرد دقيق برطبق استاندارد ISO 1217Annex C,Ed.3 کاهش مصرف آب خنک در نوع آب سرد شو
سيستم کار بر پسند عملکرد پيوسته در کل طول  عمر سيستم
مصرف پايين انرژی عملکرد بدون صدا
مراقبت و نگهداری پايين تر ، کاهش  وقفه در سيستم عدم نياز به زير سازی
قابليت اطمينان سطح ارتعاش خيلی پايين
            ZR  آب سرد شو کمپرسور های اسکرو دوار روغنکاری
مجرای تخليه آب الکتريکی خنک کننده با راندمان بالا و صرفه جويی انرژی
سيستم پيشرفته نظارت و کنترل Elektronikon موتور سرعت متغيير
چرخدنده هايی با دقت بالا جدا سازی هوا روغن در جعبه دنده
سيستم بازيافت انرژی بسته تجهيزات آماده به کار برای راه اندازی دستگاه فقط دو شاخه را برق بزنيد .
فيلتر مقاوم ورودی هوا خشک کن تلفيقی صرفه جويی کننده انرژی
سيستم پيشرفته کنترل و نظارت Elektronikon فن خنک کننده جريان بالا
مجرای تخليه آب الکترونيکی ZT هوا خنک شو
فن خنک کننده جريان بالا ياتاقانهای ساچمه ای
چرخدنده هايی با دقت بالا سيستم باز يافت انرژی
سردکننده با راندمان بالا و صرفه جويی انرژی فيلتر مقاوم ورودی هوا
مجرای تخليه آب الکترونيکی موتورسرعت متغيير (اختياری )
کنترل و نظارت سيستم پيشرفته تنفس جعبه دنده

باز دهی انرژی در سری جدید اطلس کوپکو :

مصرف انرژی بزرگترين عامل در افزايش گاز های گلخانه ای است
(VSD) Varible Speed drive يکی از طرح های متکرانه ای است که برای کاهش مصرف انرژی ارائه شد.
Zrlzt VSD بنابر نوع کار بردمی تواند مصرف انرژی را تا 30% کاهش دهد.
علاوه برسودمند بودن برای محيط زيست، انرژی حدود 80% هزينه های چرخه زندگی را تشکيل می دهد. بنابراين صرفه جويی در انرژی اهميت فوق العاده ای دارد .
خشک کن های MD به منظور خشک کردن هوا از انرژی هوای داغ فشرده استفاده می کنند .
صرفه جويی تا 20% انرژی در مقايسه  با خشک کن های دسی کانت سنتی
از CFC های فرساينده اوزون استفاده نمی شود و بدين ترتيب از محيط زيست محافظت می شود .
سيستم های ES نصب های چندگانه کمپرسور را تنظيم می کنندتا از عملکرد بهينه کمپرسور ها در يک پيکربندی اصلی فرعی اطمينان حاصل کنند .
سيستم های ES همچنين دامنه فشار را محدود می کنند و مصرف انرژی را تا 5-10% کاهش می دهند  .
سيستم های باز يافت انرژی قادر هستند انرژی موجود در آب خنک کننده و هوای خنک کننده را باز يافت کنند .
90% انرژی محورگران (Shaft) را می توان به صورت هوا يا آب گرم برای گرم کردن فضا، حمام يا هر فرآيند ديگری بازيافت کرد .
کمپرسور های اسکرو دوار روغنکاری نشونده

شرايط مبنایی سری جدید اطلس کوپکو :
هوای خشک
فشارورودی مطلق 1bar
دمای خنک سازی وورودی هوا 20°C
فشار کار اسمی
عملکردکمپرسور بر طبق استاندارد ISO1217,3dEdifion, Annex C سنجش می شود .
افزايش دمای آب خنک کننده 15°C
+3dB(A) بر طبق کد آزمايش PN8NTC 2.2 سنجش در فاصله Im
حداکثر ظرفيت در فشار منبا است و نه در حداکثر فشار

اصل فشرده سازی در سری جدید اطلس کوپکو :

دو روتور مارپيچی (يکی يا چهار برآمدگی و ديگری با شش شيار) به طرف يکديگر می چرخند . اولی 50% سريع تر از دومی می چرخد هوای محصور بين روتورهای و محفظه شان فشرده می شود .
به پاس وجود چرخدنده های تنظيم کننده ، اين روتورها هيچگاه با يکديگر تماس پيدا نمی کنند . اين چرخدنده ها روتورها را به گونه ای تنظيم می کنند که فضای آزاد خيلی اندکی بين سطوح روتور وجود داشته باشد. امکان فرسودگی از بين می رود و نيازی به روغنکاری محفظه فشرده سازی نيست .
استفاده از واشرهای آب بندی بخصوص از خارج شدن هوا در طول محور روتور جلوگيری می کند و در عين حال واشرهای جداگانه ای خروج روغن را از ياتاقان های روتور ورودی آن به محفظه فشرده سازی متوقف می کند .
-1 هر دو سرروتورها به گونه ای قرار می گيرند که هوا از مجرای ورودی به محفظه فشرده سازی
-2 هوا در محفظه ای متشکل از يک تيغه و شيار نرو ماده محصور می شود .
-3 با چرخيدن روتورها ، محفظه بطور پيوسته کوچکتر می شود و بدين ترتيب هوای محصور فشرده می شود .
-4 هوای فشرده از طريق مجرای خروجی خارج می شود .

روتورهای کاملا همزمان شده و آب بندی کارآمد شافت در  سری جدید اطلس کوپکو

–         عدم روغن کاری داخل محفظه فشرده سازی
–         عدم تماس روتورها با يکديگر
–         روتورها خيلی پايين تر از سرعت بجرانی حرکت می کنند
–         عدم تماس روتور با بدنه
–         عدم ورود روغن به محفظه فشرده سازی
–         عدم مشکلات مربوط به خارج کردن روغن
–         باز دهی بالا
–         تضمين هوای عاری از روغن و بدون هيچ  گونه نشتی

گزينش های استاندارد سری جدید اطلس کوپکو
–         بازيافت انرژی (فقط برای کمپرسور های آب خنک )
–         شيرکنترل آب اتوماتيک (فقط برای کمپرسورهای آب خنک )
–         گرمکن ضدتقطير برای موتور
–         آماده سازی  MD
–         بسته بندی چوبی
–         شبکه IT برای VSD
–         قطعات عاری از تفلون
–         گواهی های مواد
–         آزمون عملکرد
–         گواهی های آزمون عملکرد

لوازم جانبی سری جدید اطلس کوپکو
کمپرسور خود را بهينه سازی می کنيد
دستگاههای اطلس کاسپين بر طبق نياز مشتری بطور سفارشی ساخته می شود ، اين دستگاهها به راحتی قابل تلفيق هستند، دارای تجهيزات قابل انطباق که بالاترين سطح کيفيت و پايين ترين هزينه هوای فشرده را ارائه می دهند .

خشک کن جذب سطحی MD در سری جدید اطلس کوپکو :

اگر سيستم شما به هوای خشک نياز دارد می توانيد يک خشک کن جذب سطحی MD را در سيستم تلفيق کنيد. اين خشک کن ها بطور سفارشی برای سيستم شما ساخته می شوند و در دو نوع آب خنک و هوای خنک موجودی می باشند .
خشک کن MD و کمپرسور روغن کاری نشونده Z : تلفيقی از هوای خشک و با کيفيت
اين خشک کن مخصوص کمپرسور های روغن کاری نشونده Z اطلس کوپکو طراحی شده است
طرح بی نظير
نصب آسان
تحويل به همراه تمام قطعات اتصال
نقطه شبنم پايين
برای محيط زيست آلودگی ايجاد نمی کند عدم استفاده از فريون يا CFC
سيستم خشک کن مقرون بصرفه
افت فشار خيلی پايين
سيستم  های کنترل صرفه جويی انرژی ES با نصب سيستم کنترل ES می توانيد مصرف انرژی را در سيستم کنترل کنيد . سيستم های ES از طريق کاهش دامنه فشار صورتحساب های برق را بطور چشمگيری کاهش می دهند .

سفارشی سازی سری جدید اطلس کوپکو 

راه حل اطلس کوپکو برای شما :
اطلس کوپکو به اين حقيقت پی برده است که هوای فشرده دارای کاربردهای يکسانی نيست . ما اگرچه تلاش می کنيم با استفاده از توليدات استاندارد خود راه حل کاملی ارائه دهيم ولی اين موضوع را نيز می دانيم که بايدقادر باشيم سيستم های سفارشی برای برآورده کردن نيازهای مشتريان توليد کنيم .
پروژه های  بخصوص در اطلس کوپکو انجام می شود از کوچکترين اصلاحات الکتريکی گرفته تا کنترل توربين بخار توسط PLC يا کمپرسور با موترو گازی و کمپرر اسکرو روغنکاری نشونده .
گروه CUSTOM Design به ساخت تجهيزات غير استاندارد و سفارشی می پردازد اين گروه با همکاری تمام مراکز سفارشی سازی  اطلس کوپکودر سراسر جهان کار می کند، تا از بهترين نتيجه برای مشتريان اطمينان حاصل کند.
کارخانه اصلی برای سفارشی سازی محصولات در Antwerp بلژيک واقع است ، که تقريبا تمام کمپرسور های اطلس کوپکو را توليد می کند با اين وجود فعاليت های مختلف سفارشی سازی در جاهای ديگر نيز انجام می شود ، بنابر نوع کار مورد نياز و تنظةمات محلی و يا نيازهای قراردادی بخصوص .
درتمام توليدات سفارشی ، قسمت بنيادين کمپرسور يکسان است و برطبق دامنه استاندارد مورد قبول و اثبات شده می باشد استانداردهای کيفی که توسط گروه Custom Design به کار می رود با استانداردهای کيفی ساخت کمپرسورهای متوالی (ISO9001) مطابقت دارد.گروه Custom Design اين علت که در بزرگترين کارخانه کمپرسور جهان واقع است.دسترسی مستقيمی به منابع داخلی برای حوزه های تخصصی گوناگونی مثل air ends ،سردکن ها،صدا و ارتعاش ،مواد آزمايشگاههای ، Test cells ،حمل با کشتی ،R&D و غيره دارد .
اطلس کوپکو سالهاست که به سفارشی سازی ماشين ها مشغول است و سازمان توسعه يافته ای دارد،که در پاسخ به مقتضيات اين تجارت متحول شده است .پروژه هايی از سراسر جهان توسط گروهی متشکل از 12 مهندس پروژه  8مهندس پشتيبان و 10 طراحی مورد بررسی قرار می گيرند.يک گروه 25 نفری کمپرسورها را مونتاژ و برای آزمايش آماده می کنند .
توليدات سفارشی همچنين توسط سازمان خدمات اطلس کاسپين کوپکو در سراسر جهان سرويس می شوند ،از طريق 70 مرکز در سراسر جهان ضمانت نامه چنين محصولاتی همانند ضمانت نامه دستگاههای استاندارد است و از پشتيبانی کامل کارخانه بهرمند است .

نحوه اجرای قرارداد سری جدید اطلس کوپکو
تجربه نشان داده است که نياز مبرمی به تثبت اسناد موجوددر اطلس کوپکو است و مهم تر از همه اسناد مربوط به مشتری و کاربرنهايی علاوه بر طرح  تخصصی مستند سازی نظام مند و جريان اطلاعات به عنوان اصل بنيادين تجارت سفارشی سازی محسوب می شود . به اين منظور تمام  قراردادهای Custom Design برای ساخت تجهيزات غير استانداد در يک وب سايت پروژه با نام Integrated Project Database(IPD) انجام می شود .
IPI يک ابزار وبی است که اطلاعات پروژه و مستندات را در اختيار تمام گروههايی که در پروژه سهيم هستند قرار می دهد (تسهيلات ساخت ، مراکز مشتری و مشتری/پيمانکار)، اين اطلاعات شامل:

 •  مکاتبات
 •  کتابچه راهنما
 •  قرارداد
 •  مراحل پيشرفت توليد
 •  گواهی نامه ها
 •  طراحی
 •  انتخاب درست

فرآيند توليد آرام و يکنواخت ، محصول با کيفيت ، پايين ترين هزينه های مراقبت و نگهداری و عملياتی و اطمينان از سلامت محيط زيست از جمله ويژگی های کمپرسور های روغنکاری نشونده است . با ارزيابی محصولات انتخاب صحيحی داشته باشيد : دامنه ZR/ZT110-900

 • يک دسته کاملا تلفيقی
 • 100% بدون روغن عدم احتمال آلودگی هوا بار روغن
 • عدم وجود روغن در آب تقطير
 • پس سردکن و سردکن داخلی
 • شيرهای آب مجراهای تخليه خودکار
 • فيلتر ورودی هوا – صدا خفه کن مجرای ورودی و خروجی هوا
 • مدار کامل آب (ZR)
 • مدار از پيش لوله کشی شده کامل روغن
 • مجهز به تمام اتصالات ضروری
 • محفظه الکتريکی از پيش نصب شده
 • محفظه تعويل صورت
 • سيستم داخلی تنفس روغن
 • سيستم تنظيم تمام اتوماتيک (برای LV تمام بار /بدون بار ) يا VSD (Variable Speed Drive
 • استارتر ستاره – دلتا (برای  LV تمام بار / بدون بار ) يا استارتر (VSD (Variable Speed
 • Drive
 • گزينش باز يافت گرما
 • گزينش های استاندارد بنابر نيازهای شما بطور سفارشی ساخته می شوند .
 • بسته کاملا آمان به کار
 • نصب آسان و کم هزينه – بدون نياز به زير سازی
 • در انواع هوای خنک و آب خنک
 • قابليت اطمينان اين سيستم اثبات شده است ، با بيش از 50/000 نصب
 • عملکرد صحيح بر طبق استاندارد ISO1217/Annex C,Ed.3
 • عملکرد پيوسته و سازگار در تمام دوره زندگی کمپرسور
  کاربر پسند و تعمير آسان
 • بسته بندی بدون صدا
 • سطح ارتعاش خيلی پايين
 • اين کمپرسور ها در انواع Variable Speed Drive &Full-Feature

تلفيق خشک کن IMD در کمپرسور نوع FF

1- ورودی هوا
2- صدا خفه کن
3- فيلترهوا
4- پيش کنترل
5- سردکن داخل
6- جدا کننده و مجرای تخليه آب
7- تنظيم کننده تمام بار / بدون بار ، شير تخليه باد و صدا خفه کن
8- صدا خفه کن
9-  شير کنترل
10- پس سردکن
11- خروجی هوای فشرده
12- تنظيم کننده تمام بار / بدون بار/ شير تخليه باد و صدا خفه کن
13- ورودی آب
14- خروجی آب
15- سردکن روغن
16- فيلتر روغن
17- سوپاپ فرعی روغن
18-  پمپ روغن

سيستم های کم فشار قابل اطمينان
هوای فشرده کم فشار غالبا از جمله نيازهای مهم در فرآيندهای توليد محسوب می شود ، از جمله فرآيندهای جدا سازی هوا، تصفيه آب ، ترکيب مواد، هوا دهی ، سيستم های خنک کننده و خشک کن ………… استفاده از کمپرسور های کم فشار ZE (هوای خنک )و ZA (آب خنک ) اين نياز را برآورده می سازد .

ويژگی های سری جدید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو

:

کمپرسور اسکرو روغنکاری نشونده
روتورهای روکش دار
مجهزبه تمام قطعات
صدا خفه کن خروجی
استارتر داخلی
محفظه صدا خفه کن (نوع  استاندارد )
محفظه الکتريکی از پيش نصب شده
شير کنترل
موتور ضد آب و ضد غبار IP55
مجرا خروجی ارتعاش گير

مزيت های سری جدید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو :

تحويل هوای 100% خالص و بدون روغن
تضمين سال به سال عملکرد
آماده به کار ، بدون نياز به اضافه کردن قطعات پرهزينه
بدون نياز به اضافه کردن قطعات پرهزينه

جريان خنک کننده هوا و روغن در سری جدید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو

نمودار جريان بسته کمپرسور آب خنک ZA
نمودار جريان بسته کمپرسور هوای خنک ZA

-1 فيلتر ورودی  هوا و صدا خفه کن
-2 اتصال قابل انعطاف
-3 بخش اصلی کمپرسور
-4 صدا خفه کن
-5 دريچه اطمينان
-6 شير يک طرفه
-7 دستگاه متعادل کننده
-8 مخزن روغن
-9 پمپ روغن
-10 پس سردکن  سردکن روغن (سردکن روغن آب خنک )
-11 فيلتر روغن
-12 دستگاه متعادل کننده

گزینش های استاندارد :

لوازم جانبی                                                                  مقاومت های حرارتی
گرمکن های ضدتقطير محافظ حرارتی موتور PT100            سيستم کنترل کننده مرکزی COM1
سيستم ارتباطی MODBUS                                            سيستم ارتباطی PROFIBUS
فيلتر ورودی مقاوم                                                         فلانژهای ANSI
مورد تائيد ASME                                                           مورد تائيد DIR
شير قطع کن اتوماتيک                                                   پس سردکن فولادی ضد زنگ مجزا
نوع آب خنک                                                                 به استثنای موتور
به استثنای سطح کننده  تمام بار / بدون بار                     بسته بندی مناسب برای سفر دريايی
تست عملکرد شاهد                                                     گواهی تست عملکرد
کنترل کننده ياتاقان SPM
ارتفاء سيستم ها
بعضی از کاربردها ممکن است به سيستم های تصفيه و کنترل پيشرفته ای نياز داشته باشند . تجهيزات سازگار ZE-ZA مهندسی را راحت می کند و هزينه را کاهش می دهد .
اگر سيستم شما به هوای خشک نياز دارد ، اطلس کوپکو انواع متنوعی از خشکن ها را ارائه می دهد .
در تاسيساتی که شامل چندين کمپرسور هستند می توانيد يک سيستم کنترل خودکار ES نصب کنيد .
بيساری از کاربردهای کم فشار به هوای خشک و با کيفيت و بدون هيچگونه رطوبت اتکاء می کنند تا از احتمال آلودگی محصول و از وارد آمدن خسارت به سيستم اجتناب کنند .

سيستم های خود کنترل گر در سری جدید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو

دستگاههای کنترل مرکزی ES يا سيستم های کنترل از راه دور می توانند چندين کمپرسور را بطور همزمان کنترل کنند . اين سيستم ها تقاضای هوا را بطور پيشرفته محاسبه می کنند .

و کمپرسورها را برای حداکثر بازدهی آماده می کنند ، بار را بخش می کنند و فشار را در دامنه محدودی نگاه کی دارند تا هزينه عمليات مقرون  بصرفه باشد. اين سيستم ،و ضعيت هر يک از دستگاهها و شرايط کل سيستم را نشان می دهند ، مشکلات را قبل از وقوع پيش بينی می کند و راهنمايی های لازم در خصوص نياز های سرويس و تعمير کاری را ارائه می دهند.

انواع  کمپرسورهای Non-Silenced از سری ZE-ZA برای تاسيساتی به کارمی روند که نيازی به کنترل صدا ندارند
در فرآيندهايی که ميزان مصرف هوا متغيير است ، سيستم تنظيم 10ad/noload توليد هوا را کنترل خواهد کرد،بدين ترتيب توليد و تقاضا با يکديگر مطابقت می دهد و راندمان کمپرسور را بهبود می بخشند و باعث صرفه جويی انرژی می شود . دستگاه تنظيم يا در 100% ظرفيت (تمام بار) و يا 0% ظرفيت کارمی کند  و نسبت به سيستم تخليه بار (dlow off) انرژی کمتری مصرف می کند .

قابليت تلفيق پس سردکن در سری جدید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو :

برای فرآينده هايی که به هوای سردنياز دارند

اطلس کوپکو از طريق طراحی سيستم های ZE-ZA هزينه و مشکلات مربوط به انتخاب و نصب يک پس سرد کن خنک کننده را در مواقع لزوم کاهش داده است . سيستم های دارای اتصالات داخلی  برای نصب پس سرد کن می باشند و بدين ترتيب هزينه های نصب کاهش می يابد و از احتمال افت غيرمنتظره فشار اجتناب می شود .
ZE3 مجهز به پس سردکن هوای خنک داخلی

 سری جدید اطلس کوپکو ” سری جدید اطلس کوپکو ” سری جدید اطلس کوپکو ” سری جدید اطلس کوپکو “

قابليت تلفيق قطعات در داخل سيستم ، در سری جدید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو :

لوله کشی های داخلی ، موتور سرعت متحرک ، قطعاتی باز 100% سازگاری … تنها روش برای اطمينان از قابليت اطمينان کل سيستم
نصب و راه اندازی بدون مشکل
برای راه اندازی کمپرسور توربينی ZBVSD فقط کافی است آنرا به برق بزنيد .
کمپرسور را روی سطحی مسطح قرار دهيد ، سيم برق و مجرای خروجی هوا را به آن متصل کنيد و دکمه راه اندازی را فشار دهيد .
کمپرسور های توربينی با موتور سرعت متغيير
کنترل و نظارت
سيستم پيشرفته کنترل و نظارت Elektrnikon
مدهای عملياتی
فشار ثابت (دامنه جريان (50-100%)
جريان ثابت
دريافت اطلاعات از راه دور 4-20 MA (جريان و فشار )
عملکردها
کنترل : تنظيم سرعت ، کنترل خيز فشار و تنظيم تخليه
ايمنی
کنترل
تشخيص خود به خود
ارتباط : (با مبدل فرمانس و کنترل گر مغناطيسی ) خارجی (Profibus, modbus)
در مواقعی که دامنه جريان بيشتراز يک کمپرسور ZBVSD باشد می توان برای به سادگی چندين ماشين را با يکديگر تلفيق کرد تا جريان هوای مورد نياز تامين گردد .
به اين علت که اين دستگاهها برای کار بصورت متوالی طراحی شده اند بنابراين سيستم در مجموع باز دهی بالايی خواهد  داشت ،بدون توجه به تقاضاهای جريان پروانه تورّين بالا : اين پروانه از جنس فولاد ضد زنگ بوده و ساختاری متمايل به عقب دارد ، مجهزبه واشرهای لابيرينت بوده بنابراين دارای بالاتريی راندمان و حداقل نشتی هوا است .
ويزگی های عملکرد با سرعت متغيير استفاده از موتور سرعت متغيير باعث ايجاد دامنه عملياتی گسترده می شود و در مواقع بی بار بودن از اتلاف انرژی جلوگيری می شود .
سری کمپرسور های ZB VSD دارای دامنه های فشار گوناگونی  می باشند ،تا تقاضا و عرضه را با يکديگر مطابقت دهند.
تلکنولوژی رانش مستقيم (انتقال مستقيم قدرت )
تکنولوژی ZBVSD مستقيما توسط يک موتور همزمان مغناطيس دايمی به کار انداخته می شود ،اين موتور نسبت به موتورهای سنتی عالی تر است . اتلاف انرژی و ميزان نياز به خنک کنندگی را کاهش می دهد. دارای سرعتی بالاتر و طرحی کم حجم تر است .
موتور بطور پيوسته راندمان بالايی دارد ،هم در مواقعی  که بطور تمام بارکار می کند و هم در مواقعی که دارای باراندکی است .
بر خلاف موتورهای سنتی که برای ايجاد ميدان مغناطيسی در روتور به انرژی نياز دارند در موتور ZB VSD به علت وجود مغناطيسی دايمی در روتور به اين انرژی نيازی ندارند .
کنترل فشار با حجم هوای فشرده در تمام صنايع امری اجتناب ناپذير است .

کارخانه بسته بندی : مرتعش کردن
قطعات الکترونيک : خنک سازی
تصفيه  فاضلاب : هوا دهی
صنعت چاپ : انتقال حرارت ، خنک سازی ، خشک کردن
صنايع غذايی : هوا دهی ، مايع کردن
آبجوسازی : تخمير ، هوا دهی ، Sparging ،تخليه
نقاشی الکتروستاتيک : پودر گردانی ، مايع کردن
صنايع نساجی بی بافت : رمز گذاريی (نشانه گذرايی)
صنعت شيمی : خنک سازی ، خشک کن ، پردازش
اطلس کوپکو  تجربه گسترده ای در صنعت پردازش برای فشار سازی هوا و گاز دارد .
کمپرسور های پيستونی اطلس کوپکو برای اين منظور مناسب هستند .
گاز های اصلی که مورد پردازش قرار می گيرند شامل هوا، نيتروژن ، هيدروکربن ها و دی اکسيد کربن هستند. در کمپرسور روغنکاری نشونده حداکثر فشار 90bar است 350bar در کمپرسور روغنکاری شونده ،)  و حداکثر ظرفيت 4000m3/h می باشد .

ويژگی ها سری جدید اطلس کوپکو :
کمپرسور های برنامه ريزی شده
کمپرسور های پردازنده پيشرفته
اتکاء برتجربه

مزيت ها سری جدید اطلس کوپکو :
ارائه تجهيزات و ابزار های کافی جهت سفارشی سازی سيستم
API680 برای کمپرسورهای پيستونی پردازش کننده هوا
API618 برای کمپرسور های پيستونی
پر فشار و پر قدرت پردازش کننده هوا و گاز
دستگاههای بشيماری در سراسر جهان مشغول به کار هستند (هوا، نيتروژن ، هيدروژن و غيره )
کنترل
کنترل ظرفيت
کنترل تدريجی توسط شيرهای تخليه (10-50-100%)
کنترل تدريج ، از طريق کار کردن بر روی کنترل شير ورودی
مجرای فرعی
کنترل با استفادهاز فضاهای آزاد (بين پيستون و سيلندرموتور )  اضافی ، از طريق کنترل موضعی يا کنترل از راه دور
کنترل سرعت متغيير
سفارشی سازی  جهت صرفه جويی در انرژی

مبنای طرح API در سری جدید اطلس کوپکو :
کمپرسور های H-Process بر اساس سازمان نفت امريکا 680 يا 681 و استاندارد ISO 13,701 طراحی شده اند اين استاندارد در کمپرسور های پيستونی که در صنايع پردازش کننده گاز کاربرد دارند به کار می رود . در نتيجه اين کمپرسورها دارای طرحی قابل اطمينان هستند .
تعمير و نگهداری آسان : شيرها و سرهای سيلندر به راحتی قابل دسترسی هستند .
متعادل سازی نيروها جهت کاهش  سطح ارتعاش ، کاهش اعمال فشار برروی پايه و قابليت اطمينان بالا
سيلندرهای افقی از تجمع تقطيرهای مايع جلوگيری می کنند .

تعمير و نگهداری ساده در سری جدید اطلس کوپکو
طرح های تعمير و نگهداری : ماشين های H-process دارای طرح های تعمير و نگهداری ساده و پيشرفته ای هستند . تمام قطعات به راحتی قابل دسترس  هستند .
مراکز سرويس اطلس کوپکو : ارائه خدمات توسط کاران متخصص تعميرات سريع و مقرون بصرفه .
جلسات آموزش در مرکز آموزش ما در انگلستان و فرانسه  برگزار می شود .

نصب آسان سری جدید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو
کمپرسور H-Process بنابر اندازه Package بر روی يک يا چندين پايه نصب می شوند .
تمام اتصالات در محدوده پايه (skid) می باشد .سيم کشی تمام تجهيزات  تا جعبه تقسيم ابعاد پايه ها به گونه ای است که حمل و نقل آنها از طريق جاده امکان پذير است ،در نتيجه هزينه های  حمل و انتقال کاهش می يابد . زمان نصب به حداقل می رسد .

کنترل  و نظارت سری جدید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو
کمپرسور H-Process می تواند به سيستم های زير مجهز باشد :
يک صفحه کنترل ،براساس يک PLC پيشرفته مجهز به  Modbus يا پيوند متوالی ديگر
صفحه کنترل استاندارد به همراه Elektrnikon
صفحه کنترل سفارشی بر طبق مشخصات ويژه
تجهيزات منطبق با ضوابط IEC,Cenelec
روغنکاری
سيستم روغنکاری فشاری برای روغنکاری تمام قطعات متحرک مثل ميل لنگ،ياتاقان های اصلی،Crosshead guides
ياتاقانهای bigend و Small end سيستم روغن بنابر شرايط و مقتضيات قابل انطباق هستند .
مدار روغن بر روی پايه کمپرسور
نصب کنسول روغن (oil console) برروی پايه ای جداگانه ،منطبق با استاندارد API 618-G5
گازهای مورد پردازش : هوا ، نيتروژن ،هيدروکربن ها ،هيدروژن ، دی اکسيد کربن
حداکثرفشار کاری: 100%روغنکاری نشونده : max90 bar G/1300 PSIG،روغنکاری جزئی : max200 bar G/1300 PSIG، روغنکاری کامل : max350 bar G/5000 PSIG
حداقل فشارکاری : 2bar G/30 PSIG
حداقل دمای ورودی 50°C /60°F
نقطه شبنم زير فشار گاز ورودی : 80°C/112°F
قدرت محور گردان کمپرسور Min.55 kw/75 HP,Max.550 kw/750 hp
سرعت کمپرسور :  Min.400rpm,Max.1000 rpm
دادهای بالا ارقام نمونه ای هستند و اين ارقام را می توان با مقتضيات مشتری مطابقت داد.
خنک سازی
سيلندرهای آب خنک  در سری جدید اطلس کوپکو :
تمام سيلندرها توسط آب خنک می شوند.قسمت پايانی سر سيلندر می تواند خنک شود ، بنابر قطر سيلندرهايی که توسط آب خنک می شوند  .
دمای گاز خروجی کاهش می يابد و طول عمر رينگ های پيستون، شيرها و واشرهای ميله پيستون افزايش می يابد .

 • سردکن و لوله کشی سری جدید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو
  اندازه های آنها منطبق بر سيستم دست تا از دمای عملياتی  پايين تر و افت فشار پايين تر آب خنک کننده اطمينان حاصل شود .
  کنسول آب  (اختيار )
  کمپرسورهای H-Process را می توان بنابر تقاضا به کنسول خنک کننده آب مجهز کرد اين کنسول زمانی مورد نياز است که احتمال تقطير در سليندرها باشد. دمای آب کنترل می شود ، دمای آب کنترل می شود ، اندکی بالاتر از دمای خروجی گاز نگاه داشته می شود . اين دستگاه با استاندارد API618-GI منطق است .
  مزيتها :
 • کاهش دمای گاز خروجی
 • سيلندرهای آب خنک
 • افزايش طول عمر رينگ های پيستون ، شيرها و واشرهای ميله پيستون
 • سردکن ها و لوله کشی ها با اندازه وسيع
 • دمای عملياتی پايين تر
 • کنسول آب (اختياری)
 • افت کمتر فشار آب خنک کننده
 • دمای آب کنترل می شود (سرد يا گرم می شود )
 • عدم احتمال تقطير در سيلندر
 • منطبق با API 618 figure G1\
 • Process air در سری جدید اطلس کوپکو
  مدل : 21-in2t 47/28
  فشرده سازی هوای پردازش – فشار خروجی : 8.5bar G
  ظرفيت : 623NM3/h – منطق با استاندارد API680
  مجهزبه خشک کن : نقطه سبنم  40°c زير فشار
 • Process air در سری جدید اطلس کوپکو
  مدل : 2HN 2 T 47/28
  فشار ورودی : اتمسفری – فشار تخليه :8.5bar6(9.5barA)
  ظرفيت : 1136NM3/H – بسته مستقل مجهزبه سردکن داخلی هوا /هوا
  و پس سرد کن . کنترل ظرفيت 50-100% ولتاژ موتور 3300
  انرژی 225kw  . منطبق API 618
 • نيتروژن در سری جدید اطلس کوپکو
  مدل : 4EH AGT 31/181106
  فشرده سازی نيتروژن – فشار ورودی : 1bar – فشار تخليه :  61bar A
  فشار طرح : 80bar A – ظرفيت :  753Nm3/h
 • جايگزين های CFC در سری جدید اطلس کوپکو
  مدل : 2EHN2GT
  فشرده سازی گاز (جايگزين های (CFC
  فشار ورودی :0.1MPaabs
  فشار خروجی : 1.2MPaabs – جريان : – 700Nm3/h موتور 60kw
 • انتقال گاز در سری جدید اطلس کوپکو :
  مدل : 1EHX2 GT 185
  فشرده سازی : بوتان ، پروپان ، VCM ، آمونياک ، پروپيلن ، بوتادئين – فشار ورودی : 1-8bar G
  فشار تخليه : 5-13bar G – ظرفيت : 350m3/h – تجهيزات الکتريکی ضد انفجار انتقال گاز از مخزن (قايق رودخانه ) به تانک ذخيره
 • هيدروژن در سری جدید اطلس کوپکو
  مدل : 1EHN 2GT 210
  فشرده سازی هيدروژن – فشارورودی 24.7bar G فشار تخليه 28.2 H 34barG – ظرفيت :  640Nm3/h – موتور 200kw
 • هيدروژن در سری جدید اطلس کوپکو
  مدل : 3HN2GT
  فشرده سازی هيدروژن – فشار ورودی : 3.5kg /cm 2A
  فشار خروجی :  27kg/cm2A – جريان  848 Nm3/h – مطابق با مشخصات ويژه UOP و استاندارد  AP1618
  مدل :  2 HX2T385/160
  فشرده سازی هوای دستگاه – فشار ورودی :1bar – فشار خروجی : 10bar A – ظرفيت  400n/m3/h  بسته مستقل
 • هوای تصفيه شده در سری جدید اطلس کوپکو
  مدل : 2HN2T5051280
  فشرده سازی هوا – فشار هوای ورودی : 1.028bar فشار هوای خروجی: 103kg/cm2A
  ظرفيت : 1 005 Nm3/h صفحه  کنترل همراه با PLC دوگانه (برای دو کمپرسور )
 • هيدوروژن و هيدروکربن ها در سری جدید اطلس کوپکو
  مدل : 1 EHN2 GT
  فشرده سازی هيدروژن و هيدرو کربن ها – فشار ورودی : 24kg/cm2 A فشار تخليه 57.2 kg/cm2 A – ظرفيت : 1223kg/h – IEC 7915 محفظه کنترل و الکتريکی ضد انفجار

کمپرسور و روغنکاری نشونده HX/HN در  سری جدید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو
160KW تا 45
15bar در کمپرسورهای نوع روغنکاری نشونده
دستگاههايی با دامنه فشار 15bar مخصوص صنايع هواپيما سازی و اتومبيل سازی توليد CD Rom و الکترونيک است

ويژگی ها در سری جدید اطلس کوپکو
100% بدون روغن مجهز به رينگ های پيستون PTFE و قطعات طويل
مزيت ها
عدم احتمال آسودگی فرآيند
عدم  آلودگی توليدات نهايی
متعادل سازی نيروها  به منظور حداقل ارتعاش
طرح افقی
قراگيری کمپرسور و پانل الکتريکی بطور مشترک برروی يک پايه
مطابقت با کدهای ASME يا  CE
دسترسی راحت به قطعات جهت تسهيل نگهداری و تعمير
برای راه اندازی فقط کافی است دو شاخه را به برق متصل کنيد
هزينه های نصب پايين – بدون هزينه های مازاد پنهانی
سازگار برای نصب در کشورهای گوناگون
نصب آسان
کمپرسور ، موتور و محفظه الکتريکی متفقا برروی يک پايه منفرد نصب شده اند .
برای راه اندازی فقط بايد به برق متصل گردد .
دستگاه بايد روی زمين صنعتی(با 300mm ضخامت ) و توسط پيچ های شيميايی نصب گردد .

کنترل و نظارت در سری جدید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو
دستگاهها بطور استاندارد به يک سيستم کنترل و نظارت کلی مجهز می شوند
پيشرفته ترين سيستم Elektronikon
سيستم ميکروپرداز شگر MKIV از جامع ترين سيستم کنترل کمپرسور تشکيل شده است  اين سيستم دارای دامنه گسترده ای از علائم ،هشدارها و عملکردهای ايمنی می باشد .
صفحه کنترل دارای فهرست گسترده ای است که به راحتی قابل خواندن می باشد ،بدون نياز طومارنمايی عملکردهای کنترل کننده ،پارامترهای اجزا را نشان می دهند .
علائم وضعيت و تعمير، اطلاعاتی در خصوص تعمير و نگهداری پيشگيرانه در اختيار کار بر می گذارد
اين سيستم به چندين زبان مجهز است که از طريق منوی موجودی می توان زبان مورد نظر را انتخاب کرد .

کمپرسور روغنکاری نشونده : HX/HN در سری جدید اطلس کوپکو
داده های تکنيکی
داده های تکنيکی –  50HZ
شرايط مبنا
دمای محطط
ارتفاع
مرطوبت مربوطه
فشار تخليه

سردکن در سری جدید اطلس کوپکو
سيستم خنک کننده بزرگتر از اندازه معمولی
سردکن ها ولوله کشی های آب از اندازه معمول بزرگتر هستند و بدين ترتيب دماهای عملياتی کاهش می يابد
و از افت کمتر فشار آب خنک کننده اطمينان حاصل می شود بنابراين نقطه شبنم در خشک کن بهتر می شود و طول عمر قطعاتی مثل رينگ های پيستونی ، واشرها و شيرها افزايش می يابد .

کمپرسور روغنکاری نشونده HX/HN در سری جدید اطلس کوپکو
اصل فشرده سازی
-1 هوای اتمسفر از طريق شير ورودی می شود و از فيلتر ورودی می گذرد پيستون به طرف جلو حرکت می کند و حجم محفظه فشرده سازی را کاهش می دهد (اولين عمل ) بدين ترتيب فشار افزايش می يابد .
-2 هوای اتمسفری سپس به دومين بخش محفظه فشرده سازی (دومين عمل ) که در پشت پيستون واقع است وارد می شود .
-3 رفت و برگشت پيستون تکميل می شود ، فشار در اولين بخش محفظه فشرده سازی افزايش می يابد ،دريچه خروجی باز می شود و هوای فشرده از سيلندر خارج می شود . بطور همزمان دريچه ورودی بسته می شود .
-4 حالا پيستون بطرف عقب حرکت می کندو فشار در دومين بخش محفظه فشرده سازی افزايش می يابد شير خروجی باز می شود و هوای فشرده را خارج می کند .در حاليکه شير ورودی بسته می شود .
کمپرسور های HX/HN 15bar افقی هستندو مجهز به پيستونهای متقابل می باشند (تکنولوژی (flat-twin اين منجربه متعادل سازی نيروها می شود .
ماشين های HX/HN ماشين های دو مرحله ای ، به ميله اتصال می باشند .

کاربرد ها  در سری جدید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو :
کاربرد سری کمپرسورهای روغنکاری نشونده HX/HN
صنعت روتوت سازی
در هوا نوردی آزمونهای بادی
در نساجی
برای توليد CDROM