قطعات فرعی در سیستمهای هیدرولیک

قطعات فرعی در سیستمهای هیدرولیک

7-1 اهداف

بعد از مطالعه این فصل، شخص قادر خواهد بود:

 • قطعات بکار رفته در سیستم هیدرولیک را شناسایی کند.
 • با نقش و ساخت مخزن آشنا شود.
 • با اساس کار انواع انباره ها و ساختار آنها آشنا شود.
 • مبدلهای حرارتی و نحوه کار آنها را یاد بگیرید.
 • با مشخصات و ساختمان لوله ها و شلینگ های هیدرولیکی آشنا شود.
 • اندازه شلینگ ها و لوله ها جهت کاربرد در سیستمهای هیدرولیک را تعیین کند.

7-2 مقدمه

هنگامیکه از علم هیدروولیک صحبت می شود، منظور تنها جریان سیال نیست همچنین بحث در مورد سیستمهای هیدرولیک تنها به پمپ ها، موتورها و سوپاپها خلاصه نمی شود بلکه قطعات مهمتر دیگری نیز در سیستم هیدرولیک وجود دارد که تحت عنوان قطعات فرعی سیستم های هیدرولیک شناخته می شوند. این قطعات جریان سیالی تمیز، روان و بدون وقفه ای را در سیستم هیدرولیک فراهم می کند. در این فصل به نقش هر کدام از این قطعات فرعی و تاثیر آنها در عملکرد سیستم پرداخته می شود.

7-3 مخزن

مخزن همانطور که از اسمش پیداست. جایی است که برای ذخیره کردن سیال هیدرولیک مورد نیاز در سیستم استفادده می شود. سیال هیدرولیک از مهمترین اجزاء سیستم هیدرولیک محسوب می شود و عملکرد مناسب آن بسیار حیاتی است. با توجه به اینکه مخزن، سیال هیدرولیک را در خود نگه می دارد لذا طراحی آن می بایست کاملاً دقیق باشد. باید توجه داشت مخزن علاوه بر ذخیره نمودن سیال وظایف دیگری نیز دارد از جمله این وظایف دفع حرارت سیستم از طریق جداره های آن، تمیز کردن روغن سیستم توسط فیلترهای تمیز کن و کاهش تلاطم روغن ورودی توسط صفحات ثابتی که در داخل مخزن نصب می شود می باشد. در ادامه ساختار مخزن و جزئیات از مورد بحث قرار می گیرد. برخی از ویژگیهای اساسی یک مخزن خوب همراه با اجزاء آن بشرح ذیل می باشد.

 • صفحه موج گیر، جهت جدا کردن روغن ورودی به مخزن از دهانه ورودی به مخزن از دهانه مکش پمپ، در نتیجه از تلاطم روغن در مخزن جلوگیری می شود.
 • بازرسی آن جهت عیب یابی راحت باشد.
 • هوا کش ، جهت تبادل هوا
 • فیلتر، جهت تمیز کردن سیال
 • نمایشگر روغن، جهت مشاهده سطح روغن
 • لوله هایی جهت مکش، تخلیه و مسیرهای نشتی سیال

طراحی صحیح یک مخزن مناسب برای عملکرد خوب سیستم های هیدرولیک و افزایش عمر قطعات آن ضروری می باشد. با توجه به اینکه در مخازن علاوه بر روغن لجن، آب و مواد خارجی مثل قطعات کوچک فلزی نیز ته نشین می شود، اهمیت طراحی مخازن هیدرولیکی و ساختار آن را بیشتر می کند. عوامل زیادی در تعیین اندازه و شکل مخازن هیدرولیکی تاثیر گذار است. حجم سیال در یک مخزن مطابق با دما و وضعیت عملگرها در سیستم تغییر می کند. حجم سیال در مخزن در حالتی که تمام سیلندر ها باز شده باشند حداقل است و در حالتی که درجه حرارت بالا و تمام سیلندر ها در حالت بسته باشند حجم سیال در حالت ماکزیمم می باشد.

بطور معمول مخزن جهت نگهداری سه یا چهار برابر حجم سیال جذب شده توسط سیستم در هر دقیقه طراحی می شود. فضای قابل توجه در بالای سیال در مخزن می بایست قادر به تهویه هوای وارد شده به مخزن باشد تا از ایجاد کف در سطح روغن جلو گیری شود. مخزنی که طراحی مناسبی داشته باشد در دفع حرارت سیال موثر است. برای دستیابی به دفع حرارت بیشتر و بالاترین حد خنک کنندگی، سیال، در خط برگشت به سمت جداره های مخزن رانده می شود. این فرآیند معمولاً توسط یک صفحه موج گیر در امتداد محور مرکزی مخزن صورت می گیرد. سطح سیال در مخزن مهم است. اگر سطح سیال بسیار پایین باشد هوای بدام افتاده در مخزن از طریق دهانه لوله خروجی وارد دهانه مکشی پمپ خواهد شد. این فرآیند سبب ایجاد پدیده کاویتاسیون و نهایتاً صدمه به پمپ خواهد شد. نمایش دمای سیال درون مخزن نیز بسیار مهم است. حداقل نصب یک دماسنج معمولی جهت دیدن دمادرمحدوده (f0113(45 تا (f0123(50 بر روی مخزن ضروری است.

اصولاً دو نوع مخزن وجود دارد:

 1. مخزن غیر فشاری
 2. مخزن فشاری