قطعات دیزل ژنراتور موتور

انتخاب قطعات دیزل ژنراتور موتور

3. موتورها

4.3.1 دستگاه کنترل سرعت موتور در قطعات دیزل ژنراتور موتور

4.3.1.1 دستگاه های کنترل سرعت موتور مکانیکی در قطعات دیزل ژنراتور موتور

کنترل سرعت موتور مکانیکی، همان گونه که از نام آن پیداست، سوخت رسانی موتور را بر اساس حسگر مکانیکی RPM موتور از طریق flyweight و یا مکانیزم های مشابه کنترل می کند.

این سیستم ها 5-3 درصد کاهش سرعت از وضعیت بدون بار به بار کامل که از طراحی نشات می گیرد را نشان می دهند.

این نوع سیستم به طور کلی ارزان ترین نوع است و برای کاربردهایی که در آن ها کاهش فرکانس برای بارهایی که به کار می روند مشکلی پدید نمی آورد مناسب است. بعضی از دستگاه های مولد کنترل سرعت مکانیکی را نیز فراهم آورده اند.

4.3.1.2 دستگاه های کنترل سرعت موتور الکترونیکی در قطعات دیزل ژنراتور موتور

کنترل سرعت موتور الکترونیکی در مواردی استفاده می شود که کنترل سرعت همزمان (کاهش صفر) مورد احتیاج است و یا ابزار همزمان سازی و موازی سازی فعال مشخص شده است.

RPM موتور معمولا توسط حسگر الکترومغناطیسی اندازه گیری شده و سوخت رسانی موتور با سولنوئید هایی که توسط مدارهای الکترونیکی به دست می آیند کنترل می شود.

این مدارها، خواه کنترل کننده های مستقل باشند و یا بخشی از کنترل کننده دستگاه مولد ریزپردازشگر باشند، الگوریتم های پیچیده ای را جهت حفظ دقیق کنترل سرعت (و همچنین فرکانس) به کار می برند.

کنترل سرعت موتور الکترونیکی به دستگاه مولد این امکان را می دهد تا در مواجهه با چند نوبت بار ناپایدار سریع تر از کنترل سرعت موتور مکانیکی ریکاور شود. کنترل سرعت موتور الکترونیکی همیشه باید در مواردی که بار شامل ابزار UPS می شود مورد استفاده قرار گیرد.

( قطعات دیزل ژنراتور موتور )

موتور های مدرن، خصوصا موتورهای دیزلی که سیستم های سوخت رسانی الکترونیکی کاملا خودکاری دارند، تنها با سیستم های کنترل سرعت موتور الکترونیکی فراهم می شوند.

تقاضا یا شرایط تنظیم برای دستیابی به راندمان سوخت بهبود یافته، انتشار دود کم، و دیگر مزایا به کنترل دقیقی که توسط این سیستم ها قابل دسترسی است نیازمند است.

4.3.2 سیستم های شروع موتور در قطعات دیزل ژنراتور موتور

4.3.2.1 شروع باتری در قطعات دیزل ژنراتور موتور

سیستم های شروع باتری برای دستگاه های مولد معمولا 12 ولت تا 24 ولت هستند. به طور معمول دستگاه های کوچک تر از سیستم های 12 ولتی و دستگاه های بزرگتر از سیستم های 24 ولتی استفاده می کنند.

شکل 21 در صفحه ی 53 نشان گر اتصالات یک شروع کننده ی باتری معمول است. به طریقه ی انتخاب یا اندازه ی باتری و ابزارهای مرتبط که در پایین آمده اند توجه کنید:

باتری ها باید گنجایش کافی (CCA، آمپر سرد لنگ) برای فراهم سازی جریان لنگ موتور که در قسمت  توصیه های دستگاه مولد در برگه ی مشخصات ارائه شده است داشته باشند.

ممکن است باتری ها اسید-سربی یا نیکل-کادمیمی باشند. آن ها باید برای این گونه استفاده ها طراحی شده باشند و توسط مقامات محلی که اختیارات حقوقی دارند تایید شده باشند.

دینامی که از موتور نیرو می گیرد و رگلاتور ولتاژ خودکاری داخلی دارد به طور معمول برای شارژ دوباره باتری ها در طول عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.

( قطعات دیزل ژنراتور موتور )
در بیشتر سیستم های نیروی دستگاه مولد، شارژ باتری شناور یدکی، که توسط منبع نیروی معمولی تامین می شود مورد نیاز است تا باتری ها را در زمانی که دستگاه مولد در حال کار نیست پر نگه دارد.

شارژهای باتری شناور برای سیستم های استندبای اضطراری لازم هستند.
کدها معمولا زمان بیشینه ی شارژ باتری را مشخص می کنند. فرمول ساده ی زیر می تواند برای اندازه گیری شارژرهای یدکی باتری مورد استفاده واقع شود:

آمپر لازم برای باتری در حال شارژ =

اگر دستگاه مولد در معرض دماهای محیطی بسیار سردی قرار بگیرد، ممکن است کدهای محلی جهت حفظ حداقل دمای 50 درجه ای باتری لازم باشد.

اطلاعات بیشتر در قسمت لوازم یدکی و گزینه ها (همین بخش)، ابزارهای گرمایش استندبای برای دستگاه های مولد فراهم شده است.
دستگاه های مولد استاندارد معمولا شامل کابل های باتری می شوند، و محفظه ی باتری نیز فراهم شده است.

( قطعات دیزل ژنراتور موتور )

4.3.2.2 تغییر مکان باتری های شروع کننده در قطعات دیزل ژنراتور موتور

اگر باتری ها در فاصله ای دورتر از شروع کننده سوار شده اند که کابل های استاندارد نمی توانند آن را حمایت کنند، کابل ها باید بر اساس این فواصل طراحی شوند.

مقاومت کل کابل ها و اتصالات نباید به افت ولتاژ بیش از بین باتری و موتور شروع کننده منجر شود.

توصیه ها در مورد موتور بر این مساله تاکید دارد که مقاومت کل جریان لنگ کابل ها و اتصالات از 0.00075 اهم به ازای سیستم های 12 ولتی و 0.002 اهم به ازای سیستم های 24 ولتی بیشتر نشود. مثال محاسبه ای زیر را ببینید.

مثال محاسبه ای: یک دستگاه مولد، سیستم شروعی 24-VDC دارد که توسط دو باتری 12 ولتی متصل به مدار تامین می شود. طول کل کابل 375 اینچ است، که شامل کابل بین باتری ها نیز می شود. شش اتصال کابلی در این مدار وجود دارد. اندازه ی کابل مورد نیاز را در موارد زیر محاسبه کنید:

فرض کنید مقاومت تماس سولنوئید شروع کننده (Rcontact) 0.0002 اهم باشد.

فرض کنید مقاومت هر اتصال کابلی (Rconnection)، که در مجموع شش اتصال می شود، 0.0001 اهم باشد.
بر اساس فرمول:

= 0.002 –  Rconnection –     Rcontact

= 0.002 –   0.0002  – (6×0.00001)

= 0.00174 اهم

به منظور آگاهی از مقاومت کابلی AWG (معیار سیم امریکایی) به شکل 22 در صفحه ی 53 مراجعه کنید. در این مثال، همان طور که با خطوط نشان داده شد، کوچک ترین سایز کابل که قابل استفاده بود 0/1#2 AWG کابل موازی بود.

( قطعات دیزل ژنراتور موتور )

شکل 21. اتصالات معمول موتور شروع کننده ی الکتریکی (سیستم 24 ولتی نشان داده شده است)

شکل 22. مقاومت در مقایسه با طول برای اندازه های کابل مختلف AWG

شکل 23. آرایش معمول لوله ها برای یک شروع کننده ی هوا

4.3.2.3 شروع کننده ی هوا در قطعات دیزل ژنراتور موتور

سیستم های شروع موتور هوای فشرده برای بعضی دستگاه های مولد بزرگ تر تعبیه شده اند. ممکن است شروع کننده ی هوا در بعضی کاربردهای نیروی اولیه با فرض این که هوای فشرده فراهم شده است ترجیح داده شود.

شکل 23 صفحه ی 54 نشان گر نحوه ی آرایش لوله ها در یک سیستم معمول شروع کننده ی هوا است. موارد زیر باید برای تعیین نیاز ابزارها در زمان نصب سیستم شروع کننده ی هوا در نظر گرفته شود:

باید با سازنده ی موتور جهت  توصیه های مربوط به اندازه ی شلنگ هوا و حجم حداقلی مورد نیاز مخزن برای هر کدام از لنگ های ثانوی مشورت شود.

اندازه ی مخزن به حداقل زمان مورد نیاز لنگ بستگی دارد. تمامی شروع کننده های موجود از “تولید نیروی Cummins” میزان حداکثر درجه ی فشار 150 psig (kPa 1035) را دارا می باشند.

( قطعات دیزل ژنراتور موتور )

مخزن های هوا (گیرنده ها) باید با دریچه ی تخلیه پیچ خروجی، از نوع باریک، متناسب باشد (دیگر گونه ها غیر قابل اطمینان هستند و منبع معمولی هوا نشت می کند). رطوبت می تواند به اجزاء شروع کننده صدمه بزند.
همه ی دریچه ها و اجزاء یدکی سیستم باید متناسب با سرویس شروع کننده ی هوای دیزل طراحی شوند.
تناسب لوله باید از نوع درز گیر خشک باشد و از درز گیر های نخی درست شده باشد.

نوار تفلون توصیه نمی شود، چرا که از شل شدن نخ جلوگیری نمی کند و می تواند منبع خرده ریز هایی باشد که دریچه را مسدود می کنند.

نکته: ممکن است باتری ها با وجود اینکه گنجایش بسیار کمتری دارند برای کنترل موتور و سیستم های نظارتی در هنگام استفاده از شروع کننده ی هوا الزامی باشند.

4.4 کنترل ها در قطعات دیزل ژنراتور موتور

4.4.1 پایه رله ای در قطعات دیزل ژنراتور موتور

تا چند سال پیش سیستم های کنترلی پایه رله ای در تمامی دستگاه های مولد رایج بودند. آن ها را می توان به گونه ای طراحی کرد که شروع کاملا اتوماتیک و یا دستی را علاوه بر عملکرد های محافظتی اساسی مولد فراهم کنند.

امکان دارد آن ها شامل لوازم کافی جهت رفع نیاز به کد محلی برای دستگاه های مولد را نیز داشته باشند.

سیستم های پایه رله ای شروع موتور و کارکرد های عملیاتی،  را کنترل کنند و عملکرد های موتور و دینام را جهت یافتن خطاها و یا عملکردهای خارج از محدوده تعیین شده نظارت کنند، و مقیاس ها، اندازه گیری ها و پیام های دستگاه را برای اینترفیس کاربر فراهم کنند.

عملکرد هایی همچون کنترل ولتاژ دینام توسط برد مداری AVR جداگانه ای انجام می شوند. به همین منوال، یک مدار کنترل کننده ی جداگانه کنترل الکترونیکی و دیگر لوازم جانبی دیگر را به کار می اندازد.

شاخصه های جانبی متعددی وجود دارد تا عملکرد و کنترل، به منظور اضافه کردن قابلیت عملیاتی برای کارهایی خاص نظیر اینترفیس تجهیزات موازی و نظارت بر عملکرد تجهیزات اضافی مثل مخزن سوخت، خنک کننده یا باتری ها، بهبود یابد.

شکل 24. پنل اینترفیس کنترل دو سیمی

بعضی دستگاه های مولد سیستم های کنترل وضعیت رله/یکدست پیوندی دارند. این کنترل ها قابلیت عملیاتی بیشتری را نسبت به سیستم هایی که فقط پایه رله ای هستند فراهم می کنند، اما با این وجود توانایی آن ها  به فراهم سازی اینترفیس های کنترل پیچیده یا عملیاتی پیشرفته محدود است.

شکل 25. پنل اینترفیس کنترل “شناسایی کننده ی 12”

4.4.2 پایه الکترونیکی (ریز پردازشگر) در قطعات دیزل ژنراتور موتور

ضرورت های امروزی برای سطح بالایی از عملکرد، قابلیت عملکردی بهبود یافته، کنترل سیستم های پیچیده و اینترفیس های شبکه توانایی های سیستم های کنترلی پایه الکترونیکی را مبرم جلوه می دهد.

قطعات دیزل ژنراتور موتور / قطعات دیزل ژنراتور موتور / قطعات دیزل ژنراتور موتور

عمر ریز پردازشگر ها و رایانه ها، توسعه ی کنترل های کاملا ترکیبی که بر پایه ی ریز پردازشگر های الکترونیکی طراحی شده اند را، نظیر مجموعه کنترل های پاور کامند از “تولید نیروی Cummins” را فراهم کرده است.

سیستم پاور کامند عملکرد موتور، کنترل دینام و عملکرد های نظارتی یک کنترل پایه رله ای کاملا مجهز را، علاوه بر تنظیم ولتاژ و کنترل الکترونیکی، همراه با خیلی شاخصه ها . قابلیت های اضافی دیگر ترکیب می کند.

نظارت کامل بر شاخصه های خروجی الکتریکی، kW، kVA، kVAR، بیشتر یا کمتر از ولتاژ، نیروی معکوس و دیگر موارد، اجازه ی کنترل کامل سیستم تولید نیرو را می دهد.

شکل 26. سیستم ریز پردازشگر “پاور کامند”

4.4.3 ابزارهای الکترونیکی “اختیار کامل” در قطعات دیزل ژنراتور موتور

طرح های موتور پیشرفته سیستم های سوخت رسانی، اشتعال یا تزریق پیچیده ای را همراه با نظارت و تنظیم عملکرد فعال به کار می گیرند. این سیستم ها و عملکرد ها برای دستیابی به راندمان سوخت و نشر دود پایین لازم می باشند.

موتور هایی که به “اختیار کامل” معروف شده اند، سیستم های ریز پردازشگری به همان مقدار پیچیده نیاز دارند تا این عملکرد ها را به کار انداخته و بر آن ها نظارت کنند.

نسخه ی پیشرفته تری از کنترل پاور کامند از قابلیت کنترل موتور دینامیک همراه با شاخصه ها و قابلیت های عملکردی نسخه ی قبلی بهره می برد، ولی شاخصه های دیری را نیز به همراه دارد.

در دستگاه های مولد، این نوع سیستم کنترل پیشرفته بخشی مهم از مجموعه ی مولد-موتور به شمار می رود و گزینه ای جهت استفاده از سیستم های کنترلی پایه رله ای یا دیگر سیستم ها وجود ندارد.

شکل 27. الکترونیک اختیار کامل پاور کامند

4.4.4 گزینه های کنترل در قطعات دیزل ژنراتور موتور

ابزار اختیاری برای سیستم های کنترل الکترونیکی شامل همه ی عملکردهای لازم جهت کنترل و نظارت بر متوازی بودن چند دستگاه های مولد با یکدیگر و با کارایی ها (اصلی ها) است. نوع میان رده ی کنترل های قابل ارتقا متوازی سازی نیز در دسترس هستند.

توانایی اینترفیس شبکه ی موجود برای این نوع از کنترل ها می تواند شاخصه ای مهم برای انتخاب ابزار اختیاری به شمار رود. توانایی شبکه نظارت از راه دور و کنترل دستگاه مولد را به همراه ترکیب آن با سیستم های ساخت و خودکار سازی سیستم نیرو فراهم می سازد.

مجموعه رله های اختیاری برای کنترل ابزار های جانبی نیز در دسترس هستند.

4.5 لوازم یدکی و گزینه ها در قطعات دیزل ژنراتور موتور

4.5.1 ایمنی و اعلام کنترل در قطعات دیزل ژنراتور موتور

کنترل پایه رله ای و سیستم های نظارتی موجود در خیلی از دستگاه های مولد می تواند شامل آژیر های خاموشی و هشداری متعددی برای محافظت از موتور/مولد باشد.

ابزاری اختیاری جهت کنترل کامل یا اعلام پیام از راه دور در کنار سیستم اندازه گیری AC موجود بر روی دستگاه مورد نیاز است.

ابزار اضافه ای نیز در صورت احتیاج به ارتباطات شبکه ای مورد نیاز است، اما این ابزار معمولا قابلیت محدودی دارد.

با پدیدار شدن لازمه های کنترل دینام و موتور های الکترونیکی پیچیده علاوه بر سطوح افزایش یافته ی اطلاعات سرویس و تشخیصی، سیستم ها می توانند بر محدودیت توانایی این گونه سیستم های کنترلی غلبه کنند.

سیستم های کنترل و نظارت الکترونیک، که اغلب ابزار استاندارد خیلی از دستگاه های مولد هستند، شامل لیست کاملی از آژیر های خاموشی و هشدار دهنده ی ترکیبی هستند تا از ابزار موتور/مولد حفاظت کرده و آژیرها را مخابره کنند.

بعضی از این آژیرها می توانند توسط مشتری انتخاب و برنامه ریزی شوند. تمامی آژیرها را می توان در پنل کنترل و یا در مکانی دور از محل به نمایش در آورد. سیستم اعلام از راه دور از طرق مختلفی امکان پذیر می شود:

خروجی های تماس رله ای برای آژیر های معمول یا انفرادی
پنل های اعلامی که به طور اختصاصی برای سیستم های کنترلی طراحی شده اند، و از گونه های مختلف اینترفیس های شبکه نشات می گیرند.
ایجاد ارتباط از طریق شبکه های محلی و یا شبکه ی مودم به مکان های نظارت از راه دور با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای

ممکن است کدها به سطوح مختلفی از اعلام برای گونه های کاربردی متفاوت نیاز داشته باشند. ایمنی عمر ضروری (سطح اول U.S. NFPA 110) یا دیگر استندبای یا موارد اضطراری (سطح دوم U.S. NFPA 110) و کد های برابر، حداقل اعلام لازم برای این گونه کاربرد ها را مشخص می کنند.

به کدهای انفرادی در حین عملیات برای لازمه های اعلام رجوع کنید. کنترل پاور کامند از “تولید نیروی Cummins” برای رفع و یا فراتر رفتن از این گونه نیاز ها و دیگر استانداردهای متعدد اضافی طراحی شده اند (به برگه ی مشخصات کنترل پاور کامند برای اطلاعات جزئی تر مراجعه شود).

4.5.2 قطع کننده های مدار خط اصلی در قطعات دیزل ژنراتور موتور

ممکن است قطع کننده های مدار اصلی نوع محفظه ی قالبی و مدار نیرو را در دستگاه های مولد به کار برد. قطع کننده های محفظه ی قالبی معمولا به صورت سوار شده بر دستگاه مولد در دسترس هستند.

با این وجود، خیلی از قطع کننده های مدار باید در محفظه ای جدا بر روی دیوار یا ستون نصب شوند.

اندازه ی آن ها می تواند از 10 تا 2500 آمپر متغیر باشد و برای سوار شدن بر یک جعبه ی خروجی که مستقیماً به دستگاه مولد وصل است متناسب می باشند.

قطع کننده های مدار نیرو در اندازه های 800 تا 4000 آمپر در دسترس هستند و بزرگتر، دارای عملکرد سریع تر، و به طور چشمگیری از قطع کننده های محفظه ی قالبی گران تر هستند.

قطع کننده های مدار نیرو، به دلیل اندازه آن ها و آسیب پذیری شان در برابر صدمات ناشی از لرزش، معمولا به جای سوار شدن بر خود دستگاه، بر روی پنلی که آزادانه مستقر شده و در کنار دستگاه مولد قرار دارد سوار می شوند.

هنگامی که قطع کننده های خط اصلی برای پروژه ای مورد نیاز هستند، مشخصات پروژه باید شامل نوع قطع کننده، نوع واحد خطا، و پایه ی درجه بندی (به صورت ادامه دار یا غیر ادامه دار) باشد.

4.5.2.1 کلید های محفظه ی قالبی در قطعات دیزل ژنراتور موتور

در مواردی که دستگاهی قطع کننده مورد نیاز است اما احتیاجی به محافظت از مولد یا رساناها نیست (این نوع محافظت از طریق AmpSentry یا با استفاده از یک مولد خود برانگیخته قابل دسترسی است)، معمولا کلیدی محفظه قالبی به جای قطع کننده ی مدار استفاده می شود.

این کلید ها از تماس ها و مکانیزم تغییر یکسانی در مقایسه با قطع کننده های مدار بهره می برند، اما از حسگر قطع جریان استفاده نمی کنند. کلید مکانی اتصالی و پیچ های سر محور برای ارتباط بار رساناها را نیز فراهم می کند.

4.5.2.2 محفظه های ورودی در قطعات دیزل ژنراتور موتور

یک محفظه ی ورودی اساسا یک محفظه ی قطع کننده ی مدار بدون CB است. اگر مداری مورد نیاز نباشد، محفظه ی ورودی فضایی اضافی برای ورودی رسانا، مسیر و ارتباط فراهم می کند.

4.5.2.3 قطع کننده های مداری ترکیبی در قطعات دیزل ژنراتور موتور

قطع کننده های ترکیبی معمولا مورد نیاز هستند و در کارخانه بر روی بیشتر دستگاه های مولد تعبیه می شوند. گزینه های استاندارد موجود دو قطع کننده ی مدار سوار شده (به غیر از بزرگ ترین دینام) هستند.

در بعضی دینام ها و genset ها امکان سوار کردن چارچوب قطع کننده ی مدار به دلیل کمبود جا و یا عملی نبودن میسر نیست. به منظور آگاهی از وجود ابزارهای مخصوص با نمایندگان سازنده مشورت کنید.

می توان سفارش های خاص را برای سوار کردن دو یا سه قطع کننده بر روی بعضی مولد ها در نظر گرفت اما معمولا این مساله منجر به ضرورت استفاده از دیواری سوار شده یا یک پنل پخشی که به صورت مستقل ایستا باشد می شود.

4.5.3 باتری ها و شارژر های باتری در قطعات دیزل ژنراتور موتور

شاید مهم ترین سیستم فرعی در یک دستگاه مولد سیستم باتری شروع موتور و کنترل دستگاه مولد است. انتخاب و نگهداری درست از باتری ها و شارژر باتری برای داشتن سیستمی قابل اطمینان ضروری است.

این سیستم شامل باتری ها، مکان آن ها، یک شارژر باتری که در طول دوره ی استندبای نیروی آن توسط منبع نیروی الکتریکی تامین می شود و یک دینام شارژر باتری که از موتور نشات می گیرد و باتری ها را به طور مجدد شارژ می کند و انرژی DC را در زمانی که مولد در حال کار است برای سیستم کنترل فراهم می کند می شود.

هنگامی که دستگاه های مولد متوازی هستند، ردیف باتری ها برای دستگاه های انفرادی معمولا به صورت متوازی قرار می گیرند تا نیروی کنترل را برای سیستم متوازی کننده فراهم کنند.

همیشه باید با سازنده ی سیستم متوازی سازی مشورت کرد تا سیستم نیروی کنترل موتور متناسب را برای این نوع سرویس مشخص کرد.

چرا که ممکن است کاهش ولتاژ ردیف باتری بعضی سیستم های کنترل متوازی را مختل کند و برای ابزارهای متوازی کننده استفاده از باتری هایی که به صورت جداگانه قرار می گیرند الزامی شود.

باتری ها باید تا حد ممکن به دستگاه مولد نزدیک واقع شوند تا مقاومت مدار شروع کننده به حداقل برسد. محل باتری باید امکان سرویس دهی آسان را برای باتری ها فراهم کرده و تماس با آب، گرد و خاک و روغن را به حداقل برساند.

چارچوب یک باتری باید هوا رسانی کافی داشته باشد تا گازهای منفجره ای که توسط باتری منتشر می شوند پراکنده شوند. ردیف باتری باید دور از منبع های گرمایی قرار گیرد، چرا که دمای بالای محیط عمر باتری را کاهش می دهد.

قوانین در مناطق زلزله خیز مکان هایی را برای باتری الزام کرده اند که شاخصه هایی خاص به منظور جلوگیری از آزاد شدن الکترولیتها و ایجاد خسارت طی وقوع یک زمین لرزه دارا می باشند.

طراح سیستم باید نوع سیستم باتری (همانگونه که در پایین شرح داده می شود، معمولا  به اسید-سرب یا نیکاد محدود می شود) و گنجایش آن را مشخص می کند.

گنجایش سیستم باتری مورد نیاز به اندازه ی موتور (جابجایی)، حداقل خنک کننده ی موتور، روغن گریس و دمای مورد انتظار باتری (قسمت ابزار گرمایش استندبای برای دستگاه های مولد را در قسمت های پایینی ببینید

میزان روانی روغن گریس توصیه شده توسط سازنده ی موتور، و تعداد و مدت دوره های لنگ بستگی دارد. سازنده ی دستگاه مولد باید بر اساس این اطلاعات بتواند توصیه های لازم را ارائه دهد.

باتری های اسید-سربی رایج ترین نوع باتری برای دستگاه های مولد می باشند.

این نوع باتری ها از لحاظ اقتصادی نسبتا مقرون به صرفه هستند و سرویس خوبی در شرایط محیطی 0 درجه فارنهایت (-18 درجه سلسیوس) و 100 درجه فارنهایت (38 درجه سلسیوس) ارائه می دهند. باتری های اسید-سربی می توانند با شارژر های باتری معمولی ای شارژ شوند.

این شارژرها ممکن است در نزدیکی دستگاه مولد بر روی دیوار نصب شده باشند و یا در حالت خودکار تغییر انتقال قرار داشته باشند (به شرطی که دستگاه مولد بخشی از سیستم متوازی نباشد).

شارژر باید به اندازه ای باشد که بتواند همزمان با برطرف کردن نیازهای نیروی کنترلی سیستم، باتری ها را در حدود 8 ساعت شارژ مجدد کند.

یک باتری اسید-سربی می تواند از نوع تنظیم کننده ی سوپاپی (که بر روی آن “عدم نیاز به حفاظت” نوشته شده است) و یا سلول خیس باشد.

باتری هایی که نیاز به مراقبت و نگه داری ندارند، در صورت غفلت در نگه داری از آن ها بهتر دوام می آورند. اما به آسانی باتری های سلول خیس نمی توان آن ها را بررسی و نگه داری کرد.

باتری های اسید-سربی تنظیم کننده ی سوپاپی به دلیل قرار داشتن در معرض فشارهای دمایی در برابر صدمات آسیب پذیری بیشتری دارند، و نباید آن ها را به عنوان جایگزینی برای باتری های اسید-سربی هواگیر که به آب رسانی های متعدد نیاز دارند در نظر گرفت. به جای آن، باید شارژر و یا دمای محیط کار بررسی و تصحیح شود.

همه ی باتری های اسید-سربی باید در محل کار قبل از شروع اولیه شارژ شوند. حتی باتری هایی که نیاز به نگه داری ندارند نیز شارژ را به طور نامحدود حفظ نمی کنند.

باتری های سلول خیس به اضافه کردن الکترولیت در محل کار نیازمندند و پس از مدت کوتاهی که به الکترولیت متصل شدند 50 درصد شارژ آن ها پر می شود.

باید برای استفاده از باتری آب مقطر به کار برد، چرا که بیشتر آب های لوله کشی 500 تا 500 برابر بیشتر از آب مقطر توان رسانایی دارند.

معمولا در سیستم های باتری نیکادی (نیکل-کادمیوم) مشخص شده است چه دمای محیطی برای آن ها شدیدا بالا یا پایین محسوب می شود چرا که عملکرد آن ها کمتر از باتری های اسید-سربی تحت تاثیر دماهای شدید قرار می گیرد.

سیستم های باتری نیکادی بسیار گران تر از باتری های اسید-سربی است، اما طول عمر بیشتری دارد.

کاستی بزرگ سیستم های باتری نیکادی این است که دور انداختن آن ها امری مشکل و گران محسوب می شود، چرا که مواد سازنده ی باتری خطرناک هستند.

باتری های نیکاد و اسید-سربی تنظیم کننده ی سوپاپی هر دو به شارژرهای باتری خاصی نیاز دارند تا به سطح شارژ کامل برسند. باید در این شارژرها فیلتر به کار رود تا از “موج های خفیف شارژر” که ممکن است سیستم کنترل مولد و موتور را مختل کنند جلوگیری شود.

4.5.4 سیستم های اگزوز و صداکش در قطعات دیزل ژنراتور موتور

دو عامل اصلی در انتخاب سیستم های اگزوز و صداکش دخیل هستند؛ سطح صدا، و تعدیل کردن حرکاتی که بین سیستم اگزوز و دستگاه مولد رخ می دهد.

کنترل صدا و ترجیح مصرف کننده عوامل اصلی در انتخاب صداکش می باشند. بدیهی است که انتخاب سیستم اگزوز و صداکش به قرار داشتن دستگاه مولد در داخل یا خارج ساختمان بستگی دارد.

سرپوشی بیرون از ساختمان که محافظت در برابر هوا را فراهم سازد همراه با سازنده ی دستگاه مولد باعث می شود انتخاب های متنوعی در مورد سیستم صدا کش در اختیار باشد و معمولا سیستم صداکش بر روی سقف سوار می شود.

انتخاب صداکش بسته به میزان تضعیف صدا می تواند صنعتی، مسکونی و یا حیاتی باشد.

سرپوش های آکوستیک معمولا سیستم صداکش داخلی ای به عنوان بسته ی کلی آکوستیک به همراه دارند. برای اطلاعات بیشتر در مورد صدا و سطوح آن به صفحه ی 115 در بخش 6 مراجعه شود.

عاملی کلیدی در ارتباط با کل سیستم اگزوز این است که دستگاه مولد دارای لرزش است، بدین منظور که بسته به نوع ساختاری که در آن قرار گرفته حرکت می کند. لذا یک لوله اگزوز قابل انعطاف در خروجی اگزوز دستگاه مولد الزامی است.

سیستم های داخلی که دارای لوله های بلندی هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد صدمه به سیستم اگزوز و هم چنین بخش های اگزوز موتور یا شارژرهای توربینی، امکان گسترش لوله را نیز داشته باشند.

مساله ای دیگر که باید به آن توجه داشت به اندازه گیری دمای گاز اگزوز ارتباط پیدا می کند.

سیستم اگزوز موتور باید با ترموکوپل ها و ابزار کنترل تناسب داشته باشد تا به درستی دمای اگزوز موتور را اندازه گیری کند تا بررسی سرویس درست انجام پذیرد و یا عملکرد موتور در سطح بار کافی برای جلوگیری از مشکلات عملکردی مربوط به بار ضعیف تایید شود.

4.5.5 پوشش (سایبان) در قطعات دیزل ژنراتور موتور

پوشش را می توان به سه نوع تقسیم کرد: پوشش در برابر هوا (که بعضی اوقات به آن پوشش چسبناک گفته می شود)، پوشش صدا، و پوشش جادار.

4.5.5.1 محافظ در برابر آب و هوا در قطعات دیزل ژنراتور موتور

این نوع پوشش ها که به آن ها پوشش چسبناک نیز اطلاق می شود، می توانند دستگاه مولد را محافظت و ایمن کنند، و معمولا درپوش های قابل قفل شدن دارند.

دریچه های به کار رفته یا پنل های دارای سوراخ امکان تهویه و جریان هوای سرد را می دهند.

میزان صدای بسیار ناچیزی از این نوع پوشش ها تولید می شود و بعضی اوقات ممکن است صدای لرزش نیز شنیده شود. این نوع پوشش ها گرما را در خود حبس نمی کنند و دما را بالاتر از دمای محیط نمی برند.

4.5.5.2 پوشش صدا در قطعات دیزل ژنراتور موتور

پوشش های کاهش صدا بر اساس سطوح مشخصی از کاهش صدا و یا درجه ی سطح صدای بیرونی توصیف می شوند.

سطوح صدا باید در فاصله ی خاصی مشخص شده و برای مقایسه سطوح صدا همه این میزان صداها باید به پایه ی فاصله ی یکسانی تبدیل شوند.

کاهش صدا به فضا و مواد نیاز دارد لذا اطمینان حاصل کنید که طرح کلی به کار رفته ی دستگاه شامل اطلاعات متناسب با پوشش صدا باشد.

در حالی که بعضی از این طرح های پوششی امکان عایق بندی جهت حفظ گرما از خود نشان می دهند، این مساله هدف اصلی طرح نیست. اگر باید در صورت بالاتر رفتن دما از دمای محیط پیرامون از دستگاه مراقبت شود، به پوشش جادار نیاز است.

4.5.5.3 پوشش جادار در قطعات دیزل ژنراتور موتور

این واژه گستره ی وسیعی از پوشش هایی را که بر اساس سفارش مشتری های انفرادی ساخته شده اند را دربر می گیرد. این پوشش ها معمولا شامل کاهش صدا، ابزار تغییر و بررسی نیرو، صاعقه، سیستم های اطفاء حریق، مخزن سوخت، و دیگر امکانات می شوند.

این نوع پوشش ها به عنوان یک واحد جداگانه و یا به عنوان بخشی از دستگاه که دارای درهای بزرگ و پنل های جدا شونده به منظور دسترسی به سرویس تعبیه شده اند وجود دارند. این پوشش ها را می توان با توانایی عایق سازی و گرمایش به وجود آورد.

4.5.5.4 مناطق ساحلی در قطعات دیزل ژنراتور موتور

مساله ی دیگری که در ارتباط با پوشش باید به آن توجه داشت قرار داشتن دستگاه در مناطق ساحلی است. منطقه ای ساحلی محدوده ای در فاصله ی شصت مایلی (در حدود 95 کیلومتر) از محیطی با آب شور است.

در این مناطق پوشش های استیل، حتی در صورتی که از مخازن سوخت و پایه های پوشانده شده استفاده شود، در برابر فرسایش بر دلیل تاثیرات آب شور آسیب پذیرتر هستند. در این مناطق استفاده از پوشش های دستگاه مولد آلومینیومی و پوشش های کناری (در صورت امکان) توصیه می شود.

نکته: به دلیل توصیه می شود پوشش های خارجی (به خصوص پوشش صدا) درون ساختمان ها به کار نروند. اول این که پوشش صدا از قابلیت محدود کردن پروانه ی اضافی جهت دستیابی به کاهش صدا از طریق جلوگیری از تهویه استفاده می کند.

لذا هیچگونه امکان محدود سازی برای معابر هوا، دریچه ها، و یا دیگر ابزاری که ایجاد محدودیت خواهند کرد باقی نخواهد ماند. دوم این که سیستم های اگزوز پوشش های خارجی لزوما سیستم های پلمپی نیستند.

بدین معنی که به جای بست های لبه آهنی و یا ریسمانی، در این سیستم ها از لولا های انبری و ضد سر خوردگی استفاده شده است. این بست های انبری به اگزوز این امکان را می دهند که به داخل اتاق نفوذ پیدا کند.

4.5.6 پیکر بندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی در قطعات دیزل ژنراتور موتور

موتورهایی که با مایعات خنک می شوند با استفاده از سیستم های سرمایشی پمپاژی (مخلوطی از آب و ضد یخ) از طریق مسیرهایی در قالب و راس های موتور، به وسیله ی پمپی متصل به موتور، این امر را میسر می سازند.

موتور، پمپ و رادیاتور یا مبدل گرمایی مایع به مایع سیستم خنک کننده ی بسته و فشرده سازی شده ای را تشکیل می دهند.

توصیه می شود که در صورت امکان دستگاه مولد این نوع رادیاتور را که در کارخانه نصب می شود برای تهویه و خنک سازی موتور به همراه داشته باشد.

این پیکربندی کمترین هزینه ی سیستمی، بیشترین اتکا پذیری سیستم، و بالاترین عملکرد کلی سیستم را به همراه دارد.

علاوه بر این، سازنده ی این دستگاه های مولد می تواند نمونه ی سیستم را آزمایش کند تا عملکرد سیستم را تایید کند.

4.5.6.1 درجه بندی های سیستم های خنک کننده در قطعات دیزل ژنراتور موتور

بیشتر دستگاه های مولد پاور کامند Cummins درجه بندی اختیاری سیستم خنک کننده را در مدل های رادباتوری که در کارخانه نصب شده اند دارند.

سیستم های خنک کننده که برای عملکرد در دمای محیطی 40 تا 50 درجه ی سلسیوس طراحی شده اند همیشه در دسترس هستند.

این درجه بندی ها قابلیت محدود کننده ی ایستای بیشینه ای دارند، برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به بخش 6.5 در صفحه ی 180 مراجعه کنید.

نکته: در هنگام مقایسه ی درجه بندی های سیستم های سرد کننده به این توجه داشته باشید که این درجه بندی ها بر اساس دمای محیطی، و نه بر اساس دمای هوای داخل رادیاتور، ارائه شده اند.

درجه بندی هوای داخل رادیاتور دمای جریان هوای داخل رادیاتور را محدود کرده و به دمای هوا این امکان را نمی دهد تا به دلیل انرژی گرمایشی موتور و مولد افزایش پیدا کند.

سیستم درجه بندی شده بر اساس دمای محیط این افزایش دما را در قابلیت های سرد کنندگی خود شرح می دهد.

4.5.6.2 گزینه های سرد کننده از راه دور در قطعات دیزل ژنراتور موتور

ممکن است در بعضی کاربردها، محدودیت جریان هوا بیش از حد باشد، چرا که معبر ها، به عنوان مثال برای پروانه ی رادیاتوری موتوری به منظور فراهم کردن جریان هوای لازم برای خنک سازی و تهویه، به مدت زیادی کار می کنند.

باید در چنین کاربردهایی، و در جایی که صدای پروانه یک معضل شمرده می شود، پیکر بندی ای که شامل رادیاتوری از راه دور و یا مبدل گرمایی مایع به مایع باشد در نظر گرفته شود.

در این کاربردها، جریان تهویه هوای بزرگ نیز هنوز مورد نیاز است تا گرمای به وجود آمده توسط موتور، مولد، صداکش، لوله های اگزوز و دیگر ابزار را انتقال دهد تا دمای اتاق مولد در سطحی قابل قبول برای کارکرد درست سیستم باقی بماند.

4.5.6.3 رادیاتور از راه دور در قطعات دیزل ژنراتور موتور

برای پیکر بندی رادیاتور از راه دور به طراحی سیستمی دقیق نیاز است تا خنک سازی کافی برای موتور صورت پذیرد.

باید در مورد جزئیاتی از قبیل اصطکاک و محدودیت های راس ایستای پمپ خنک کننده ی موتور و deaeration، پر کردن و تخلیه ی مناسب سیستم خنک سازی و جلوگیری از هر گونه نشت ضد یخ دقت کافی شود.

4.5.6.4 مبدل گرمایی در قطعات دیزل ژنراتور موتور

در پیکر بندی مبدل گرمایی دقت بالا در طراحی سیستمی که امکان خنک کردن مبدل گرمایی را فراهم می کند الزامی است.

باید توجه داشت که ممکن است قوانین محلی مربوط به صرفه جویی در آب و مسائل زیست محیطی این امکان را به ما ندهند که از آب لوله کشی شهری به منظور ابزار سرد کردن استفاده شود و اینکه در مناطق زلزله خیز آب می تواند هنگام وقوع زلزله قطع شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های سرد کننده به صفحه ی 115 در بخش 6 مراجعه شود.

4.5.7 سیستم های نگه داری سطح روغن گریس در قطعات دیزل ژنراتور موتور

ممکن است سیستم های نگه داری روغن گریس در کاربردهایی که در آن دستگاه مولد تحت شرایط نیروی خوبی کار می کند، و یا استندبای بدون توجه که بیشتر از زمان معمول در حال کار باشد، بیشتر مورد پسند باشند.

سیستم های نگه داری سطح روغن دفعات تعویض روغن دستگاه مولد را کاهش نمی دهند، مگر این که فیلتر خاصی به سیستم اضافه شود.

4.5.8 ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد در قطعات دیزل ژنراتور موتور

4.5.8.1 شروع سرد و پذیرش بار در قطعات دیزل ژنراتور موتور

معضلی مهم در مورد طراحی سیستم میزان زمانی است که طول می کشد تا سیستم نیروی استندبای افت نیرو را حس کند، دستگاه مولد را روشن کند، و بار را انتقال دهد.

بعضی کدها و استانداردها برای سیستم های نیروی ضروری این مساله را الزامی می دارند که دستگاه مولد قادر باشد تمامی بارهای ضروری را در طول ده ثانیه پس از افت نیرو بردارد.

بعضی سازندگان دستگاه های مولد درجه عملکرد شروع سرد را به درصدی از درجه ی استندبای دستگاه مولد محدود می کنند.

این امر تایید کننده ی این مساله است که در خیلی از کاربردها تنها بخشی از کل بار قابل اتصال بار ضروری است (بارهای غیر ضروری می توانند بعدا وصل شوند)، و این که شروع و به دست آوردن پذیرش بار کامل با استفاده از دستگاه های مولد دیزلی امری دشوار است.

معیار طراحی تولید نیروی Cummins در شروع سرد و پذیرش بار، قابلیت دستگاه مولد در شروع و برداشتن تمامی بارهای ضروری تا درجه ی استندبای در طول ده ثانیه پس از افت نیرو است.

این سطح از عملکرد با این پیش فرض عملی می شود که دستگاه مولد در شرایط دمای محیطی حداقل 40 درجه فارنهایت (4 درجه سلسیوس) قرار داشته باشد و دستگاه به شوفاژ های سرد کننده مجهز باشد.

این امر باید با نصب دستگاه مولد در یک اتاق و یا محفظه ی گرم محقق شود. در محیط بیرون، پوشش های محافظتی آب و هوا (شامل آن دسته از پوشش ها که به آن ها پوشش چسبناک اطلاق می شود) معمولا عایق کاری نشده اند و لذا گرم نگه داشتن مولد در دماهای محیطی سردتر امری دشوار است.

بیشتر مولد های تولید نیروی Cummins در دماهای پایین تر از 40 درجه فارنهایت (4 درجه سلسیوس)، و حتی تا 25- درجه فارنهایت (32- درجه سلسیوس) شروع به کار می کنند اما قادر نیستند بار را در یک مرحله در طول 10 ثانیه بپذیرند.

اگر دستگاه مولدی باید در محفظه ای که گرم نشده و در مکانی با دمای محیطی پایین نصب شود، طراح باید با سازنده مشورت کند.

متصدی دستگاه مسئول بررسی عملیات شوفاژ های سرد کننده ی دستگاه مولد (برای تحقق این امر به آژیر دمای سرد کننده ای که توسط NFPA 110 الزامی شده است احتیاج است) و دستیابی به میزان دلخواه سوخت برای شرایط محیطی است.

دستگاه های مولد در کاربردهای نیروی ضروری باید تمامی بارهای ضروری را ظرف 10 ثانیه پس از افت نیرو بردارند. معمولا شوفاژ های سرد کننده ی موتور، به خصوص در دستگاه های مولد دیزلی، در شرایط محیطی گرم نیز مورد نیاز هستند تا چنین شروطی را بر طرف کنند.

NFPA 100 شروط صریحی برای سیستم های سطح 1 (جایی که نقص سیستم می تواند منجر به صدمات جدی و یا حتی مرگ شود) دارد:

شوفاژ های سرد کننده مورد نیاز هستند، مگر این که دمای محیطی اتاق مولد به کمتر از 70 درجه فارنهایت (21 درجه سلسیوس) نرسد.

اگر دمای محیطی اتاق مولد تا 40 درجه فارنهایت (4 درجه سلسیوس) کاهش پیدا کند، اما به کمتر از آن حد نرسد، به شوفاژ های سرد کننده نیاز است تا از کاهش دمای موتور به کمتر از 90 درجه فارنهایت (32 درجه سلسیوس) جلوگیری کند.

عملکرد در دماهای پایین تر تعریف نشده است. (ممکن است دستگاه مولد در دماهای محیطی پایین تر در طول 10 ثانیه شروع به کار نکند، و یا قادر نباشد به سرعت بار را بردارد.

در ضمن، ممکن است آژیر های دمای پایین نشانگر مشکل باشند چرا که شوفاژ سردکننده دمای دستگاه را در سطحی بالا نگه نداشته است تا دستگاه در ده ثانیه شروع به کار کند.)
اگر دمای محیط اتاق مولد به زیر 32 درجه فارنهایت (0 درجه سلسیوس) برسد به شوفاژ های باتری نیاز است.
به آژیر دمای پایین موتور نیاز است.
شوفاژ های سرد کننده و شوفاژ های باتری باید توسط منبع نیروی معمول تامین شوند.

4.5.8.2 شوفاژ های سرد کننده در قطعات دیزل ژنراتور موتور

به شوفاژ های سرد کننده ی موتور هایی که با ترموستات کنترل می شوند نیاز است تا دستگاه های مولدی که در کاربردهای ضروری و استندبای مورد استفاده قرار می گیرند شروع به کار سریع و پذیرش بار خوبی داشته باشند.

باید دانست که شوفاژ سرد کننده معمولا طوری طراحی می شود که موتور را در حد شروع سریع و قابل قبول گرم نگه دارند، نه این که محدوده ی دور دستگاه مولد را گرم نگه دارد.

لذا علاوه بر کار کردن شوفاژ سرد کننده در موتور، هوای محیط دستگاه مولد نیز باید حداقل 40 درجه فارنهایت (10 درجه سلسیوس) باشد.

اگر فضای محیط پیرامون دستگاه مولد در این دما باقی نماند، باید به فکر استفاده از گرم کننده های سوختی خاص (برای مولد های دیزلی)، گرم کننده های دینام، گرم کننده های کنترلی، و گرم کننده های باتری بود.

خرابی شوفاژ گرماگیر آبی یا کاهش دمای محیط پیرامون موتور لزوما از شروع به کار موتور جلوگیری نمی کند، اما بر زمانی که در طی آن موتور شروع به کار می کند و سرعت اضافه کردم بار به سیستم نیروی سایت تاثیر گذار است.

عملکردهای آژیر دمای پایین موتور معمولا به دستگاه های مولد اضافه می شوند تا متصدیان را از این مشکل احتمالی عملکرد سیستم آگاه کنند.

شوفاژ های گرماگیر آبی (شکل 28 در صفحه ی 64) ابزاری جهت نگه داری از سیستم هستند، لذا می توان انتظار داشت که عامل گرم کننده باید در طول عمر نصب عوض شود.

برای جایگزین کردن عامل گرم کننده بدون تخلیه ی کل سیستم سرد کننده ی موتور، باید از دریچه های ایزوله سازی گرم کننده (یا دیگر ابزارها) استفاده کرد.

شوفاژ های گرماگیر آبی می توانند در دماهای بسیار بالاتری نسبت به خطوط سرد کننده ی موتور کار کنند، لذا استفاده از شلنگ های با کیفیت سیلیکونی، یا شلنگ های تافته جهت جلوگیری از نقص زودرس شلنگ های سرد کننده ی مربوط به شوفاژ گرماگیر آبی مطلوب است.

باید در طرح نصب شوفاژ سرد کننده دقت به خرج داد تا از مدارهای کامل بالا سر در مسیر شلنگ که می تواند توده ی هوا به وجود آورد و در هنگام ایجاد افت باعث داغ کردن بیش از حد دستگاه شود جلوگیری شود.

شوفاژ ای گرم کننده ی موتور معمولا در زمانی که مولد در جریان نیست کار می کنند، لذا باید به منبع نیرویی معمول وصل باشند. شوفاژ باید در زمان شروع به کار دستگاه مولد غیر فعال شود.

این امر توسط راه هایی متفاوت، مثل سوئیچ فشار روغن، و یا استدلال کنترل دستگاه مولد، انجام می گیرد.

شکل 28. نصب شوفاژ گرماگیر آبی. به دریچه ی ایزوله کننده ی شوفاژ، نوع شلنگ، و مسیر دریچه توجه شود.

4.5.8.3 شوفاژ های روغنی و سوختی در قطعات دیزل ژنراتور موتور

برای کاربردهایی که در آن ها دستگاه مولد در دماهای محیطی پایین (کمتر از 0 درجه فارنهایت  -18]درجه سلسیوس[) قرار می گیرد، شوفاژ های روغن گریس و خط سوخت، و فیلتر سوخت نیاز است تا از افزایش سوخت جلوگیری شود.

4.5.8.4 شوفاژ های ضد تراکم در قطعات دیزل ژنراتور موتور

برای استفاده هایی که در آن دستگاه مولد در طول استفاده در معرض رطوبت بالا و یا دماهای متفاوت قرار می گیرد، شوفاژ هایی برای مولد و محفظه ی کنترل پیشنهاد می شود تا از تراکم جلوگیری شود.

تراکم در محفظه ی کنترل، مدار های کنترل و یا سیم پیچی مولد منجر به فرسایش، خراب شدن مسیرهای مداری و عایق شدن سیم کشی مولد می شود و حتی باعث ایجاد مدار کوتاه و خطای عایق سازی زودهنگام می شود.

4.5.9 مخزن های سوخت (دیزل ها) در قطعات دیزل ژنراتور موتور

4.5.9.1 مخزن های روزانه در قطعات دیزل ژنراتور موتور

مخزن های نصب شده روی مولد یا در نزدیکی آن ها که دستگاه مولد سوخت خود را از آن ها تامین می کند مخزن های روزانه نامیده می شوند (اگر چه لزوما این مخزن ها حاوی سوخت کافی برای عملیات یک روز نیستند).

این مخزن ها برای راحتی کار و یا در زمانی که گرفتن مستقیم انرژی از سیستم ذخیره ی سوخت اصلی قابل اجرا نیست مورد استفاده قرار می گیرند.

فاصله، ارتفاع بالا یا پایین، و یا اندازه ی مخزن اصلی از جمله دلایل استفاده از مخزن های روزانه می باشند. تمامی موتورهای دیزلی محدودیت هایی در قابلیت بالا بردن سوخت (یا ممنوعیت در کشیدن سوخت)، فشار مبدا سوخت (چه در تامین و چه در بازگشت) و دمای تامین سوخت دارند.

سوخت با استفاده از پمپ انتقالی، که توسط یک سیستم خودکار درون مخزن روزانه که مجهز به سنسور های سطح است کنترل می شود، از مخزن اصلی به مخزن روزانه منتقل می شود.

اگر مخزن کوچک باشد، باقیمانده ی سوخت به مخزن سوخت اصلی پمپاژ می شود تا از گرم شدن بیش از حد سوخت جلوگیری شود. به سیستم های سوخت در صفحه ی 115 از بخش 6 مراجعه شود.

4.5.9.2 مخزن های زیر پایه در قطعات دیزل ژنراتور موتور

این گونه مخزن ها، که معمولا از مخزن های روزانه بزرگترند، یا به گونه ای ساخته می شوند که درون چارچوب پایه ی دستگاه مولد قرار بگیرند و یا طوری طراحی می شوند که بدنه ی دستگاه مولد بتواند بر روی آن سوار شود.

این مخزن ها مقدار مشخصی سوخت را در طول ساعات کاری مشخص مثل 12 یا 24 ساعت در مخزن زیر پایه نگه می دارند. مخزن های زیر پایه معمولا دو جداره هستند، و از مخزنی ثانوی در کنار محفظه ی سوخت به منظور جلوگیری از نشت سوخت استفاده می کنند.

خیلی از قوانین محلی این گونه مخزن های بازدارنده ی سوخت ثانوی مثل سازه های دو جداره همراه با نظارت کامل بر محفظه های اصلی و ثانوی را اجباری می کنند.

4.5.10 نصب ایزوله کننده های لرزش در قطعات دیزل ژنراتور موتور

برای کاهش لرزش منتقل شده به ساختمان و یا سازه های نصب شده، دستگاه های مولد معمولا بر روی ایزوله کننده های لرزش نصب می شوند.

این ایزوله کننده ها به شکل فنری یا لاستیکی عرضه می شوند، ولی شکل فنری آن ها معمول تر است. کارایی ایزوله سازی لرزش معمولا 90% به بالا است و معمولا بیشتر از 95% می شود.

گنجایش وزن و نصب صحیح برای کارایی بیشتر حیاتی است. در مورد دستگاه های مولد بزرگ تر که مخزن های زیر پایه نیز دارند، ایزوله کننده ها معمولا بین مخزن و سازه ی پایه قرار می گیرند.

4.5.11 ابزار سوئیچ نیرو در قطعات دیزل ژنراتور موتور

انتقال نیرو یا سوئیچ کردن ابزار مثل سوئیچ انتقال و یا دنده ی موازی گر، با وجود این که مربوط به مبحث این راهنما نیستند، بخشی اساسی از سیستم نیروی استندبای می باشند.

در این جا اشاره شده است که بر اهمیت تامل و تصمیم گیری زود هنگام در مورد این ابزار در یک پروژه تاکید شود.

طرح سوئیچ نیرو در یک پروژه مستقیما به درجه بندی دستگاه مولد (به “طرح مقدماتی” مراجعه شود)، پیکربندی کنترل و ابزار های جانبی که ممکن است برای دستگاه مولد مورد نیاز باشند ارتباط پیدا می کند.

برای یافتن اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، به دیگر راهنما های کاربردی مثل “T011 – سیستم های انتقال نیرو” و “T016 – موازی سازی و ابزار سوئیچ موازی گر” مراجعه شود.

4.5.11.1 ابزار لازم برای موازی سازی دستگاه مولد در قطعات دیزل ژنراتور موتور

دستگاه های مولد در کاربردهای متوازی سازی باید به ابزار زیر مجهز شوند تا عملکرد آن ها بهتر شود و از سیستم در برابر خطاهای معمول محافظت شود:

– سد کننده ی موازی سازی جهت محافظت از سیستم برانگیختگی مولد در برابر تاثیرات موازی سازی خارج از فاز.

– از دست رفتگی محافظت میدانی که دستگاه را از سیستم جدا می کند تا از خرابی احتمالی سیستم جلوگیری شود.

– محافظت در برابر نیروی معکوس که دستگاه را از سیستم جدا می کند تا خرابی موتور منجر به وضعیت نیروی معکوس نشود و به دستگاه مولد صدمه نزند، یا بقیه سیستم را از کار نیاندازد.

– کنترل همزمان الکترونیکی که امکان استفاده از همگام ساز های فعال و ابزار تقسیم بار همزمان را فراهم می آورد.

– ابزاری جهت کنترل نیروی خروجی واکنشی دستگاه مولد و تقسیم درست بار با دیگر دستگاه های مولد در حال کار. این امر ممکن است شامل جبران جریان متقابل یا کنترل های کاستی در واکنش شود.

– کنترل کننده ی Var/PF جهت کنترل فعال نیروی خروجی واکنشی دستگاه مولد در مصارف موازی سازی کاربردی (اصلی)

کنترل کننده های ترکیبی پایه رله ای یا رله/پیوسته ابزارهای تکمیلی را برای دستیابی به الزامات ذکر شده را الزامی می کنند.

از دیدگاه سهولت و اطمینان، یک کنترل ترکیبی بر پایه ی ریز پردازنده که تمامی عملکردهای بالا را در بر می گیرد (مثل سیستم کنترل کامندپاور تولید نیروی Cummins) مطلوب است.

4.5.12 نیازهای ابزار اضافی در قطعات دیزل ژنراتور موتور

ممکن است در بعضی مصارف، مثل نیروی اصلی یا ممتد، ولتاژ میانه، موازی سازی کاربردی و دیگر موارد، ابزار اضافی مطلوب و یا مورد نیاز باشد و معمولا به عنوان گزینه ی دلخواه یا سفارش مخصوص در دسترس است.

بعضی از این ابزارها عبارتند از:

RTDها، ابزار اندازه گیری دمای مقاوم در سیم کشی دینام برای نظارت مستقیم بر دمای سیم کشی
ترمیستور در انتهای خمیدگی های دینام برای نظارت بر دمای سیم کشی
CTهای متمایز گر جهت نظارت بر خرابی عایق سیم کشی
نظارت و محافظت از خطای زمین
تف سنج برای اندازه گیری دمای اگزوز
سیستم های چرخ دوباره ی بخار مصرف شده توسط محفظه ی میل لنگ موتور

قطعات دیزل ژنراتور موتور / قطعات دیزل ژنراتور موتور / قطعات دیزل ژنراتور موتور / قطعات دیزل ژنراتور موتور / قطعات دیزل ژنراتور موتور / قطعات دیزل ژنراتور موتور / قطعات دیزل ژنراتور موتور / قطعات دیزل ژنراتور موتور / قطعات دیزل ژنراتور موتور / قطعات دیزل ژنراتور موتور / قطعات دیزل ژنراتور موتور