فیلتر پایپینگ کمپرسور

فیلتر پایپینگ کمپرسور- میکرو فیلتر- پری فیلتر-

میکرو فیلتر کمپرسور؛ درهر يک مترمکعب هواي فشرده  140 ميليون ذره جامد وجو د دارد که اين ذرات معلق غبار در روغن باعث بوجود آمدن هواي کثيف اسيدي مي شود که دليل فرسودگي لوله ها و مسدود شدن شيرآلات است.

فيلترها عمل جداسازي روغن و گرد و غبار را برعهده دارند که هواي وارد شده به کمپرسور بايد توسط اين فيلترها تميز شود در واقع هر فيلتر بايستي توانايي حداقل جداسازی ذرات 5 ميکرون يا بزرگتر را در برابر جريان مواد مورد تصفيه داشته باشد تعويض دير هنگام فيلترها باعث افت کارايي کمپرسور شده است.

امروزه در صنايع مختلف معمولا از فيلترهايي تا ظرفیت  0/01ppm و فيلترهاي کربني نيز 0/003ppm استفاده ميکنند همچنين به اندازه فيلتر نيز بايد توجه داشت زيرا وقتي سايز فيلتر مناسب نباشد گرد و غبار به داخل وارد شده و فيلترهای تصفيه شده آسيب مي بينند.

در این دسته پنج نوع فیلتر

  1. میکرو فیلتر
  2. پری فیلتر
  3. فیلتر پایپینگ
  4. فاینال فیلتر
  5. داست فیلتر

وجود دارد.

میکرو فیلتر
میکرو فیلتر

ميکرو فيلتر:

ميکرو به معنای بسيار ريز و ذره بيني ميباشد در واقع يک هزارم ميلي متر يا نفوذ پذيري كمتر از یک ميكرون است و اين به معنای ظرافت میکرو فیلتر در تصفيه ذرات بسيار ريز ميباشد و برای خذف کامل ذرات جامد، آب، بخار و روغن، طعم و بو از هوا در صنايع مختلف استفاده ميشود انواع ميکرو فيلترها ( اوليه- ثانويه -سيليکوني):

پري فيلتر: ذرات درشت روغن در هوای فشرده را با قابليت نفوذپذيري کمتر از0.1 ميکرون حذف ميکند. Acs دومنیک هانتر –  QD , QDX اطلس کوپکو, oil removal filterXP – XP4 – zander  زاندر

فاينال فيلتر: ذرات درشت روغن در هوای فشرده را با قابليت نفوذپذيري کمتر از0.003 میکرون حذف میکند.

ميکرو فيلتر:

در برخی صنايع نياز است هوای مورد نظر  دارای اکسيژن خالص باشد، هوايی که برای تراکم وارد واحد هواساز شده دارای ميزان گازهای ديگر از جمله اکسيدکربن، ديا کسيد گوگرد، ذرات ريز معلق و … است که برای جداسازی اين ذرات از ميکروفيلتر استفاده می شود. AO دومنیک هانتر  –  DD , DDX اطلس کوپکو ، pre filter V – zander  زاندر

داست فیلتر :

هوای فشرده شده بر اثر تئوری مولکولی دمايش بالا رفته و بر اثر افزايش دما بخار آب حاصل می شود که موجب  آسيب و تجزيب میباشد و برای رفع اين  موضوع ، هوای مورد نظر بايد خشک شود و ميزان بخار آن توسط Dust filter جذب شو . AA دومنیک هانتر –  PD , PDX اطلس کوپکو ،  General filter ZP – zander  زاندر

فيلتر سپراتور :

در کمپرسور های هوا از نوع اویل اینجکت که هوا از طريق تزريق روغن به واحد هوا ساز (Airend)، خنک می شود نياز است بعد از انتقال گرمای  هوا به روغن فرآيند جدا سازی روغن از هوا انجام شود که اين کار توسط فيلتر سپراتور انجام می گيرد.