آشنایی با عملکرد و طرح پمپ

عملکرد و طرح پمپ 

پمپ شامل یک روتور (بلوک سیلندر) می باشد که شیارهایی بصورت شعاعی بر روی آن قرار دارد و در داخل این شیارها پیستون ها قرار گرفته اند. روتور بصورت خارج از مرکز نسبت به بدنه قرار گرفته است. پیستون ها و بلوک سیلندر توسط خار به شفت محرک متصل شده اند. با گردش شفت محرک در حالی که بدنه ثابت است پیستون ها و بلوک سیلندر دوران می کنند. با توجه به خارج از مرکز بودن بلوک سیلندر نسبت به بدنه پمپ، هنگام دوران بلوک سیلندر، پیستون ها حرکت رفت و برگشتی انجام می دهند.


همچنین بخوانید : نحوه عملکرد پمپ های دنده خارجی


 

آشنایی با عملکرد و طرح پمپ - 1

آشنایی با عملکرد و طرح پمپ – 1

هنگامی که پیستون ها به انتهای کورس خود در سیلندر می رسند جلوی مجرای ورودی قرار می گیرند و در اثر افزایش حجم ایجاد شده در سیلندر سیال به داخل کشیده می شود و هنگامی که پیستون به سمت بالا حرکت می کند، در اثر کاهش حجم ایجاد شده سیال تحت فشار قرار گرفته و در این هنگام دهانه سیلندر جلوی مجرای خروجی قرار می گیرد و سیال به سمت بیرون حرکت می کند. در این نمونه از پمپ ها با تغییر فاصله محوری مراکز بدنه و روتور می توان کورس پیستون ها و در نتیجه حجم جابجایی پمپ را تغییر داد.

 

کارائی پمپ : کارائی یک پمپ در ابتدا به دقت در مرحله ساخت آن بستگی دارد. مهمترین نکته ای که باید به آن توجه داشت تلرانس دقیق بین قطعات می باشد که در شرایط کارکرد پمپ اهمیت بسزایی دارد. حفظ تلرانس دقیق بوسیله طراحی سیستم هایی که هم شامل استحکام مکانیکی و هم فشارهای متعادل می باشند حاصل می شود. از دیدگاه تئوری یک پمپ ایده آل پمپی است که لقی بین تمام قطعات در گیر صفر باشد.

اگر چه این موضوع از دیدگاه طراحی و ساخت منطقی نیست ولی لقی بین قطعات جهت انجام کار تا حد ممکن می بایست کوچک در نظر گرفته شوند. سازندگان پمپ تست هائی را بکار می برند تا کارائی انواع متنوع پمپ ها را تعیین کنند. راندمان کلی پمپ ها را می توان با مقایسه میزان توان خروجی به توان ورودی پمپ محاسبه نمود.

 

راندمان های پمپ : پارامترهای عملکردی پمپ ها بوسیله یک سری آزمایشاتی که معمولاً توسط کارخانجات سازندگان پمپ انجام می شود تعیین می گردد. با مقایسه توان خروجی یک پمپ نسبت به توان ورودی آن یا به عبارتی نسبت توان هیدرولیکی به توان مکانیکی وارد بر شفت اصلی پمپ می توان راندمان کلی پمپ را محاسبه نمود.

در واقع راندمان کلی پمپ را می توان به دو مولفه مجزا تقسیم نمود که شامل راندمان حجمی و راندمان مکانیکی می باشد.

 

راندمان حجمی :  این راندمان بیانگر میزان نشتی در داخل پمپ هاست که ناشی از لقی بین قطعات و پوسته پمپ می باشد. راندمان حجمی را می توان از طریق رابطه زیر تعیین نمود:


همچنین بخوانید : آشنایی با پمپ های هیدرولیک و انواع آن


آشنایی با عملکرد و طرح - پمپ 2.1

آشنایی با عملکرد و طرح – پمپ 2.1

میزان راندمان حجمی برای پمپ های مختلف در جدول ذیل داده شده است:

 راندمان حجمی نوع پمپ
90-80پمپ های دنده ای
92-82پمپ های پره ای
98-90پمپ های پیستونی

 

راندمان مکانیکی 

راندمان مکانیکی بیانگر میزان تلفات انرژی در پمپ ها بدون در نظر گرفتن نشتی ها می باشد.

 

این اتلاف انرژی شامل موارد ذیل است:

  • اصطکاک در یاتاقان و دیگر اجزاء متحرک
  • اتلاف انرژی ناشی از جریان های آشفته

راندمان مکانیکی را می توان از طریق رابطه ذیل تعیین نمود:

  راندمان مکانیکی

      = محاسبه در سیستم متریک، توان بر حسب وات

که در این رابطه:

P: فشار اندازه گیری شره در قسمت خروجی بر حسب pa

Vd :حجم جابجایی پمپ بر حسب m3/rev

TA: گشتار واقعی وارد بر محور ورودی پمپ بر حسب N-M

N: سرعت دوران پمپ بر حسب rpm یا rad/s


همچنین بخوانید : عیب یابی سیستم های هیدرولیک


آشنایی با عملکرد و طرح پمپ -

آشنایی با عملکرد و طرح پمپ –

راندمان مکانیکی پمپ را همچنین می توان بر حسب میزان گشتاور تعیین نمود:

   

بازده مکانیکی در این رابطه:

: گشتاور تئوری بر حسب نیوتن در متر (N-M)

: حجم جابجایی پمپ بر حسب متر مکعب بر دور (m3/rev)

P: فشار بر حسب پاسکال (pa) l می باشد.

برای تعیین گشتاور واقعی از رابطه ذیل می توان استفاده نمود:

=   گشتاور واقعی

    گشتاور واقعی

N(rad/s) =

با داشتن بازده حجمی و بازده مکانیکی می توان از رابطه ذیل بازده کلی پمپ را تعیین نمود.

     = بازده کلی

 توان واقعی که از یک محرک اصلی توسط یک شفت در حال دوران به پمپ داده می شود، به عنوان توان ترمزی و توان واقعی خروجی از پمپ که به یک سیال داده می شود به عنوان هیدرولیکی شناخته می شود.


همچنین بخوانید : نگهداری سیستم های هیدرولیک


آشنایی با عملکرد و طرح پمپ

آشنایی با عملکرد و طرح پمپ


پیشنهاد: چنانچه قصد خرید انواع کمپرسور و لوازم جانبی آن را دارید با انتخاب اطلس کاسپین، می‌توانید بهترین و باکیفیت‌ترین محصولات با مارک اطلس کوپکو و … را تهیه فرمایید. ، فروشگاه اینترنتی ما به آدرس : compressoryar.ir آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است.

همچنین اگر در هر یک از مراحل خرید، با مشکل مواجه شدید، می‌توانید با شماره های :

33357480 028

09122000264

09122000359

تماس بگیرید تا کارشناسان و متخصصان ما، به تمامی ابهامات و سوالات شما پاسخ دهند.