ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن Nitrogen Plant Safety Norms

ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن - 1

ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن – 1

تمام افرادي كه در كارخانه با هواي نيتروژن در ارتباط هستند، بايد كاملاً احتياط كنند و نكات ايمني را رعايت كنند.

اقدامات احتياطي در خصوص كنترل كارخانه نيتروژن در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

  • · در مواقع قطع برق موتور مكانيسم ترمز آن (braking mechanism) از كار مي‌افتد و اين باعث تسريع سرعت ماشين مي‌شود. براي جلوگيري از ايجاد چنين ذخيره هوايي بايد موتور را خاموش كرد.
  • · تصفيه نيتروژن در زير استوانه (Cylinder) و در محفظه‌اي انجام مي‌گيرد كه با استوانه فاصله دارد، اين محفظه از ورود هواي مرطوب اتمسفري و يخ‌زدگي قسمت‌هاي سردتر ممانعت مي‌كند.
ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن - 2

ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن – 2

برگه راهنماي MSDS

شناسايي محصول

نام محصول: نيتروژن

فرمول محصول: N2

حالت: گازي

تركيب و اطلاعات

ماده/ آماده‌سازي: ماده

عناصر تشكيل دهنده/ ناخالصي‌ها: شامل تركيبات شيميايي يا ناخالصي‌هاي ديگر نيز مي‌باشد

ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

مراجعه شود به پيوند …

ويژگي‌هاي گاز- نيتروژن در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

تشخيص خطر

سنجش‌هاي NFPA (مقياس 0-4) =0 واكنش‌پذيري =0 آتش =1 سلامتي

نگاهي اجمالي به وضعيت‌هاي اضطراري: گاز نيتروژن بي‌رنگ، بي‌بو و غيرقابل اشتعال است.

اين گازي غيرسمي است. عمده‌ترين خطر اين گاز ايجاد خفگي است زيرا اين گاز جايگزين اكسيژن مي‌شود.

مسيرهاي ورود: تنفس، پوست و تماس با چشم

تأثيرات قرار گرفتن در معرض نيتروژن بطور شديد در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

تنفس: ايجاد هيجان، ترشح بيش از حد بزاق دهان، نفس كشيدن سريع، سردرد، خواب‌آلودگي، گرفتگي بيني و گلو، استفراغ، سرگيجه و احساس گيجي.

تماس با چشم: بخار نيتروژن باعث ايجاد حس سوزش در چشم مي‌شود.

تماس با پوست: هيچ اثر بدي ندارد.

خوردن: احتمال خيلي اندكي وجود دارد كه نيتروژن از اين راه وارد بدن شود.

ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن - 3

ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن – 3

تأثيرات قرار گرفتن در معرض نيتروژن در كوتاه‌مدت در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

تنفس: تهوع، استفراغ، مشكل تنفسي، سردرد، خواب آلودگي، سرگيجه، احساس سوزش، عدم تعادل، تشنج

تماس با چشم: تحريك

تماس با پوست: هيچ تأثير بدي ندارد.

خوردن: احتمال خوردن مقادير زيادي از اين ماده وجود ندارد.

كمك‌هاي اوليه در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

تنفس: در صورت بروز تأثيرات نامطلوب، شخص را به هواي آزاد ببريد. اگر نفس نمي‌كشد تنفس مصنوعي بدهيد. اگر در نفس كشيدن مشكل دارد بايد توسط افراد خبره‌اي به او اكسيژن داده شود. سريعاً مراقبت‌هاي پزشكي را انجام دهيد.

تماس با پوست: محل موردنظر را با آب و صابون بشوييد.

تماس با چشم: سريعاً چشم‌ها را به مدت 15 دقيقه در آب باز و بسته كنيد. سپس مراقبت‌هاي پزشكي را انجام دهيد.

خوردن: اگر مقادير زيادي از اين ماده خورده شود سريعاً مراقبت‌هاي پزشكي را انجام دهيد.

اقدامات آتش‌نشاني در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

خطرات ويژه: خطر آتش‌سوزي خيلي اندك است. اگر مخزن‌هاي تحت فشار در معرض گرماي كافي قرار گيرند ممكن است منفجر شوند.

احتمال احتراق وجود ندارد.

مواد مناسب براي خاموش كردن آتش: مواد شيميايي خشك معمولي، دي‌اكسيدكربن و تمام شعله خاموش‌كن‌هاي ديگر. در مواقع آتش‌سوزي‌هاي بزرگ از كف صابون به همراه اسپري آب استفاده كنيد.

اقدامات بخصوص: به دستگاههاي تنفسي نياز است. آتش‌نشان‌ها بايد ماسك‌هاي تنفسي بزنند. كاركنان بايد محل را تخليه كنند.

درجه حرارت احتراق خودبخود: غيرقابل اعمال

نقطه احتراق: غيرقابل اعمال

حد اشتعال‌پذيري پاييني: غيرقابل اعمال

حد اشتعال‌پذيري بالايي: غيرقابل اعمال

حساسيت نسبت به برخورد مكانيكي: از برخورد اشياء با مخزن‌ها اجتناب كنيد.

انرژي مورد نياز براي انفجار: مخزن سربسته اگر در معرض گرماي زيادي قرار گيرد به علت فشار وارده منفجر خواهد شد. كپسول‌ها همگي به دستگاههاي فشارشكن مجهز هستند. با اين وجود اگر در معرض آتش قرار گيرند. امكان دارد منفجر شوند.

اقداماتي در خصوص جلوگيري از خطرات تصادفي در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

اقدامات احتياطي كاركنان: محل را تخليه كنيد از تهويه مناسب هوا اطمينان حاصل كنيد.

منبع‌هاي احتراق را خارج كنيد. به مواد ريخته شده دست نزنيد. در صورت امكان و بدون اينكه براي كاركنان خطري ايجاد شود محل نشتي را متوقف كنيد.

اقدامات احتياطي در محيط: سعي كنيد هر گونه نشتي را متوقف كنيد. از وارد شدن مواد تراوش شده به فاضلاب‌ها و زيرزمين‌ها و يا هر جاييكه تجمع آن خطرناك باشد اجتناب كنيد.

روش‌هاي پاكيزه‌سازي: تهويه محل 

كنترل و ذخيره در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

شيوه‌هاي كنترل: شير را به آرامي باز كنيد تا از فشار ناگهاني اجتناب شود. از ايجاد هر گونه خسارت فيزيكي به سيستم ممانعت كنيد. گازها و هر گونه مواد قابل اشتعال را از سيستم جدا كنيد. از تهويه كافي استفاده كنيد.

شرايط مورد نياز براي ذخيره: ذخيره بايد در محل خشك و سرد انجام گيرد. كپسول‌ها را در بيرون يا در ساختماني مجزا ذخيره كنيد. به دور از منبع احتراق و نور مستقيم خورشيد ذخيره كنيد. محل ذخيره نبايد در مجاورت آسانسورها، سالن‌ها يا باراندازهاي كشتي باشد. كپسول‌ها را روي زمين نكشيد و يا غلت ندهيد. اجازه ندهيد تا كپسول‌ها به يكديگر برخورد كنند. بعد از استفاده شير اصلي كپسول را ببنديد و كلاهك آن را بگذاريد.

محافظت از كاركنان در مقابل قرار گرفتن در معرض گاز در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

حد قرار گرفتن در معرض گاز: هيچ محدوديت شغلي وجود ندارد.

تهويه: يك سيستم تهويه براي گاز خروجي فراهم آوريد اطمينان حاصل كنيد كه اين سيستم با حدود كاربردي قرار گرفتن در معرض گاز مطابقت داشته باشد.

محافظت از چشم: در مورد گاز، نيازي به حفاظت از چشم نيست، اما توصيه مي‌شود.

در مورد مايع: از عينك ايمني استفاده كنيد. در هنگام كار نبايد از لنز استفاده كنيد هميشه در هنگام كار بايد محلول شستشوي چشم و همچنين دوش آب در محل وجود داشته باشد تا در مواقع اضطراري استفاده شود.

لباس: در مورد گاز، نيازي به لباس محافظ وجود ندارد. در مورد مايع: لباس عايق سرد و محافظ به تن كنيد.

دستكش: از دستكش عايق استفاده كنيد.

انواع مواد محافظ: چرم

كفش: كفش‌هاي ايمني بر طبق ضوابط و استانداردهاي محلي

ماسك تنفس: اگر به طور پيوسته در معرض غلظت‌هاي بالاي نيتروژن هستيد ممكن است به ماسك تنفس نياز پيدا كنيد. قبل از استفاده نكات ايمني را در نظر بگيريد.

 پايداري و واكنش‌پذيري در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

واكنش‌پذيري: مقاوم در فشار و درجه حرارت‌هاي معمولي

مواردي كه بايد اجتناب شود: از ايجاد هر گونه خسارت فيزيكي مخزن اجتناب كنيد. مخزن‌ها اگر در معرض حرارت قرار گيرند ممكن است منفجر شوند.

مواد ناسازگار: فلزات و فلزات اكساينده

تجزيه خطرناك: محصولاتي كه دچار تجزيه حرارتي مي‌شوند. اكسيدهاي نيتروژن.

پوليمريزاسيون (هم پيوندي): احتمال هم پيوندي وجود ندارد.

اطلاعات سم‌شناسي در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

اين محصول هيچ مسموميتي ايجاد نمي‌كند.

اطلاعات اكولوژيكي

هيچ خسارت اكولوژيكي توسط اين محصول ايجاد نمي‌شود.

مسائل مربوط به دفع و تخليه: گاز در هوا ناپديد خواهد شد.

اطلاعات مربوط به حمل‌ و نقل در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن

U.S.DOT 49 CFR 172.101:

نام دقيق محسوله: نيتروژن فشرده

شماره شناسايي: UN1066

مرتبه يا بخش خطر: 2.2 HAZARD CLASS ORDIVI SION

مقتضيات برچسب‌گذاري: 2.2

حمل و نقل محموله‌هاي خطرناك كانادايي در ضوابط ايمني كارخانه نيتروژن :

نام محسوله: نيتروژن فشرده

شماره UN: UN1066

كلاس 2.2