ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن Oxygen Plant Safety Norms

تمام افرادي كه در كارخانه‌هاي اكسيژن كار مي‌كنند بايد كاملاً احتياط كنند و نكات ايمني را رعايت كنند.

اقدامات احتياطي در ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن

  • · نبايد اجازه داده شود كه روغن يا گازها با هواي فشرده يا هيدروژن مايع تماس پيدا كنند. اين تماس ممكن است باعث انفجار گردد.
  • · تمام اتصالات، شيرها و قطعات دستگاه اكسيژن را قبل از نصب با استفاده اتيلن Tricolor يا كلريد تتراكربن كاملاً بشوييد.
  • · شيرها، رگلاتورها (دريچه‌هاي تنظيم)، وسيله‌هاي اندازه‌گيري يا اتصالات را با روغن يا هر ماده ديگري روغن‌كاري نكنيد.
  • · هيچگاه لوله اكسيژن ديگري را به رزوه‌هاي لوله اكسيژن متصل نكنيد به جز در مواقعي كه توسط سرويس اكسيژن تاييد شده باشد، معمولاً اتصالات لوله داراي گريس هستند كه براي روغن‌كاري استفاده مي‌شود و گاهي اوقات آتش خواهند گرفت.
  • · مصرف روغن براي روغن‌كاري كمپرسور و دستگاه اكسپندر بايد مرتباً كنترل شود، هر گونه مصرف اضافي بايد فوراً مورد بررسي قرار گيرد و علت آن تصحيح گردد.

برگه راهنماي MSDSدر ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن

شناسايي محصول

نام محصول: اكسيژن

فرمول محصول: O2

حالت: گازي

تركيب و اطلاعات

ماده/ آماده‌سازي: ماده

عناصر تشكيل دهنده/ ناخالصي‌ها: شامل تركيبات شيميايي و ناخالصي‌هاي ديگر نيز مي‌باشد.

Cas NR: OTI 82-447

Eec NR: (FROM EINECS): 2319569

ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي در ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن

رجوع شود به پيوند…

ويژگي‌هاي گاز- اكسيژن

تشخيص خطر

سنجش‌هاي NFPA (مقياس 0-4): =0 واكنش‌پذيري =0 آتش =3 سلامت

نگاهي اجمالي به وضعيت‌هاي اضطراري: اكسيژن گازي بي‌رنگ، بي‌بو و اكساينده است. مهمترين خطر رها سازي اين گاز به علت قدرت اكسيدكنندگي آن است كه مي‌تواند تا اندازه زيادي سرعت سوختن را افزايش دهد.

پرسنل خدمات اضطراري هنگام نزديك شدن به محلي كه اكسيژن در آنجا پخش شده است بايد كاملاً احتياط كنند زيرا امكان آتش‌سوزي شديد وجود دارد.

قرار گرفتن در معرض گاز اكسيژن در غلظت‌هاي بالا باعث تحريك سيستم تنفسي مي‌شود سطح اكسيژن در هوا بايد بالاتر از 19.5% و پايين‌تر از 23.5% باشد. غلظت بالاي اكسيژن در هواي باز باعث تسريع احتراق مي‌شود و احتمال آتش‌سوزي و انفجار مواد قابل احتراق را افزايش مي‌دهد.

مسير ورود: تنفس، پوست، تماس با چشم.

تأثيرات قرار گرفتن در معرض اكسيژن بطور شديد در ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن

تنفس: ممكن است باعث مشكل تنفسي، درد سينه، سرفه، آسيب‌ديدگي ريه، و سوزش گلو گردد. اگر شخص به مدت طولاني در معرض غلظت بالايي از اكسيژن قرار گيرد سيستم اعصاب مركزي‌اش تحت فشار قرار مي‌گيرد. علائم آن شامل: سردرد، سرگيجه، خواب‌آلودگي، عدم تعادل، نامفهوم حرف زدن، سرگيجه و بي‌هوشي.

تماس با چشم: هيچ اثر بدي ندارد.

تماس با پوست: هيچ اثر بدي ندارد.

خوردن: احتمال خيلي اندكي وجود دارد كه اكسيژن از اين راه وارد بدن شود.

تأثيرات رشدي: كمبود اكسيژن در مدت حاملگي باعث ايجاد با هنجاري‌هايي در انسان و حيوانات آزمايشگاهي مي‌شود.

اثرات قرار گرفتن در معرض اكسيژن در كوتاه‌مدت

تنفس: عصبانيت، تغيير در درجه حرارت بدن، سرگيجه، اختلال در تنفس، ضربان نامرتب قلب، گيجي، توهم، ايجاد درد در اندام‌هاي انتهايي دست و پا، لرزش.

تماس با چشم: باعث تار شدن چشم مي‌شود.

تماس با پوست: تاول و سرمازدگي

خوردن: گاهي اوقات باعث سرمازدگي مي‌شود، در غير اينصورت احتمال خوردن مقادير زيادي از اكسيژن وجود ندارد.

كمك‌هاي اوليه در ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن

تنفس: تنفس مداوم اكسيژن با غلظت بالاتر از 15% ممكن است باعث سرگيجه و مشكلات تنفسي گردد. اگر اين تأثيرات نامطلوب ايجاد شده شخص را به فضاي باز منتقل كنيد. مراقبت‌هاي پزشكي را دنبال كنيد.

تماس با پوست: اگر سرمازدگي يا يخ‌زدگي روي پوست پديدار شد، سريعاً آن را در آب ولرم قرار دهيد از آب داغ استفاده نكنيد. اگر آب ولرم در دسترس نداريد قسمت‌هاي آسيب ديده را به آرامي در پتويي بپيچيد. سريعاً در پي مراقبت‌هاي پزشكي باشيد.

تماس با چشم: اگر چشم با اكسيژن مايع تماس پيدا كرد فوراً چشم‌ها را حداقل به مدت 15 دقيقه با آب بشوييد. سپس مراقبت‌هاي پزشكي را انجام دهيد.

خوردن: در صورت خوردن مقدار زيادي اكسيژن سريعاً به پزشك مراجعه كنيد.

اقدامات آتش‌نشاني در ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن

خطرات بخصوص: اكسيژن گازي اكسيد كننده است و به احتراق كمك مي‌كند. اگر مخزن اكسيژن در مجاورت آتش قرار گيرد منفجر خواهد شد. غيرقابل اشتعال است.

احتراق خطرناك: اصلاً

مواد مناسب براي خاموش كردن آتش: مواد شيميايي خشك معمولي، دي‌اكسيد كربن و تمام شعله خاموش‌كن‌هاي ديگر. در مواقع آتش‌سوزي‌هاي بزرگ از كف صابون به همراه اسپري آب استفاده كنيد.

روش‌هاي بخصوص: در صورت امكان، جريان توليد را متوقف كنيد. مخزن را از محل دور كنيد يا از يك موقعيت مناسب آن را با آب سرد كنيد.

اقدامات بخصوص: به دستگاههاي تنفسي نياز است. آتش‌نشان‌ها بايد ماسك‌هاي تنفسي داشته باشند. كاركنان را بايد از محل دور كرد.

درجه حرارت احتراق خود به خود: غيرقابل اعمال

حد اشتعال‌پذيري پاييني: غيرقابل اعمال

حد اشتعال‌پذيري بالايي: غيرقابل اعمال

حساسيت نسبت به برخورد مكانيكي: از برخورد اشياء به مخزن اجتناب كنيد.

انرژي مورد نياز براي انفجار: مخزن سربسته اگر در معرض گرماي زيادي قرار گيرد به علت فشار وارده منفجر خواهد شد. كپسول‌ها همگي به دستگاههاي فشارشكن مجهز هستند با اين وجود اگر در معرض آتش قرار گيرند امكان انفجار آنها وجود دارد.

اقداماتي در خصوص جلوگيري از خطرات تصادفي در ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن

اقدامات احتياطي كاركنان: محل را تخليه كنيد. از تهويه مناسب هوا اطمينان حاصل كنيد. منبع‌هاي احتراق را ايمن كنيد. به مواد ريخته شده دست نزنيد. در صورت امكان و بدون اينكه براي كاركنان خطري ايجاد شود محل تراوش را متوقف كنيد.

اقدامات احتياطي محيطي: از ايجاد هر گونه نشتي جلوگيري كنيد. از وارد شدن مايع به داخل فاضلاب، زيرزمين‌ها و يا هر محلي كه تجمع اين مايع مي‌تواند خطرناك باشد، جلوگيري كنيد.

روش‌هاي پاكيزه سازي: تهويه محل

كنترل وذخيره در ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن

شيوه‌هاي كنترل: از روغن يا گريس استفاده نكنيد. شيرها را به آرامي باز كنيد تا از فشار ناگهاني جلوگيري شود. از ايجاد هر گونه خسارت فيزيكي به سيستم ممانعت كنيد. از گازهاي قابل اشتعال و مواد اشتعال‌پذير ديگر جدا كنيد. از تهويه كافي استفاده كنيد. اگر هر گونه نشتي وجود دارد شير جريان مايع را ببنديد، سيستم را تخليه كنيد و محل نشتي را تعمير كنيد.

شرايط مورد نياز براي ذخيره: در محل خشك و سرد ذخيره كنيد. در بيرون يا در يك ساختمان مجزا ذخيره كنيد. بدور از منبع احتراق و نور خورشيد مستقيم ذخيره كنيد. محل ذخيره نبايد در نزديكي آسانسورها، سالن‌ها يا باراندازها باشد. كپسول‌ها را روي زمين نكشيد يا غلت ندهيد. اجازه ندهيد كپسول‌ها به يكديگر برخورد كنند. بعد از استفاده شير اصلي كپسول را ببنديد و كلاهك آن را بگذاريد.

 محافظت از كاركنان در برابر قرار گرفتن در معرض گاز

حد قرار گرفتن در معرض گاز: هيچ محدوديتي وجود ندارد.

تهويه: يك سيستم تهويه براي گاز خروجي فراهم آوريد. اطمينان حاصل كنيد كه اين سيستم با حدود كاربردي قرار گرفتن در معرض گاز مطابقت داشته باشد.

محافظت از چشم: در مورد گاز، به هيچ گونه مواظبتي نياز نيست، اما توصيه مي‌شود در مورد مايع، از عينك ايمني استفاده كنيد. در هنگام كار نبايد از لنز استفاده كنيد. هميشه در هنگام كار بايد، محلول شستشوي چشم و همچنين دوش آب در محل وجود داشته باشد تا در مواقع اضطراري استفاده شود.

لباس: در مورد گاز، نيازي به لباس محافظ وجود ندارد. در مورد مايع، لباس عايق سرد و محافظ به تن كنيد.

دستكش: از دستكش عايق استفاده كنيد.

انواع مواد محافظ: چرم

كفش: كفش‌هاي ايمني بر طبق ضوابط و استانداردهاي محلي.

ماسك تنفس: اگر به طور پيوسته در معرض غلظت‌هاي بالاي اكسيژن قرار داريد ممكن است كه به ماسك تنفس نياز پيدا كنيد. قبل از استفاده نكات ايمني را در نظر بگيريد.

پايداري و واكنش‌پذيري در ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن

واكنش‌پذيري: مقاوم در فشار و درجه حرارت‌هاي معمولي

مواردي كه بايد اجتناب شود: از تماس با مواد قابل احتراق اجتناب كنيد. مخزن‌ها اگر در معرض گرما قرار گيرند ممكن است منفجر شوند.

مواد ناسازگار: مواد قابل احتراق، هالوكربن‌ها (halo carbons)، فلزات، احيا كننده‌ها، آمين‌ها، نمك‌هاي فلزي، مواد اكسيد كننده

تجزيه خطرناك: محصولاتي كه دچار تجزيه حرارتي مي‌شوند: محصولات تجزيه شونده گوناگون

پوليمريزاسيون (هم پيوندي): احتمال هم پيوندي وجود ندارد.

اطلاعات سم‌شناسي در ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن

خطرات احتمالي بنابر اطلاعاتي كه در اين زمينه وجود داشته است، مطالعاتي كه روي حيوانات انجام گرفته است، يا از نتايج حاصله از مطالعات تركيبات مشابه ارائه مي‌گردد.

در زير بعضي از اصطلاحات مربوطه تعريف شده است.

LD50- دز كشنده (جامد و مايع) كه 50% از حيواناتي كه در معرض آن قرار مي‌گيرند را مي‌كشد.

LC50- تراكم كشنده (گاز) كه 50% از حيواناتي كه در معرض آن قرار مي‌‌گيرند را مي‌كشد.

PPM- چند قسمت در ميليون

Mg/m3 ميزان تراكم ماده برحسب وزن در هر حجم از هوا

Mg/kg مقدار ماده، برحسب وزن

اطلاعات اكولوژيكي

اين محصول هيچ‌گونه خسارت اكولوژيكي وارد نمي‌كند

 مسائل مربوط به دفع و تخليه در ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن

گاز در هوا پراكنده خواهد شد. كپسول‌ها بايد به كانتينر اصلي برگردانده شوند، بايد كاملاً داراي برچسب باشند و كلاهك محافظ شير در جاي خودش قرار گرفته باشد. هيچگاه اين گاز را در محلي كه تجمع آن خطرناك است تخليه نكنيد. در خصوص هر گونه راهنمايي با فروشنده تماس بگيريد.

اطلاعات مربوط به حمل و نقل در ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن

UN NR: 1072

CLASS/ DIV: 2.2

SUBSIDIARY RISK: 5.1

ADR/ RID ITEM NR: 2.1a

ADR/ RID HAZARD NR: 25

TERRRACD NR: 842

LABEIING ADR: Lable2: non- flammable

Non- touic Gas. Lable 5: fire intensifying risk

ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن ” ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن ” ضوابط ايمني دستگاه تفكيك اكسيژن “