صافی کمپرسور

صافی کمپرسور

صافی کمپرسور

صافی کمپرسور

صافی کمپرسور

 

صافی کمپرسور : یک صافی وسیله ای است که از صفحات مشبک سیمی ساخته شده و ذرات جامد بزرگ سیال را جذب می کند. صافی ها به عنوان بخشی از قطعات استاندارد مهندسی روی خطوط لوله قبل از سوپاپ ها، پمپ ها و رگلاتورها نصب می شوند تا از آنها در مقابل تاثیرات مخرب و آلودگی های دیگر سیستم محافظت شود. دریک  طرح معمول صافی از دو صفحه استفاده می شود که به شکل سیلندر هستند.

یک سیلندر داخل دیگری قرار گرفته و هر دو با یک فضای کوچک از هم جدا می شوند. سیلندر خارجی یک صفحه مشبک ضخیم و سیلندر داخلی یک صفحه مشبک ظریف است. سیال، ابتدا از سیلندر ضخیم عبور کرده و ذرات خارجی بزرگتر را جذب می کند و سپس از صفحه مشبک ظریف که ذرات کوچکتر را می گیرد می گذرد. تصویر (7-10) سطح مقطعی از یک صافی را نشان می دهد. انتهای صافی برای جمع آوری ذرات جامد خارجی به عنوان یک چاهک با حفره عمل می کند.

صافی را می توان به راحتی با دو روش مختلف زیر تمیز کرد:

  1. در پوش بازدید سیستم را برداشته و از فشار داخل خط برای تمیز کردن (از طریق وزیدن باد) اجزای ثابت استفاده کرد.
  2. مهره بزرگ واقع در انتهای دستگاه را باید برای بیرون آوردن صفحه مشبک از صافی و تمیز کردن آن در آورده و پس از انجام کار سر جای خود گذاشت.

فیلترها و صافی کمپرسور

وظیفه فیلترها و صافی‌ها جذب ذرات معلق در سیال و روغن می‌باشد. صافی ها بایستی مناسب با کاربری که دارند طبق استاندارد کالیبره باشند. تعداد سوراخ‌های صافی‌ها بر اساس کاربردشان تعیین می‌گردد. که مواد هرچه روانتر باشد از صافی‌های با منافذ ریزتر استفاده می‌شود. و هرچه دانه گرانروی بیشتری داشته باشند با سوراخ‌های درشت‌تر انتخاب می‌گردد.

همچنین صافی ‌ها بر اساس فشار کاری انتخاب می ‌شوند. و از موادی ساخته می‌ شوند که در فشار بالای کاری متلاشی نشوند. و یا ذراتی از آنها جدا نشود. فیلترها و صافی های کمپرسور توسط سازندگان زیادی تولید می ‌شوند. و هدف صافی ساکشن زدودن ذرات است. ذراتی که توسط فیلتر درایر جذب نشده است. این شرکت ابعاد وسیعی از انواع فیلتر ها و صافی ها از تولید کنندگان معتبر را عرضه می‌نماید.

 

صافی کمپرسور