بسمه تعالي

شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد

شرح مختصر كار پروژه تعويض كمپرسورهاي رفت و برگشتي

هواي ابزار دقيق با نوع Rotary شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد

 شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد

اين شرح مختصر كار فقط به منظور راهنمايي به پيشنهاد دهندگان مي بـاشـد و محـدودة مسئولـيـت پيمانكار براساس طرحي كه ارائه مي نمايد، تعيين مي گردد. پيمانكار بايستي صحت عملكرد سيستم نصب شده اش را براي مدت يكسال كاري تضمين و براي مدت پنج سال خدمات پس از فروش را تعهد نمايد.

شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد:

الف ) هدف :

     تعويض كمپرسورهاي هواي ابزار دقيق واحد نيروگاه پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد كه در حال حاضر از نوع رفت و برگشتي “Reciprocal” مي باشند ،با نوع Rotary با دو برابر ظرفيت كمپرسورهاي موجود است و بطور كلي عمليات شامل مراحل طراحي و مهندسي خريد ، نصب ، راه اندازي و خدمات پس از فروش است .

  ب ) محل پروژه :

شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد واقع در چهل كيلومتري شهرستان سرخس.

  ج) مشخصات كلي كمپرسورهاي هواي ابزار دقيق :

1) كمپرسورهاي هواي ابزار دقيق مورد نظر بايستي داراي مشخصات كلي ذيل باشند.

– Rotary Screwed Compressor

– Water cooled

– Outpaut Air Should be Oil Free

– Electrical Motor Spec : 3 – Ph / 3000V/50 HZ

– Enclosure : IP54

شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد

   2) پيشنهادات فني ارائه شده توسط سازندگان بايستي شامل موارد ذيل باشد.

– Description of Standard unit

– Summary Special Version

– General Compressor informatian

– Special Performance data

– Control , Regulating , and Monitoring System

– Electric Motor

– Special Mechanical item

– Main drive standard

– Electrics

– Special Paint System

– Ancillary Equipment

– Basic product features and standard options

– Documentations

– Test and Certificates

– Delivery and Price

– All other Requirements

شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد

3) سيستم كنترل و حفاظت كمپرسورهاي هواي ابزار دقيق بايد داراي مشخصات زير باشد.

1ـ3 ) براساس PLC و از نوع (SLC – 504 ) ALLEN – BRADLY باشد.

2ـ3 ) سيستم كنترل كمپرسورها از نظر سخت افزار و نرم افزار كاملاً از هم مستقل و مشابه باشند.

3ـ3)‌ سيستم كنترل داراي REDUNDANT  سخت افزاري باشد.

4ـ3) دراي سه مد RUN,STANDBY ,OFF باشد.

5ـ3) كارت هاي I/O,CPU  داراي REDUNDANT باشند.

6ـ3) خروجي CPU از دو مسير مستقل به مدول هاي خروجي فرستاده شود.

7ـ3) سطح ولتاژ سيگنال هاي Discrete بصورت 110VAC,50 HZ باشد.

8ـ3 ) داراي پورت USB جهت انتقال اطلاعات داخلي و پورت RS-485 جهت ارتباط با شبكه يا وسايل ديگر باشد.

9ـ3) مدول هاي خراب سيستم بايد براحتي و بصورت Online و بدون وقفه در كار سيستم قابل شناسايي بوسيله آلارم و … بوده و حتي براحتي و بدون نصب مجدد نرم افزار و پيكر بندي مجدد ، تغيير سيم كشي و خاموش كردن سيستم قابل تعويض باشند.

10ـ3) سيستم بايد داراي لاجيك Fail Safe (در حالت نرمال energize) و همچنين با خاصيت آدرس دهي باشد.

11ـ3) سيستم عامل بايد در EEPROM بوده و برنامه كاربردي نيز در حافظه غيرفرار باشد، تعويض باتري back-up در زمان عملكرد سيستم ممكن باشد و توسط LED مقدار كم انرژي باتري اطلاع داده شود، باتري 72 ساعت انرژي مورد نياز حافظه را تامين كند.

12ـ3) داراي سيستم HMI با نرم افزار، مانتيورنگ WINCC با قابليت ركورد آلارم ها با زمان يك هفته يا بيشتر باشد.

13ـ3) هر كمپرسور قابليت كار به صورت COMMON و همزمان با ساير كمپرسورها يا INDIVIDUAL  را داشته باشد.

14ـ3) بار CPU بايد حداكثر 60% بوده و در حداكثر بار CYCLE-TIME برنامه از 50msec كمتر باشد.

15ـ3)‌ برنامه كاربردي داراي سطوح مختلف دسترسي جهت تنظيم، پيكربندي و بهره برداري با كلمه رمز قابل تغيير باشد.

16ـ3) حداكثر تعداد ورودي/خروجي براي كارتهاي ورودي/خروجي 16 عدد و كارتها دارايLED نمايش وضعيت I/O باشند.

17ـ3) هر خروجي داراي فيوز مجزا بوده و در محل قابل دسترسي نصب شده باشد.

18ـ3) رله هاي خروجي مينياتوري و كاملاً Seal و حداقل داراي دو كنتاكت Change Over باشد ، سيم پيچ رله ها داراي LED و ديود Suppresser باشند.

19ـ3) از يك رله براي ايزوله كردن چند ورودي با خروجي استفاده نگردد.

20ـ3) سيستم بايد داراي آشكارساز Ground Fault باشد.

21ـ 3) ليست قطعات يدكي دوساله مشخص گردد.

22ـ3 ) Tag با جنس 316 st.st براي كليه وسايل ضروري است.

د) شرايط كاري :

Gas Compressed : Air

Suction Pressure : 13.66 Psia

Suction temp (wint & summ) : -20 , +98°C

Discharge Pressure : 113.66 Psia

Capacity : 2000 CFM

شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد

ه) مدارك فني ضميمه پيمان (مشخصات فني سيستم موجود جهت اطلاع پيشنهاد دهندگان):

 

-Typical Flow diagram & Dryer installation. (EXISTING SYSTEM)

– Condition of Service data sheet. (EXISTING SYSTEM)

– Air dryer spec. (EXISTING SYSTEM)

شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد

 و) تعهدات پيمانكار :

1) ارائه خدمات مشاوره اي و نظارت برنصب سيستم به عهده پيمانكار است.

2) تأمين كليه مصالح مصرفي با تائيد دستگاه نظارت پالايشگاه بعهده پيمانكار است.

3) ارائه خدمات پس ازفروش و تأمين قطعات يدكي به مدت پنج سال.

4) ضمانت كاركرد بدون عيب و نقص يكساله به عهده پيمانكار است و در صورت بروز نقص فني ، رفع عيب به عهده پيمانكار است.

5) مدت اجراي پروژه شش ماه كاري شامل مراحل طراحي، خريد، نصب و راه اندازي و مدت زمان ارائه پيشنهاد فني حداكثر بمدت يكماه است.

6) كليه عمليات اجرايي در رشته هاي مختلف ساختمان، مكانيك، برق و ابزار دقيق به عهده پيمانكار است.

7) كارفرما هيچگونه تعهدي در قبال اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و يا ساير خدمات ندارد و چنانچه سرويسي ارائه گردد، هزينه آن از حساب في مابين كسر مي گردد .

8) آموزش هاي اوليه در رابطه با بهره برداري و تعمير و نگهداري سيستم جهت پرسنل پالايشگاه در نظر گرفته شود و شرايط آن در پيشنهاد ارائه گردد.

9) پيمانكار موظف است كليه مدارك فني ( Final Book )  را در زمان تحويل و راه اندازي سيستم به كارفرما ارائه نمايد.

 تــوجـــه  :

1ـ پيمانكار بايستي قبل از ارائه هر گونه پيشنهاد فني از محل پروژه بازديد و امكان سنجيهاي لازم را به عمل آورد .

2ـ پيشنهادات اوليه قبل از عقد قرارداد توسط پالايشگاه مورد ارزيابي قرار ميگيرد .