جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

سیستم های ترکیب شده ی مولد و کاربردی

5.2.8 سیستم های ترکیب شده ی مولد و کاربردی مولدها می توانند به صورت موازی با یک ذخیره ی کاربردی به کار روند تا موارد زیر را ممکن سازند: عدم قطع تغییر کامل بار از ذخیره ی کاربردی به مولد و بالعکس اصلاح راس (پیک) به راس (پیک) رسیدن تولید مشترک تغییر کامل بدون قطعی […]