ريز پردازنده

MicroScribe / MicroScan

Frequently Asked Questions

ريز پردازنده

ريز پردازنده

MicroScribe / MicroScan (ريز پردازنده) به اين سوالات پاسخ مي دهد.

سوالات :

1- چگونه مي توان MicroScan (ريز پردازنده) را نسبت  به اسكنرهاي ليزري و نوري سنجيد؟

2- چگونه مي توان دستاوردهاي MicroScan (ريز پردازنده) را با ديگر برنامه هاي كاربردي به كار برد ؟

3- در حال حاضر من مالك يك MicroScribe G2 (ريز پردازنده) Desktop روميزي هستم آيا امكان اتصال گيرنده MicroScan Laser به ريز پردازنده ي من (MicroScribe) وجود دارد؟

4- همچنين آيا من مي توانم از MicroScan با ريز پردازنده سه بعدي ام (MicroScribe 3d) كه چند سال قبل خريده ام استفاده كنم؟

5- همچنين آيا MicroScan با ديجيتالي كننده هاي (رقمي كننده ها Digitizers) مجموعه ريز پردازنده (MicroScribe Mx)Mx سازگار است؟

6- آيا براي بهره برداري از MicroScribe / MicroScan ، سخت افزار (Hardward) يا نرم افزار

(Softe Ware) اضافي نياز است؟

7- MicroScan چگونه تنظيم مي شود؟

8- بيشترين سايزي كه از اشياء مي توان ضبط كرد چقدراست؟

9- آيا MicroScribe / MicroScane را مي توان در مكان ها مختلف و موارد استعمال متفاوت بكار گرفت؟

10- اگر من MicroScan را به MicroScribe متصل كنم ، هنوز مي توان به عنوان يك كاوشگر جيبي ديجيتالي از آن استفاده كنم؟

11- اسكن چه اشيائي با MicroScane دشوار است يا اصلا امكان پذير نمي باشد؟

12- براي چه ابزارهاي نرم افزاري MicroScane نياز هستند؟

پاسخ (راه حل)

A1- دقت و كيفيت موثر MicroScan در سلسله ي ديگر اسكنرهاي سه بعدي اختراع شده مي باشد يا حتي بهتر. به علت سايز كوچك Sensor (حسگر) به طور قابل ملاحظه اي درصد بالايي از سطح يك شيء پيچيده را مي توان همانند ديگر اسكنرها ضبط كرد. در خصوص هزينه نسبت به كارايي مي توان گفت: هر دوي آنها

(MicroScan And Microscribe / Microscan) محصولات را به بازار مراكز تجاري (بازار) سوق مي دهند. براي ارزيابي بهتر اهميت كيفيت و دقت در مشاهده اسناد مجزاي ويژه (Microscan Chances And Limits)

-A2 Microscan مدل هاي سه بعدي (Point Cloud) و چند ضلعي (Pdygon) قاب سيمي (Wire Frome) را صادر مي كند . نظر با اينكه تكنولوژي هاي سه بعدي دارند. در ضمن فضاهاي استعمال زيادي را وارد كرده اند (بدست آورده اند) و تقريبا هر نرم افزار (Software) سه بعدي مي تواند دست كم هر يك از دو نوع اطلاعات را وارد كند،MicroScribe  MicroScan براي روند كار همه اين كابردها كاملا مناسب مي باشد. در مورد دورنماي اطلاعات تخصصي (Technical) سند (مدرك) مجزايي را از Cad Reconstruction To Reverse Engineering) مشاهده خواهيد كرد.

-A3 به علت اينكه حسگر MicroScan(Sensor) به بازنگري (تنظيم Reoriented) دائمي مربوط به سطح شيء نيازمند است تا بر طبق آن تمام جزئيات از يك نماي سه بعدي مناسب ضبط شود، يك محور چرخش (rotation) اضافي براي قلم (stylus) لازم دانسته شده است. بنابراين تنها اگر ميكرواسكراب شما (MicroScribe) مدل 6dof است به راحتي مي تواند به وسيله MicroScan بهبود (ترفيع Apgrad) پيدا كند، كه نمي توان از اين حالت در مورد مدل 5dof استفاده كرد. افزايش (بهبود) امكانات از مدل 5dof به مدل 6dof امكان پذير اما پرهزينه است.

-A4 ابدا اين امكان پذير نيست حتي اگر شما يك MicroScribe 6dof كه داشتنش الزامي است خريده باشيد تنها برايش يك خروجي (AseriolPort) در ازاء نسل سه بعدي ها (3d) قديمي قرار داده اند. اگر چه تنها دستگاه هاي نسلهاي G2 , Mx را مي توان به خروجي MicroScribe Usb متصل كرد. افزودن خروجي Usb به نوع سه بعدي MicroScribe امكان پذير اما پرهزينه است.

-A5 به جز براي نسل قديمي سه بعدي MicroScane مي توان آنها را بدون هيچ گونه محدوديت و مشكلي با هر Immersion 6dof MicroScribe ديجيتالي روميزي به كار برد، كه شامل Mx Cmms هاي قابل حمل و نقل يا سبك هم مي باشد. مربوط به (Coordinate) ماشين اندازه گيري.

-A6 هيچ ميكرواسكني (MicroScane) به خروجي جانبي( فرعي Accessory ) و فايروايرFire Wire) كامپيوتر وصل نمي شود ، كابل ها (سيم ها) ارائه اطلاعات را در بردارند. وارسي ليزر و پردازش اطلاعات خروج واطلاعات توسط ابزارهاي نرم افزاري MicroScane كنترل مي شوند.

-A7 مشابه MicroScribe ، حسگر ميكرواسكن به وسيله شركت انجام مي شود . قبل از اينكه براي اولين بار حسگر به كار گرفته شود. بعد از نسبت حسگر (Sensor) به سوزن يا قلم (Stylus) MicroScribe بايد MicroScan (ميكرواسكنر) منسوب به ميكرو اسكرايب (MicroScribe) تنظيم شود. به كاربران يك محيط به دقت تنظيم شده از جمله بخشهاي اطلاعاتي تحويلي است اجراي دستورالعمل تنها چند دقيقه اي طول مي كشد و جزئيات در اسناد (مدارك Documentation) شرح داده شده است. براي حفظ بالاترين دقت تنظيم دوباره MicroScane تفكيك و مونتاژ دوداده MicroScan ضروري نيست اما توصيه شده است.

-A8 حداكثر بردي كه از سيستم مركب MicroScribe / MicroScane بدست آمده در حدود 30 سانتي متر بيشتر از حد مجاز MicroScribe است. هر چند كه نرم افزار MicroScane به طور مستقل قادر است از جنبه هاي (مناظر Perspeetires) دلخواه اشياء را اسكن كند. بعضي از اشتراك ها بين مناظر مجاورمي تواند براي ثبت (تركيب و تطبيق) يكنواخت و دقيق آنها استفاده شود. بنابراين همچنين به طور قابل ملاحظه اي سايز اشياء از حد معمول متجاوز مي شود فضاي كار سيستم كاملا مي تواند رقمي شود. اين روش مشابه روش حركت MicroScribe به دور يك شيء است وهر زمان استفاده سه برابر نقطه مبنا (نقطه برگشت Refrence Point) براي ترتيب مجدد مسير در يك سيستم هماهنگ از پيش تعريف شده است. از آنجايي كه مي دانيد اين پروسه (فرآیند) مشابه (Daisy Chaining) يا (Leap Frogging)  است.

-A9 MicroScan براي حداكثر كارائي و استفاده آسان طراحي شده بود كه حداقل صدا را در برداشت. به اين خاطر است كه اين تركيب (Combination) يك محصول برجسته در زمينه تطبيق پذيري و قابليت حمل است. تنظيم (Set Up) گزارش وقايع MicroScribe / MicroScane(Minutes) در هر زمان و مكاني كه نياز باشد آماده رقمي شدن (Digitizing) است.

-A10 MicroScan يك وسيله افزودني قدرتمند خارجي است براي MicroScribe و به اصلاح و تغيير نيازي ندارد. توانايي هاي MicroScribe در اين است كه يك وسيله (ابزار) خود كفاست نه تاثير مي گذارد و نه مانع مي شود. (Neither In Fluneced Nor Prevented)

-A11 مانند ساير اسكنرهاي (Scanner) ديگر MicroScan هم محدوديتهايي دارد  اما آنها خصوصيات سطحي شمارا بازگو مي كنند. (Relate) (و براي اكثر موارد قابل استفاده نيستند) مثلا سطوح ناپيدا Transparent و صيقلي يا سطوح با انعكاس بالا همانند آينه ها را نمي توان ضبط كرد. براي سطوح خيلي تيره هم به همين شكل عمل مي كند كه اين سطوح درصد خيلي پاييني از شدت لازم اشعه ليزر را دوباره ساتع مي كنند. هر چند كه ابزارهاي نرم افزاري MicroScan اجازه تعديل كردن (تنظيم كردن Adjust =) و بهينه كردن ميزان حساسيت حسگر ليزر (Laser Sensor) را به صورت اختصاصي مي دهد، از اين رو به طور قابل ملاحظه اي دامنه اشيائي را كه قابليت رقمي شدن (Digitizable) را دارند را گسترش مي دهد يك فيلتر مناسب لنز دوربين تاثيرات نور محيط را نسبت به طول موج نور ليزر كاهش مي دهد.

-A12 ابزارهاي MicroScan كاربر را قادر به بهينه سازي و تنظيم حسگر، مدل هاي كنترل اكتساب داده ها ، (Control Date Aquisitiam) ،  Process Point Cloud مدل چند ضلعي (Polygon) ، اسكن هاي چندگانه ثبت (Register Multiple Scans) و نتايجه حاصله براي كاربرهاي نرم افزارهاي بعدي مي كند. حتي توانايي MicroScribe نسبت به حفظ اطلاعات محرمانه مرسوم) Support Custom Tips براي كسب يك نكته  منفرد اجرا خواهد شد .اسكن ليزري سه بعدي با كيفيت بالا و مقرون به صرفه.