روش كنترل (Regulation method)

روش كنترل (Regulation method) :

با استفاده از يك سيستم كنترل اصلي مدرن، قسمت كمپرسور مركزي مي تواند به نحو مطلوبي براي وضعيت هاي مختلف اجرائي به كار انداخته شود و همزمان ايمني و قابليت دسترسي را افزايش داد. انتخاب روش كنترل مناسب اين امكان را فراهم مي آورد كه مقدار انرژي عرضه شده با پايين آوردن فشار سيستم كاهش يافته و ميزان مصرف براي هريك از موتور هاي موجود در تأسيسات بهينه سازي شود. در همين زمان قابليت دسترسي افزايش مي يابد كه احتمال ايجاد توقفات ناخواسته را كاهش مي دهد. علاوه بر اين كنترل مركزي امكان برنامه ريزي براي كاهش فشار را به صورت خودكار در كل سيستم فراهم مي آورد. به عنوان مثال در طول انجام عمليات به هنگام شب و آخر هفته ها.

از آنجائي كه مصرف هواي فشرده به ندرت ثابت است بنابراين تأسيسات كمپرسور بايد داراي طرح انعطاف پذيري باشد. به عنوان مثال از كمپرسورهايي استفاده شود كه داراي ظرفيت هاي متفاوت و موتورهاي مجهز به كنترل سرعت باشند. كمپرسورهايي كه داراي طرح حساب شده اي هستند، مي توانند با كنترل سرعت راه اندازي شوند و كمپرسورهاي مارپيچي كاملاً براي اين منظور مناسب مي باشند، زيرا كه ظرفيت و توان آنها عملاً رابطه اي نسبي با سرعت دارد.

4-1-1 كيفيت هوا (Air quality) در روش كنترل

هواي فشرده با كيفيت بالا نياز به نگهداري و تعمير را كاهش مي دهد، قابليت اطمينان به سيستم هواي فشرده، سيستم كنترل و تجهيزات ابزاردقيق را افزايش مي دهد و در عين حال ميزان فرسودگي دستگاه هائي را كه توسط هوا كار مي كنند كاهش مي دهد .

روش كنترل (Regulation method) - 1

روش كنترل (Regulation method) – 1

اگر سيستم هواي فشرده را از ابتدا به منظور تاٌمين هواي فشرده خشك تنظيم كنيم نصب تأسيسات كم خرج تر و ساده تر خواهد بود، زيرا ديگر نيازي نيست كه سيستم لوله كشي را به يك دستگاه جدا كننده آب و لوله هاي معروف به شتر گلويي (لوله هاي دو خم) مجهز كنيم. وقتي كه هوا خشك باشد ديگر لازم نيست كه آنرا به بيرون تخليه كنيم تا بخار آن از بين برود. به تخليه ميعانات در سيستم لوله كشي نيز نيازي نمي باشد، بنابراين هزينه هاي نصب و نگهداري كاهش مي يابد. براي مقرون به صرفه تر شدن سيستم مي توان يك خشك كن هواي فشرده را بطور مركزي نصب كرد. بهينه سازي هوا به صورت نامتمركز با استفاده از چندين دستگاه كوچكتر درسيستم، هم پرهزينه تر و هم نگهداري سيستم را دشوارتر مي سازد.

با يك محاسبه معمولي مشخص مي شود، كاهش هزينه هاي مربوط به نگهداري و نصب در سيستمي كه داراي هواي فشرده خشك است هزينه هاي مربوط به تجهيزات خشك كن را پوشش مي دهد. سودمندي بسيار مطلوب است، حتي وقتي كه تجهيزات خشك كن به تاٌسيسات موجود اضافه مي گردد.

كمپرسورهاي روغن كاري نشونده نيازي به دستگاه جداكننده روغن يا تجهيزات تميز كاري آب تقطير ندارند. همچنين اين كمپرسورها به صافي نيازي ندارند و بنابراين از هزينه هاي مربوط به تعويض صافي صرف نظر مي گردد. در نتيجه به جبران افت فشار در اثر وجود صافي نياز نمي باشد. بنابراين مي توان فشار كاري كمپرسور را پايين آورد، كه

روش كنترل (Regulation method) - 5

روش كنترل (Regulation method) – 5

اين امر موجب بهبودي بيشتر اقتصاد تاٌسيسات مي گردد.

4-1-1 بازيافت انرژي (Energy recovery) در روش كنترل

اگر در تأسيسات توليدي يا فرايندي خود از جريان الكتريكي ، گاز يا نفت براي هر نوع گرمايش استفاده مي كنيد، دلایل خوبي براي بررسي امكان جايگزيني كلي يا جزئي انرژي با مازاد انرژي حاصله از تاٌسيسات هواي فشرده وجود دارد. عوامل قطعي شامل ارقام جايگزين موجود در SEK / kWh هستند كه اين ارقام مربوط به مازاد انرژي، ميزان مصرف و مقدار سرمايه گذاري اضافي مي باشند. يك سرمايه گذاري برنامه ريزي شده خوب در بازيافت انرژي فقط بين 1 تا 3 سال بازگشت خواهد شد. بيش از %90 انرژي ذخيره شده در كمپرسور را مي توان به شكل انرژي گرمايي با ارزشي بازيافت كرد. ميزان درجه حرارت انرژي بازيافتي ، حوزه هاي كاربردي احتمالي و ارزش بازيافت را تعيين مي كند.

روش كنترل (Regulation method) - 1 - 4

روش كنترل (Regulation method) – 1 – 4

بيشترين مقدار بازدهي معمولاً از دستگاه هاي آب خنك بدست مي آيد، كه در اين موارد آب خنك كننده كه از دستگاه كمپرسور خارج مي شود را مي توان مستقيماً به مصرف كننده مستمر گرمايش متصل ساخت، به عنوان مثال مدار برگشت ديگ گرم كن. بنابراين مازاد انرژي را مي توان بطور مؤثري در سرتاسر سال به كار برد. طرح هاي مختلف كمپرسور پيش نيازهاي متفاوتي را طلب مي نمايد. در شرايطي كه جريان حرارتي زيادي مورد نياز مي باشد. مسيرهاي جابجائي طويل به نقاط مصرف نيازهاي عمده كم يا نيازي كه در طول سال متغيير است، اين مي تواند جالب باشد كه امكان فروش انرژي بازيافتي مورد نظر واقع گردد.

4-1-1 نگهداري ( Maintenance ) در روش كنترل

همانند تمام دستگاههاي ديگر ، كمپرسورها نيز بايد در مراحل اوليه و قبل از وارد آمدن خسارات جدي تعمير و اصلاح كاري گردند و بدين ترتيب از وارد آمدن خسارات جدي و ايجاد وقفه در دستگاه جلوگيري كرد .

روش كنترل (Regulation method) - 2

روش كنترل (Regulation method) – 2

با استفاده از كارمندان خدماتي و قطعات يدكي اصلي  تأمين كنندگان ، مي توانيد توقع داشته باشيد كه دستگاه داراي استاندارد فني بالايي است و مي توانيد بر اساس جديدترين يافته ها ، دستگاه هايتان را اصلاح كنيد .

ارزيابي نيازهاي مربوط به نگهداري توسط گروهي از تكنسين هاي آموزش ديده انجام مي شود ، اين تكنسين ها همچنين كارمندان مربوط به بخش نگهداري و تعمير داخلي را نيز آموزش مي دهند . همچنين خود شما نيز بايد كارمندان با تجربه اي داشته باشيد تا دستگاهها را بطور روزمره مورد بررسي قرار دهند ، به اين علت كه چشم ها و گوش ها چيزهايي را مي توانند ببينند و بشنوند كه سيستم ها و تجهيزات كنترل قادر به تشخيص آنها نيستند .

4-1-1-1 تجهيزات كمكي (Auxiliary equipment) در روش كنترل

مي توان به راحتي با استفاده از تجهيزات كمكي دستگاه ها را گسترش داد، به عنوان مثال كيفيت هوا را افزايش داد و يا سيستم را فرابيني كرد. با اين وجود، حتي تجهيزات كمكي نيز نياز به سرويس دارند و هزينه هايي براي نگهداري و تعمير ايجاد مي كنند. به عنوان مثال اين هزينه ها مي توانند به شكل تعويض صافي ها، تعويض دستگاه ابزار خشك كن، سازگاري با تجهيزات ديگر و آموزش كارمندان باشد.

به علاوه هزينه هاي نگهداري و تعمير ثانويه اي نيز وجود دارند، به عنوان مثال شبكه توزيع و دستگاه هاي توليد، كه تحت تأثير هزينه هاي كيفيت هواي فشرده و هزينه هاي ذخيره روغن و صافي قرار مي گيرند. همه اين هزينه ها بايد در محاسبات مورد ارزيابي قرار گيرد كه پايه اساسي سرمايه گذاري را تشكيل مي دهد.

4-1 عوامل اقتصادي ديگر (Other economic factors) در روش كنترل

4-1-1 بررسي كلي (General) در روش كنترل

شما مي توانيد يك توليد، يك ماده يا خدماتي را به روش سيستماتيك (حتي ساده) به كمك بررسي چرخه عمر، LCA  توصيف و تجزيه و تحليل نمائيد. LCA تمامي مراحل موجود در چرخه عمر توليد را مورد بررسي قرار مي دهد. واين به معني همه چيز، از انتخاب مواد اوليه تا مواد پس ماند نهايي مشمول اين مطالعات مي باشند.

روش كنترل (Regulation method) - 3

روش كنترل (Regulation method) – 3

نتيجه بررسي غالباً به عنوان مقايسه اي بين گزينه هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. براي مثال، توليداتي با عملكردهاي يكسان. دست آورد غالباً براي تاٌمين راهبري در مسائل مرتبط با فرآيندها يا طراحي محصول مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين بررسي چرخه عمر مي تواند توسط شركت هايي مورد استفاده قرار گيرد كه در ارتباط با پيمانكاران، مشتريان يا مقامات مسئول ويژگي هاي محصولاتشان را توضيح دهند.

نتايج حاصله از بررسي چرخه عمر عمدتاً پايه و اساسي را براي اتخاذ تصميم درباره كاهش تأثير محصول بر محيط زيست تشكيل مي دهد. بررسي چرخه عمر پاسخ گوي تمامي سؤالات نيست، از جمله اينكه چرا موضوعات ديگري مثل کيفيت و فن آوري موجود بايد مورد بررسي قرار گيرند تا مطالب پس زمينه جامعي را ارائه دهد.

4-1-2 هزينه چرخه عمر (LCC) در روش كنترل

محاسبات هزينه چرخه عمر (هزينه چرخه عمر = LCC) بيشتر و بيشتر به عنوان ابزاري براي ارزيابي گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري استفاده مي شوند. محاسبات هزينه چرخه عمر شامل هزينه هاي تواٌم توليد طي دوره اي خاص، همچنين هزينه ثابت ، هزينه عملكردي و هزينه خدمات نيز مي باشد.

محاسبات هزينه چرخه عمر غالباً بر اساس طراحي دستگاه يا كار دستگاه قراردارد و بدين ترتيب ميزان نياز دستگاه هاي جديد را تعيين مي كند. با اين وجود درست است كه به اين موضوع اشاره كنيم محاسبه هزينه چرخه عمر غالباً با توجه به هزينه هاي آتي و دانش امروزي از وضعيت و تغييرات نرخ انرژي به طور مطلوبي حدس زده مي شود. مسائلي نظير ايمني توليد و هزينه هاي متعاقب آن داراي اهميتي خاص جهت به خاطر سپردن مي باشند.

براي انجام محاسبه هزينه چرخه عمر لازم است كه اطلاعات و تجربه اي در باره دستگاه هاي هواي فشرده داشته باشيم. هزينه چرخه عمر براي اينكه بهترين نتيجه را ارائه كند بايد بين خريدار و فروشنده حكم مشاور را ايفا نمايد. مسائل مركزي عبارتند از؛ به عنوان مثال چگونه گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري عواملي نظير كيفيت توليد، ايمني توليد، نياز به سرمايه گذاري، نگهداري تجهيزات توليد و شبكه توزيع، محيط اطراف، كيفيت محصول نهايي، ارزيابي احتمال ايجاد وقفه در حين عمليات و دورريزي ها را تحت تأثير قرار مي دهد. اصطلاحي كه نبايد هرگز در اين فهرست فراموش شود LCP ، منفعت چرخه زندگي است كه دريافتي هائي مي توانند از طريقي به عنوان مثال بازيافت انرژي و كاهش دورريز ها صورت پذيرد.

هنگام ارزيابي هزينه هاي سرويس و نگهداري بايد بعد از سپري كردن دوره محاسبه، شرايط مورد انتظار دستگاه ها را نيز در نظر بگيريد. به علاوه مدل محاسبه نيز با نوع كمپرسور تطبيق داده شود. مثال زير را مي توان به عنوان مدلي براي ارزيابي اقتصادي دستگاه كمپرسور، به همراه بازيافت انرژي و يا بدون بازيافت انرژی، مورد استفاده قرار داد.