روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

6.3.1 یاطاقان با گریس

 • یاطاقان های ضد اصطحکاک با گریس روانسازی شدند در حالی که ناخالصی در گریس وجود ندارد. معمولا گریس صابون لیتیم (GB/T7324-87) بکار میرود
 • هر 4 ماه یکبار در صورت کارکردن پمپ آن را تجدید روانسازی نمایید، مقدار گریس حدود نیمی از محفظه پوشش یاطاقان می باشد. (تغریبا 40 تا 60  میلی لیتر)، میتوان با استفاده از توده گریس روی پوشش یاطاقان آن را بار دیگر روانسازی نمود.
 • دمای شبکه یاطاقان، طیف دما واقدامات مربوط به مصرف را به شرح زیر بررسی کنید

دمای شبکه یاطاقان

اقدامات

عملکرد عادی

اخطار

خاموش

6.3.2 یاطاقان با سیستم روغن لغزنده در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

پمپهای سانترفیوژ اغلب تحت فشار شدید ناشی از عملکرد ممتد و نیروهای شدید پرتوی و محوری قرار دارند. بنابراین کیفیت مناسب و بالای روغن یکی از نیازهای اولیه عمر طولانی یاطاقان و عملکرد عاری از اشکال میباشد. این روغن نباید حاوی ذرات خارجی و یا اسیدهای شستشو باشد. حد اقل نیاز های روغن های روانساز مناسب در DIN 51524 مشخص شده است.

 به این ترتیب تمامی عرضه کنندگان روغنهای روانساز در تلاش هستند که محصولات خود را براین اساس طبقه بندی نمایند و محصولی را ارائه نمایند که از این استانداردها پیروی نماید.

          شکست در زمینه روانسازی و روغن کاری (مثلا از طریق عدم نگه داری، استفاده از روانسازهایی با کیفیت نا مناسب، نشتی و …) میتواند موجب بالا رفتن دمای سطح پوشش پمپ تا میزان غیر قابل قبولی شود. در صورت لزوم تجهیزات را با سیستم های ایمنی مناسب پشتیبانی نمایید( مانند بررسی دمای کنترلی با دکمه خاموش اضطراری).

6.3.2.1 غلظت روغن یا نفت در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

از انجا که در یاطاقانهای ضد اصطحکاک خود گرمایش یاطاقان در نتیجه پر شدن نقش مهمی را ایفا میکند و از آنجایی که از سوی دیگر غلظت روغنی معادل باحداقلmm2/s12 در دمای عملیاتی یاطاقان برای لایه روانساز مناسب کافی مناسب است غلظت روغن بایستی بترتیب زیر انتخاب شود:

نقطه  اشتعال

غلظت kinmm2/s

ISO

دما

حداقل

طبقه غلظت

حلقه خارجی

مخزن

25

45

VG46

36

65

VG68

هنگامی که حین عملکرد تحت شرایط سخت(دمای محیط بالا، بار زیاد یاطاقان و …) در نقطه اندازه گیری معینی دمای بالاتری مشهود میگردد باید از روغنی با کلاس غلظت ISOVG68 استفاده شود. حداکثر مقادیر مجاز معین شده در جدول 10 درجه سانتیگراد افزایش می یابد. در صورت بروز نوسانات قابل ملاحظه با شرکت ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. بعلاوه توصیه میکنیم که تجدید روانسازی را تحت دماهای شدید یاطاقان و طبق توضیح مذکور در بازه های متغییر 6 ماهه انجام دهید.

6.3.2.2 بازه ها و مقدار روغن را تغییر دهید.

در مورد اولین راه اندازی یا پیاده سازی و جمع بندی مجدد همه روغن را پس از 10 تا 15 ساعت کار پمپ تعویض نمایید. چنانچه آلودگی با ذرات خارجی و آب میزان اندکی میباشد میتوان بازه زمانی تعویض روغن را به 12 ماه تغییر داد. (جدول صفحه 20 متن اصلی)

دما را در نقاط اندازه گیری بطور منظم بررسی نمایید.

6.3.2.3 روانسازهای مناسب با نامهای تجاری مختلف در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

روانسازی مناسب و کارآمد برای ایمنی عملیاتی پمپهای سانترفیوژ بسیار مهم است. اگر روانسازهای مناسب بطور صحیح بکار برده شوند عملکرد بهینه دست می یابیم و مشکلات و پیامدهای آن طی عملکرد پمپ بوجود نمی آید. جدول ارائه شده با ضمیمه کردن دستورالعمل های عملیاتی روانسازهایی را معرفی می کند که برای روانسازی پمپهای سانترفیوژ توصیه میشود که برای دمای محیط صفر تا 40 درجه سانتی گراد مناسب هستند.

روانسازها بترتیب الفبا فهرست شده اند که جایگاه آنها دلیل بر کیفیت آنها نیست (جدول صفحه 10 متن اصلی)

6.3.2.4 مرکز شیشه قابل دید در صورت وجود بیانگر حداقل سطح روغن لازم در استاتر یاطاقان میباشد. وقتی که پمپ کار نمیکند سطح روغن بالاتر قرار می گیرد؛ در حین عملکرد پمپ سطح روغن نسبت به مرکز شیشه پایین میرود.

          بررسی سطح روغن. افت ناگهانی سطح روغن می تواند بیانگر نشتی باشد. عملیات را متوقف ساخته و واحد را بررسی کنید. دلیل این امر میتواند تنظیم سطح روغن در میزانی بسیار بالا باشد.

6.3.2.5 تعویض روغن در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

هشدار: روغن روانسازی میتواند موجب بروز حساسیت پوستی و التهاب چشم شود. تمام نکات ایمنی لازم که از سوی سازنده ذکر شده را رعایت نمایید.

برای تعویض روغن به ترتیب زیر عمل کنید:

 1. پمپ را خاموش کنید
 2. یک سینی در زیر گذرگاه روغن بگذارید تا تمام روغن را بطور ایمن خارج و جمع آوری کنید.(موقعیت منافذ محل عبور روغن و اندازه آن در طرح نصب یا برگه ابعاد مشخص شده است)
 3. سرپوش پیچی را برداشته و روغن را خشک کنید . بار دیگر سرپوش را محکم ببندید
 4. شبکه بندی یاطاقان را طبق توضیحات با روغن جدید پر کنید.

!!! استفاده از روغن مصرف شده بایستی مطابق با مقررات و اصول قانونی صورت پذیرد. به هیچ وجه داخل فاضل آب نریزید.

6.3.2.6 پر کردن روغن با مخزن دارای سطح ثابت در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

پیچ نگه دارنده را شل کرده و بطری روغن را از مخزن سطح ثابت خارج کنید. سرپوش پر کردن روغن در بالای استاتر یاطاقان را بردارید. بین استاتر یاطاقان را با روغن پر کنید تا جایی که پوشش یا مخزن  سطح ثابت شروع به بالا آمدن کند. سپس بطری رابا همان نوع روغن پر کرده و آن را فشار دهید تا روی پوشش یا لوله محافظ مخزن سطح ثابت متوقف شود. این روش را تا پر شدن حداقل دو سوم مخزن ادامه داده و سپس با پیچ نگه دارنده آنرا محکم کنید. سرپوش پر کردن مخزن را پیچیده و محکم کنید . میزان روغن داخل بطری را به دفعات بررسی کرده و در صورت لزوم باز هم آنرا پر کنید.

اصول کار محفظه سطح ثابت در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها 

هنگامی که سطح روغن در شبکه بندی یاطاقان افت میکند منفذ منتهی به بطری مملو از روغن آزاد میشود. روغن از بطری منبع جاری میشود تا اینکه روغن داخل محفظه به سطح قبلی خود میرسد و روزنه منتهی به بطری منبع با سطح روغن پر میشود.

تنظیم سطح روغن در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

مخزن سطح ثابت در کارخانه و پیش از انتقال تنظیم میشود اما پیش از کاربرد باید آنرا بررسی کرد. چناچه تنظیم سطح روغن ضرورت یافت بطری را از مخزن روغن برداشته و تنظیم کننده سطح را از بطری پایینی بردارید. در صورت لزوم بازوی متقاطع را بالا و پایین کرده، با قفل کردن امنیت آنرا تضمین کنید و سپس تنظیم کننده و بطری را جتیگزین نمایید. سطح جدید را بررسی نموده و در صورت نیاز بار دیگر آنرا تنظیم نمایید.

7 پیاده کردن و سوار کردن مجدد در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

هنگام باز و بسته کردن یک پمپ توصیه میشود که تمامی قطعات یدکی لازم پیش از صرف کردن وقت بخوبی تهیه شود. هنگام سفارش قطعات یدکی ضروری است که توضیح دقیقی درمورد قطعه، شماره آن، نوع پمپ و شماره سریال ارائه شود.

7.1 پیاده یا باز کردن در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

پیشاز پیاده کردن پمپ بایستی با طرح ساختاری پمپ آشنایی داشته و علامت شناسایی روی قطعات پیاده شده را استخراج کنید و نباید به سطح لوازم آسیبی برسانید. در صورت نیاز به ضربه زدن با چکش میتوان از چکش چوبی یا پتک سربی استفاده نمود. روند زیر طرز پیاده سازی پمپ می باشد

 • کار مقدماتی
 • سوپاپهای تخلیه ومکنده را بسته و از عدم باز شدن نا خواسته آنها اطمینان حاصل کنید
 • اجازه ذهید که پمپهای داغ پیش از پیاده سازی خنک شوند
 • هدایت کننده را جدا کنید تا پمپ روشن نشود

با هدایت کننده الکتریکی: جریان باقی مانده را حذف نمایید(فیوزهای امنیتی را جدا کنید). اتصالهای الکتریکی توسط یک برق کار قطع شده اند.

 • پمپ را خشک کنید (مکان پیچ آنرا در طرح نصب پمپ ببینید)

خشک کردن پمپ از سیالات سمی منفجره، داغ و یا به هر حال خطرناک نبایستی منجر به  خطر افتادن اپراتورها و محیط گردد شرایط قانونی این کار را مد نظر قرار دهید.

در صورتی که پمپ رسانای سمی و یا خطرناکی را منتشر میسازد بایستی به دقت تخلیه شده خارج آن پاک شده و به لحاظ پرتو های رادیو اکتیو بررسی و پاکسازی گردد.

چنانچه پمپ برای تعمیر به کارخانه سازنده فرستاده میشود پیش از انتقال بایستی تمیز و پاکسازی شده باشد. بررسی معتبری که کاملا ایمن باشد نیز بایستی صورت پذیرد.

کارکنان بخش خدمات بایستی مراقب باشند که علی رقم این، حتی در مورد تخلیه و پاکسازی نیز ممکن است ذرات و مقادیری از سیال به بیرون نشت کند.

 • محافظ کوپلینگ را برداشته و دو طرف کوپلینگ را جدا و فاصله گذار را خارج کنید
 • موتور و شبکه بندی موتور را خارج کنید
 • هر گونه ابزار و لوله های فرعی و کمکی را باز کنید
 • روغن را از شبکه بندی های یاطاقان باز کنید

استفاده از روغن مصرف شده مطابق با اصول قانونی است. هرگز آنرا داخل فاضل آب نریزید.

 • پیاده سازی یاطاقان

در مورد درزبند یا بوش مکانیکی: بمنظور جلوگیری از آسیب دیگی اجزا درزبندی شفت میله های مجموعه درزبند مکانیکی کارتریج در پوشش درزبند را شل کرده و آنها را بسمت شیار محور شفت کشیده ودوباره محکم کنید. صفحات  کوچک بخش امنیتی محور شفت را بباز کنید

 • نیمه سمت پمپ در کوپلینگ را بردارید
 • کلید را بردارید. سطح شفت را پاک کرده و روغن کاری نمایید.

برای جلوگیری از آسیب دیدن یاطاقن ها و یا شیار مرکزی شفت از یک کشنده مناسب استفاده کرده و با یک صفحه از شیار آن محافظت نمایید یاطاقانها در هیچ صورتی نباید در معرض فشار یا تنش قرار بگیرند

یاطاقان روان سازی شده با روغن در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

 • پیچهای دارای سوکتهای شش ضلعی را از پوشش یاطاقان باز کرده و پوشش را به همراه بوش لابیرنت از شفت جدا کنید.
 • در صورت وجود مهره شفت را نیز باز کنید
 • اتصال بسته شده با پیچ را نیز بردارید(پیچهای دارای سوکت شش ضلعی بین مهره تنظیم و محور یاطاقان و مهره تنظیم کننده را نیز باز کنید که طی انجام این کار روتور به اندازه چند میلیمتر پایین می آید)
 • پیچهای دارای سوکت شش ضلعی را از حلقه باز کرده و آن را جدا کنید
 • محور یاطاقان در بر گیرنده یاطاقانهای ضد اصطحکاک را از استاتر یاطاقان خارج کنید
 • چنانچه قصد دارید یاطاقانهای ضد اصطحکاک را جایگزین یا تعویض نمایید: مهره ایمنی یاطاقان را باز کرده و با احتیاط به طوری که به تغذیه کننده روغن آسیبی نرد یاطاقان ها را از محور آن به سمت خارج فشار دهید
 • کلیدی که محور یاطاقان را هدایت میکند بردارید پیچهای دارای سر شش ضلعی را که استاتر یاطاقان را محکم میکنند شل کرده و این بخش را با پیچهای جک به خارج از مکان آن در صفحه موتور فشار داده و آنرا بردارید.

یاطاقان روان سازی شده با گریس

 • شوینده نگهدارنده را باز کرده، پیچ یاطاقان را باز کنید و وارد آوردن ضربه به انتهای شفت در سمت موتور آن را جدا کنید و دو یاطاقان ضد اصطحکاک را از استاتر یاطاقان بردارید.
 • پیاده سازی درزبند یا بوش شفت

پیاده سازی بسته بندی نرم

 • پیچهای شش ضلعی محکم کننده گلند را باز کرده و گلند را جدا کنید
 • حلقه های بسته بندی گلند و حلقه از محفظف درزبندی شفت جدا کنید

پیاده سازی درزبند مکانیکی نوع کارتریج

          اطمینان حاصل نمایید که لوازم یدکی مجموعه در پوشش درزبند به سمت شکاف محور شفت رانده شده و محکم میشود

 • پیچهای محافظ را از پوشش درزبند مکانیکی باز کنید
 • پوشش درزبند و محور شفت را شل کرده و درزبند مکانیکی کارتریج را بطور کامل و با دقت از شفت بیرون بیاورید. پس از شل کردن و حرکت دادن لوازم مجموعه به خارج از شیار محور شفت میتوان بوش مکانیکی را به بخشهای مجزای آن تفکیک کرد.

هشدار: پوشش درزبند مکانیکی تحت فشار فنرهای داخلی قرار دارد

 • پیاده سازی بخش پمپ هیدرولیک

بخش پمپ هیدرولیک را می توان به صورت افقی پیاده نمود

 • پوشش پمپ را بردارید
 • پیش برنده و سپس خود پیش برنده جدا کنید

در رابطه با پمپهایی که در دمای بالا کار میکنند پس از ایجاد لغزش برای شل یا تثبیت کردن، پیچ پیشبرنده را باز کنید که دیگر به شرایط اولیه باز نمیگردد

پس از استفاده اسلیپ اسپایدر برای شل یا تثبیت کردن، پیچ پیشبرنده را باز کنید که دیگر به شرایط اولیه باز نمیگردد.

پس از جمع کردن مجدد اسلیپ اسپایدر را روی پیچ پیش برنده قرار دهید.

 • پیچی که پوشش پمپ را به لوله محافظ متصل میسازد باز کرده و سپس پوشش پمپ را جدا کنید
 • لوله پشتیبان، شبکه میانی، محور شفت، بوش شفت و محور متصل کننده شفت را بترتیب بردارید

توجه داشته باشید که به محور متصل کننده شفت با چکش ضربه نزنید تا شفت خم نشود.

تمام قطعات پمپ بایستی تمیز شده و با استفاده از یک ضد زنگ بر روی سطوح آنها که از فولاد یا استیل ضد زنگ ساخته نشذه اند برای انبار سازی کوتاه مدت آماده شوند. و شفت پمپ بدقت و با احتیاط برخورد کرده و در صورت امکان شفت را بصورت عمودی آویخته و انبار کنید تا صاف بودن آن حفظ شود

7.2  بازرسی قطعات در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

تمامی قطعات مشکوک را بررسی نموده و در صورت آسیب دیدگی آنها را تعمیر یا تعویض نمایید.

 • پاکسازی پیشبرنده در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

پیشبرنده را به لحاظ خوردگی و یا زنگ زدگی بررسی نموده و در صورت لزوم آنرا تعویض نمایید. زدودگیهای این پیشبرنده را بررسی نمایید. اگر زدودگی ها به مزان حداکثر یا فراتر از آن رسیده اند، پیشبرنده و حلقه های ثابت را در صورت ضرورت تناسب با پیش برنده جدید تعویض کنید. هنگامی که عملکرد پمپ به زیر استاندارد قابل قبول سیستم افت میکند یا از حداکثر زدودگیهای توصیه شده فراتر رفته یا به آن رسیده است بخشهای حلقه سایش را تعویض نمایید. زدودگی مجاز بین پیش برنده/ حلق سایش پیش برنده و حلقه سایش ثابت در جدول زیر داده شده است

حداکثر زدودگی

زدودگی طرح

سرپوش دما

0.9-1.5 mm

0.3-0.6 mm

1.5-2.1 mm

0.5-0.7mm

 • بازرسی شفت در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

شفت را تمیز کرده و آنرا روی رولرهای سالمی در محل یاطاقان قرار داده و جایگاه محور شفت را پایین آورده یا با روزنه مرکزی در هر انتهای شفت آنرا پشتیبانی کنید. فرسایش شفت در سطوح مماس را بررسی نمایید. بازخوانی نشانگر کلی مطابق با جدول زیر است:

فرسایش طرح

فرسایش حداکثر

0.030mm

0.075mm

اگر میزان فرسایش خارج از محدوده مجاز می باشد با سازنده مشورت کنید. اگر پمپ در دمای بالاتر از 100 درجه سانتیگراد کار میکند شفت را نمیتوان صاف کرد.

 • بازرسی درزبند شفت در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

درزبند مکانیکی

 • وجوه مقابل حلقه های درزبندی نباید نشانی از خراشیدگی داشته باشند. حلقه های درزبند گردان و ثابت که خراشیده یا ترک برداشته اند را بعنوان یک واحد تعویض نموده و هرگز یک حلقه منحصر را جایگزین نکنید.

محور شفت را از لحاظ کامل بودن کیفیت سطح بویژه در محل بخش چرخان بررسی نمایید و در صورت لزوم آن را تجدید کنید.

 • روند جمع بندی باید بسیار دقیق و تحت شرایط بهداشتی شدید صورت پذیرد.قطعات درزبند به هیچ وجه نباید در معرض فشار یا تنش قرار بگیرند (خطر شکستگی). سطوح درزبند را نباید با روغن یا گریس روانسازی کرد چراکه این کار مانع از شناسایی سیال درزبندی شده در عملیات شده و منجر به شکست و گرم شدن بیش از حد میشود. لایه های محافظ را دقیقا پیش از جمع بندی از قطعات جدید جدا کنید

یادآوری: درزبند مکانیکی کارتریج بایستی بعنوان واحدی کامل جایگزین شود. برای تعمیرات درزبند آسیب دیده کارتریج باید به کارخانه یا یکی از مراکز سرویس دهی سازنده منتقل گردد

بسته بندی نرم

 • شیارهای محور حفاظتی شفت را بررسی نموده . چنانچه قطر جدید بیش از یک میلیمتر زیر اندازه ارزیابی شده نیست آنرا بار دیگر ماشین کنید. حلقه های بسته بندی را با قطر جدید تطبیق دهید
 • بازرسی یاطاقان

یاطاقان ضد اصطحکاک

 • یاطاقان ضد اصطحکاک را با نفت سبک بشویید در صورت پیاده سازی عمده یا آسیب دیدگی آنرا جایگزین کنید

یادآوری: در مورد بلبرینگهای زاویه دار تعویض شده فقط از یاطاقان های جفت استفاده کنید. هرگز یک یاطاقان از یک بخش را بتنهایی تعویض نکنید. شماره طرح یاطاقان در فهرست قطعات پمپ بیان میشود

یاطاقان میانی

 • سطوح  درگیر یاطاقان و محور یاطاقان را بررسی نمایید بوش یاطاقان و محور یاطاقان در صورت فرسایش  ناهموار تعویض نمایید؛ این درصورتی است که منفذ یاطاقان بصورت بیضی یا بادامی شکل فرض شده است یا زدودگی به میزان صد در صد بیشتر شده باشد.

8 جمع آوری مجدد

تمامی قطعات را پیش از بستن مجدد بشویید قطعات آسیب دیده را پیاده یا تعویض کنید و پس از روان سازی با استفاده از روغن روانساز طبق روش معکوس پیاده سازی سوار کنید. اما باید توجه داشته باشید که:

 • طبق ترتیب نشانه شناسایی پمپ را بشکل اولیه آن دوباره سوار کنید
 • هنگام سوار کردن یاطاقان رولینگ شفت را با دست بچرخانید و آنرا از لحاظ وجود سرو صداها یا خراشیدگیهای غیر عادی بررسی نمایید. اگر چنین مواردی وجود دارد دلایل آن را یافته و آن را حذف نموده یا برای جمع آوری مجدد این قطعات را پیاده کنید
 • با چرخاندن پمپ به کمک دست پس از جمع آوری وجود نا هنجاری را بررسی کنید.
 • پس از جمع آوری باید بررسی کنید که مبادا اجزای اضافی باقی مانده باشند . اگر اجزایی از پمپپ باقی مانده باشد منجر به سوء عملکرد مجموعه شده و بایستی مجموعه را بار دیگر پیاده و سوار کرد
 • درز بند بوش را باید روی سطوح لبه دار سرپوش تخلیه، سیفون و وان قرار داد
 • لوله فرعی یا کمکی را بار دیگر سوار کنید نوار کوپلینگ را با نوار درزبند روی وان محکم کنید.

تنظیم زدودگی محوری شفت:

پیشبرنده را نباید بین پوشش محفظه و پوشش روکش با فاصله ای برابر قرار داد. روش تنظیم محوری به شرح زیر میباشد:

پمپ را بطور عمودی معلق کرده و سپس با بلند کردن کل روتور با پیچهای جک و پیچهای محکم کننده و سپس قرار دادن کل روتر روی زمین می توانیم فاصله  Lبین دو موقعیت را از طریق پیچ و گردشها بدست آورد. در نهایت با بالا بردن کل روتور به فاصله L/2 روتور در جایگاه طرح قرار میگیرد.

پس از تنظیم این بخش شفت به راحتی به اطراف میچرخد.

9 تفکیک وتحلیل اشتباهات در روانسازی یا روغن کاری پمپ ها

مشکلات

دلایل

پیشنهادات

گرم شدن غیر عادی یاطاقان

1) استفاده بیش از حد از گریس روانساز یا نامطلوب بودن گریس

2) زیاد بودن میزان روغن یا کمبود روغن

3) روی یاطاقان شکافهایی وجود دارد

1) 6.3.1 را ببینید

2)6.3.2 را ببینید

3) یاطاقان را تعویض کنید

ارتعاش و لرزش بیش از حد

1)میزان عمود بودن پس از جمع بندی خارج از حد تحمل است

2)فرسایش درزبندی یاطاقان

3)خم شدن شفت

4)ماده خارجی در اطراف پیشبرنده رسوب کرده یا پیش برنده گیر کرده است

5) روی یاطاقان شکافهایی وجود دارد

1)برای رسیدن به وضعیت عمود کافی تنظیمات انجام دهید

2) درزبندی یاطاقان را تعویض یا تنظیم نمایید

3) شفت را تنظیم کنید

4) ماده خازجی را بزدایید

5) یاطاقان را تعویض کنید

فشار تخلیه کاهش مییابد و جریان کافی نیست

1) سرعت پیشبرنده و کانال جریان پایین است

2)حلقه درزبندی روکش پمپ آسیب دیده

3)مکنده رسوب کرده

4)تغییر غلظت مایع

1)پیشبرنده را تعویض نموده یا آن را اصلاح دهید

2)حلقه درزبندی را تعویض کنید

3)ماده رسوب کرده را بزدایید

4)بایستی غلظت مشخصی را حفظ نمایید زیرا قطر دهانه و جریان با افزایش غلظت مایع کاهش می یابد

اضافه بار موتور

1)جریان ارسال شده از مقدار مشخصی فراتر میرود

2) اصطحکاک بین پیش برنده و حلقه درزبندی محفظه پمپ

جریان خروجی را کاهش دهید

اصطحکاک شدید یاطاقان و رولینگ و زدودگی یاطاقان به سبب خم شدن شفت به خوبی تنظیم نمی شود این مشکل بایستی بر طرف گردد