راكتور گازي GAS REACTORES

راكتور گازي

راكتور گازي

راكتور گازي وسيله‌اي است كه براي انجام يك واكنش كنترل شده به همراه ماده‌اي مفروض مورد استفاده قرار مي‌گيرد. رآكتورهاي اوزوني از جمله رايج‌ترين نوع رآكتورها مي‌باشند. كه در اين نوع رآكتورها آب با فشار زياد از ستوني‌ كه حاوي تركيبي از هوا- اوزون است، جاري مي‌شود. در اين واكنش چگونگي تبديل مواد واكنش دهنده به محصولات نهايي، پيوندها يا اتم‌هايي كه از بين مي‌روند، پيوندها يا اتم‌هايي كه بوجود مي‌آيند و آنهايي كه منتقل مي‌شوند، مشخص مي‌شود.

راكتورها همچنين بيوراكتور يا ظرف‌هاي تخمير نيز ناميده مي‌شوند. راكتورها قلب فرايند تخمير هستند. راكتورها به منظور برآورده كردن نيازهاي بخصوص سلول‌ها طراحي شده‌اند و بطور پيوسته مواد غذايي تهيه مي‌كنند تا فرآورده بخصوصي را توليد كنند.

راكتور مي‌تواند PH يك نمونه و درجه حرارت محتواي آن را كنترل كند. راكتورهاي گاز واكنش دهنده‌ها را پردازش مي‌كنند تا بر طبق معادله واكنش، توليد نهايي واكنش تسريع گردد. يعني به منظور تبديل واكنش دهنده‌ها به محصول، راكتورها بايد داراي مولفه‌هاي عملياتي باشند كه در سمت واكنش دهنده معادله واكنش قرار مي‌گيرند.

چندين نوع راكتور وجود دارد كه در دستگاه هاي جداسازي هوا به منظور وارد كردن يك گاز بخصوص يا تركيبي از چند گاز تحت فشار استفاده مي‌شود. علاوه بر راكتورهاي اوزوني، راكتور اكسيژني، راكتور هيدروژن، راكتور دي اكسيدكربن و راكتورهاي نيتروژن نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

 راكتور اوزون Diy Ozone Reactor در راكتور گازي

گاز اوزون مولكولي است كه از سه مولكول اكسيژن تشكيل شده است. اين گاز بطور طبيعي در اتمسفر هوا وجود دارد.راكتور اوزون، راكتوري است كه براي وارد كردن تركيب هوا و اوزون در آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين راكتور از مواد اكريليك ساخته شده است و با رسانه‌اي پر مي‌شود كه هوا را بطور موثري پخش مي‌كند. وارد كردن اوزون به آب باعث مي‌شود كه مواد آلي محلول سريعاً اكسيد شوند به اين علت كه اوزون نيروي اكسايش خيلي بالايي دارد. اين فرايند نهايتاً باعث پتانسيل اكسايشي كاهشي آب مي‌شود. پتانسيل اكسايشي-كاهشي به عنوان مقياسي از تمايل نسبي آب زيرزميني براي قبول يا انتقال الكترون ها تعريف مي‌شود.

اين راكتور براي جذب بيشتر گاز تحت فشار گذاشته مي‌شود و داراي دستگاه كنترل داخلي است. اين راكتور با دستگاه هاي توليد اوزون (Ozonizers) سازگار است، اين دستگاه ها در هر ساعت 100 ميلي‌گرم اوزون توليد مي‌كنند.

راكتورهاي اوزوني گوناگوني وجود دارد كه براي انتقال اوزون به آب از طرح‌هاي گوناگوني استفاده مي‌كنند. اين طرح‌ها شامل حباب پخش‌كن‌ها fine bubble diffusers، كنتاكترهاي توربيني turbine، انژكتورها، راكتورهايي عميق با لوله نعلي شكل، ستون هاي عايق شده، مخلوط‌كن‌هاي ثابت و محفظه‌هاي اسپري. همچنين بعضي از طرح‌ها براي انتقال اكسيژن يا هوارساني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 هنگام انتخاب راكتور اوزون بايد چندين نكته را در نظر بگيريد:

– كارايي انتقال اوزون

– طرح و ساختار هيچ‌گونه نشتي نداشته باشد

– از مواد مقاوم در برابر اوزون ساخته شده باشد.

 راكتور CO2 REACTOR در راكتور گازي

اين راكتور خيلي ساده، كارآمد و مقرون به صرفه است براي وارد كردن دي اكسيدكربن در آب و تحت فشار استفاده مي‌شود. كار اصلي راكتور CO2 اين است كه تا جايي كه امكان دارد گاز CO2 را در مجاورت مولكول‌هاي آب قرار دهد تا زمان مورد نياز براي انجام واكنش تسريع گردد.

راكتور CO2 در اصل از قسمت‌هاي زير تشكيل شده است:

– مخزن توليد CO2

– لوله CO2

– شير يكطرفه

– محفظه حباب

– پمپ

نحوه كار راكتور CO2

CO2از طريق لوله‌اي وارد راكتور مي‌شود.

سپس CO2 توسط پمپ با فشار به سمت پايين جاري مي‌گردد.

اسفنج (foam) از ورود حباب به آب جلوگيري مي‌كند اما آب مي‌تواند از آن بگذرد.

اين باعث مي‌شود كه حباب‌ها (كف‌ها) در محفظه كوچكي مرتباً زير و رو شوند.

بنابراين ميزان تماس CO2 با مولكول‌هاي آب و در نتيجه زمان واكنش تسريع مي‌گردد.

نكاتي در خصوص استفاده از راكتور CO2

– به منظور به حداكثر رساندن كارايي فرايند تزريق CO2 مهم است كه هر گونه اغتشاش سطحي را كاهش دهيد زيرا اين باعث مي‌شود كه CO2 محلول به هوا برود.

– براي افزايش كارايي تمام پنكه‌ها يا سيستم‌هاي تهويه را خاموش كنيد.

– ميله‌هاي اسپري را از سطح آب پايين‌تر آوريد.

– جريان را به اطراف راكتورها هدايت كنيد.

– افزايش در غلظت CO2 باعث بيرون راندن اكسيژن محلول از آب نخواهد شد.

– سيستم CO2 را شب ها از برق نكشيد.