دیزل ژنراتور مان

گروه MAN  یکی از خودروهای تجاری برجسته در اروپا است. استراتژی ای که گروه MAN آن را دنبال می کند؛ این است که افزایش ارزش پایداری در حیطه کسب و کار، در زمینه ماشین آلات تجاری و مهندسی برق باشد.

ارزشهای شرکت مان؛  نقش کلیدی رادر موفقیت MAN در بازار محصولات و بازار پایتخت ایفا می کنند.

شرکت مان تامین کننده بزرگی در زمینه دیزل ژنراتورهای سیستم های رانش دریایی و برنامه های کاربردی نیروگاه های برق می باشد. شرکت دیزل MAN بیش از 7700 کارمند را ، در درجه اول در آلمان،دانمارک،فرانسه،هند و چین استخدام کرده است.

در سال 2010 شرکت های Diesel  MAN و MAN Turbo با یکدیگر ادغام شدند و شرکت MAN diesel & Turbo  را شکل دادند.

دیزل ژنراتور مان ،ماشینی است در اتاق احتراق باز که برای موتورهای کوچک که سرعت نسبتا زیادی دارند،ساخته شده است.

دیزل ژنراتور MAN با انواع دیگر ،تفاوت های زیادی دارد و در آن سوخت به طور مماس در سطح کروی پیستون پاشیده شده و بلافاصله پخش می شود.

تاخیر احتراق در دیزل ژنراتور MAN عادی است، مصرف سوخت آن کم و بازده حرارتی نسبتا زیاد است.سوخت به صورت مماس به سطح کروی پیس تون پاشیده شده و با هوای چرخشی بوسیله ی سوپاپ لبه دار به موتور هدایت شده و مخلوط می شود.

لیست کامل مدل موتورهای دیزل ژنراتور MAN

D0836LE203

D2866LE201

D2866LE203

D2876LE201

D2876LE203

D2840LE201

D2840LE203

D2842LE201

D2842LE203

D2842LE213

D2862LE223

دیزل ژنراتور مان