جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

دستگاه فرز سه بعدي

دستگاه فرز سه بعدي ( 3D Milling Machine ) يك ارزيابي جديد پذيرفته شده در محصول معرفي قوانين مربوط به پروسه كاهنده ( Subtractive Rules Of Procedure ) در دستگاه فرز سه بعدي دستگاه فرز سه بعدي Mdx -650 ابداع رولند انقلابي در سرعت مدل سازي ( Protozyping ) ايجاد كرده است Srp علاوه بر قابليت [...]