DESICANT DRYER (REGENERATIVE DRYER)

درايرهاي جذبي ( قابل بازيافت )

راهنمای کاربرد با درایر جذبی برای نقاط شبنم با دمای زیر انجماد

مقدمه درایر جذبی :

ضمن تشكر و تبريك بخاطر انتخاب بجاي شما نسبت به تهيه محصولات شركت اطلس كاسپين لازم مي دانيم توضيحاتي را در مورد خشك كن هاي جذبي ( درایر جذبی ) حضورتان ارائه نماييم .

اصولا درایر جذبی دسي كانت براي نقاط شبنم با دماي زير انجماد و يا و يا در موارد زير استفاده مي گردد .

1- در مكانهايي كه مسير گاز CNG در معرض دماهاي پايين قرار داشته باشد .

2- براي ابزارآلات ، دستگاههاي كنترل ، محركها و غيره كه در مصرف ، GAS كاملا خشك را نياز دارند .

هدف از ساخت اين درایر جذبی چيست ؟

هدف از ساخت اين درایر جذبی جذب رطوبت مي باشد. به عمل جذب رطوبت توسط جسم جامد، خشك كن (DESICCANT) مي گويند. و جذب سطحي عبارت است از انباشته شدن ذرات بخار آب روي سطح جامد.

درایر جذبی را بهتر بشناسيم.

يكي ازانواع درایر جذبی خشك كن بدون استفاده از وسيله گرمايي مي باشد كه در صنعت هواي فشرده به نام HEATLESS DRYVER شناخته مي شود.

ويژگي درایر جذبی در اين است كه با توجه به نحوه احياء مواد سعي شده در طراحي آن همواره از 1/3 حجم مواد جهت رطوبت گيري استفاده گردد و 2/3 حجم مواد بصورت رزرو در مدار باقي بماند . در نتيجه براي تعويض مواد خشك كن لازم نيست كل حجم مواد تعويض گردد و كافي است حدود 1/3 مواد تخليه و به همان نسبت نو جايگزين گردد . كه با توجه به قيمت مواد جذب كننده رطوبت اين روش مقرون به صرفه تر از انواع ديگر درايرهاي جذبي به نظر مي رسد و همچنين با توجه به لوازم برقي مورد مصرف بر روي دراير ميتوان گفت مصرف انرژي برق در اين درايرها به حداقل مي رسد .

چرا به درایر جذبی درايرهاي شيميايي نمي گوييم ؟

زيرا عمل جذب قبل از آنكه يك فرآيند شيميايي باشد يك فرآيند فيزيكي است ،‌ يعني بر اثر جذب ذرات بخار آب ساختمان اوليه مواد تغييري پيدا نمي كنند .

انواع مواد جاذب رطوبت در درایر جذبی

درايرهاي دسي كانت قادر به فراهم نمودن نقاط شبنم در دماهاي -20 الي 70 درجه سانتي گراد مي باشد .

نقطه شبنم فشار در درایر جذبی چيست ؟

دمايي كه در آن بخار آب تبديل به مايع (كندانس) مي شود به آن نقطه ، نقطه شبنم فشار گويند .

روش كار مواد جاذب در درایر جذبی

گاز فشرده از روي مواد خشك كن داخل برج عبور كرده و ذرات بخار آب موجود در هوا جذب سطح مواد مي شود . عمل جذب تا زماني ادامه دارد كه فشار بخار آب موجود در گاز با فشار روي سطح مواد خشك كن يكي شود پس از آن ،‌ ذرات آبي كه در منافذ جسم انباشته شده است براي مرحله احياء آماده مي شوند . (پيوست شماره يك)

پيوست شماره يك در درایر جذبی

مراحل جذب در درایر جذبی

1- مواد اكتيو آلومينا داراي سطح وسيعي جهت جذب ذرات بخار آب مي باشند .

2- ذرات بخار آب از قسمتهاي متراكم تر به سمت قسمتهاي كم تراكم حركت مي كنند .

3- مولكولهاي آب پس از تماس با دانه ها جذب سطح آنها مي شوند .

4- ذرات بخار آب سطح دانه ها را پوشانده و هنگامي كه غلظت آنها به حد كافي رسيد به مايع تبديل مي شوند .

5- هنگام جذب ذرات بخار آب گرماي حاصل از جذب توليد مي شود. 1250 BTUS براي هر پوند آب .

6- عمل جذب توسط مواد تا زماني كه غلظت بخار آب داخل منافذ گاز فشرده برابر شود ادامه دارد . هنگامي كه غلظتها برابر شود ،‌ عمل جذب متوقف مي شود ، تا ماده خشك كن تعويض و يا احياء گردد .

قسمتهاي تشكيل دهنده خشك كن در درایر جذبی

معمولا خشك كن هاي جذبي قابل احياء داراي دو برج (دو مخزن) مي باشند كه هميشه يكي از اين دو برج در حال خشك كردن گاز مصرفي و ديگري در حال بازيافت مواد خود مي باشند و اين امر باعث مي گردد تا ما بتوانيم بطور دائم از دراير استفاده موثر داشته باشيم .

حال لازم است براي اينكه بهتر نحوه عملكرد را توضيح دهيم اين برجها و لوازم را با نامهاي زير بخاطر بسپاريم .

1. شاسي C.H. = CHISSIS

2. صدا خفه كن M.F. = muffler

3. شير برقي       S.V. = solenoid valve

4. پانل كنترل C.P. = control panel

5. سيستم كنترل انعطاف پذير P.L.C. = programaible logic control

6. نمايانگر نقطه شبنم D.P.F. = dew point monitor

7. مخزن نگهدارنده مواد خشك كن M.R. = main receiver

8. نشان دهنده شيشه اي S.G. = sight glass

9. شير اطمينان S.A. = safety valve

10. قلابهاي حمل و نقل HOOK

11. شير دستي       B.V = Ballvalve

12. شير يكطرفه C.V. = check valve

13. شير برقي (ورودي احياء) P.M.V = porge metering valve

نحوه عملكرد دستگاه در درایر جذبی

بعد از برقدار نمودن تابلوي برق لازم است كليد 0-1 (سلكتور) را در وضعيت يك قرارداد كه با اين عمل شير برقي s.v.a (كانال يك ) برقدار شده و در نتيجه مسير گاز جهت عبور از برج A آماده مي گردد كه با گذشت گاز از روي مواد داخل خشك كن (برج A ) رطوبت هوا جذب مواد مي گردد و هواي خشك از طريق C.V.A به شبكه مصرف هدايت مي شود (جهت مصرف گاز CNG ) طبيعي است كه براي مواد داخل خشك كن جهت جذب رطوبت هوا لازم است زمان اشباع مواد را در نظر گرفت و همان طور كه در ابتداي اين دستورالعمل توضيح داده شد اگر در نظر گرفته شود كه لازم است ما بصورت دائم از گاز خشك استفاده نماييم احتياج است مواد داخل برج B احياء شده و آماده استفاده مجدد گردد كه براي دستيابي به اين امر همزمان S.V.A برقدار مي گردد S.V.B (كانال سه) نيز برقرار مي گردد . پس در نتيجه انشعابي از خروج برج A (كه گاز خشك مي باشد) بر خلاف مسير ورودي گاز اصلي بر روي مواد برج B دميده مي شود و از طريق S.V.B به خارج و هواي آزاد تخليه ميگردد و در اصل رطوبت جذب شده توسط مواد از داخل آن بيرون كشيده شده و از داخل برجها به بيرون تخليه ميگردد كه به اين عمل احياء مواد اطلاق مي گردد البته لازم به ذكر است كه اين زمان بايد كمتر از زمان خشك كردن گاز مصرفي باشد زيرا چنانچه اين زمان با زمان اصلي برابر باشد در زمان تعويض برجها ما ناچاريم مقداري از گاز فشرده را صرف پر كردن برج خالي (بدون گاز) نماييم و در حقيقت اين مسئله باعث مي شود كه وقفه اي درامر توليد گاز خشك داشته باشيم پس ناچاريم زمان احياء را كمتر از زمان اشباع در نظر بگيريم تا به كمك اين اختلاف زماني بتوانيم فشار هر دو برج را از طريق p.m.v برابر سازيم پس با توجه به نحوه عملكرد فوق و تنظيم زمان كاركرد هر برج اين عملكرد به صورت پيوسته قابل اجرا بوده و مي توان از هر برج خشك كردن گاز CNG مصرفي استفاده نمود .

زمان اصلي عملكرد هر يك از برجها در درایر جذبی

براي تنظيم زمان در مقدار قرار دادن هر برج لازم است از تايمري استفاده گردد كه در اثر قطع و وصل شدن برق ورودي ( چه از طريق برق شبكه و يا كليد اصلي ) زمان گرفته شده مجددا از اول طي نشود بنابراين لازم است از تايمرهاي حافظه دار استفاده گردد كه در اين درايرها از تابلوي الكترونيكي با باطري (BACK UP) كه داراي صفحه نمايشگر (PLC) استفاده گرديده است مدت زمان كاركرد برجهاي اصلي در اين درايرها بنابر شرايط محيطي ( رطوبت نسبي و دماي محيط ) بين 5 الي 20 دقيقه قابل تنظيم مي باشد و معمولا برق ورودي شيرهاي S.V.D.,S.V.A از كانالهاي يك و دو برقدار مي باشد .

زمان احياء هر يك از برجها در درایر جذبی

زمان احياء هر برج توسط كانالهاي 3,4 تنظيم مي گردد كه وظيفه هر يك از اين كانالها رساندن فرمان برق به شيرهاي برقي S.V.A   .    S.V.D مي باشد .

زمان شارژينگ ( تامين فشار ) در درایر جذبی

همان طور كه قبلا اشاره شد بعد از زمان احياء لازم است زماني جهت تامين گاز فشرده داخل برج احياء شده در نظر گرفته شود كه با توجه به تنظيم زمان تخليه احياء لازم است شير P.M.V بصورتي تنظيم گردد كه در زمان باقي مانده و تعويض برجها فشار داخل دو برج با هم برابر شده باشند .

تنظيم شيرهاي ورودي گاز احياء (P.M.V) در درایر جذبی

حالت نرمال اين تنظيم در نقطه اي كه در زمان تخليه گاز مرطوب توسط S.V.B يا S.V.A مانومتر برج در حال احياء حدود 0.5 بار را نشان بدهد كه در صورت لزوم مي توان اين فشار را تا 0.1 بار كاهش داد .

سه راهي صافي در درایر جذبی

بعلت ورود و خروج هوا در داخل برجهاي A,B در اثر مرور زمان مواد داخل برجها دچار سايش گرديده و در هنگام تخليه به احياء مواد ريزتر ( به صورت غبار ) مي توان باعث گرفتگي شيرهاي برقي S.V.B , S.V.A گردند براي اجتناب از اين عمل لازم دانستيم قبل از شيرهاي نام برده براي اطمينان از صحت عملكرد اين شيرها مجددا از صافي ديگري قبل از اين شيرها كه بتوان به راحتي آن را تميز كرد استفاده نماييم .

نحوه عملكرد و تنظيم تابلوي درایر جذبی 

تابلوي دستگاه موجود از دو بخش تابلوي مادر (MOTHER BOARD) و برنامه ده (PROGRAMMER) كه OTHER BOARD در داخل سلول برق و PROGRAMMER روي درب سلول برق تعبيه گرديده است تشكيل يافته نحوه عملكرد اين تابلو بدين صورت است كه اين تابلو داراي هشت كانال خروجي از نوع رله اي با اتصال معمولا باز مي شود اين كانالها در عين استقلال كامل از يكديگر بصورت نرم افزاري قابل تطبيق و همزماني نيز مي باشند .

عملكرد هر كانال در درایر جذبی به شرح زير مي باشد :

براي هر كانال يك پريود تعريف مي شود . مدت اين پرويد از 1 ثانيه الي 100 ساعت قابل تعريف است در بخشي از طول مدت يك پرويد كنتاكت رله خروجي آن كانال مي تواند بسته (ON TIME) و در مابقي طول پرويد باز باشد. نقطه شروع و خاتمه ON TIME توسط برنامه سيستم قابل تعريف است در صورتي كه پريود چند يا همه كانالها برابر تعريف شوند مي توان اين كانالها را لحاظ زمان شروع و خاتمه يك پريود با هم همزمان نمود براي هر كانال يك عمر (AGE) تعريف مي شود . AGE هر كانال كل مدت روشن بودن آن كانال را از زمان بكارگيري سيستم بر حسب ساعت بيان مي كند .

نحوه برنامه ريزي در درایر جذبی

تنظيم پارامترهاي هر كانال از طريق 4 كليد روي پانل ( PROGRAMMER ) صورت مي گيرد جهت ديدن پارامترهاي داخلي دستگاه يك نمايشگر LCD يك خط روي اين پانل قرار دارد .

برنامه ريزي اين تابلو از طريق ورود به منوهاي برنامه و پيدا كردن و تنظيم پارامترها دلخواه صورت ميگيرد . جهت حركت در منوها و انتخاب يك منوي خاص و يا خارج شدن از يك زير منو چهار كليد روي پانل به شرح ذيل استفاده ميگردد.

       جهت انتخاب يك منو و ورود به منوهاي مربوطه

–          جهت تاييديه يك عدد تنظيم شده توسط كليدهاي ديگر و ورود آن به حافظه

ESC

–       جهت خروج از يك منو به منوي بالاتر

–       جهت حركت به سمت پايين در يك منو .

–       جهت تعويض شماره فعال جهت تغيير .

        جهت حركت به بالا در يك منو .

                     جهت تغيير شماره فعال .

در اينجا لازم به ذكر است كه در درايرهاي ديسيكانت بدون هيتر به علت اينكه در ساختمان آنها بيش از چهار وسيله برقي استفاده نگرديده ما فقط از چهار كانال خروجي اين تابلوها استفاده خواهيم داشت و از چهار كانال باقي مانده ميتوان بصورت رزرو و يا اتودرين و يا هر برنامه ديگر كه احتياج به زمان بندي يكسان و غير متغير داشته باشد استفاده نمود با توجه به مطالب فوق كانال 1 براي S.V.A و كانال 2 براي S.V.B و كانال 3 براي  S.V.B و

S.V.A را به كانال 4 ميتوان متصل نمود .

منوهاي برنامه

الف – منوي اصلي در درایر جذبی 

منوي اصلي سيستم داراي زير منوهاي مقابل مي باشند كه هر يك جداگانه توضيح داده مي شود .

PROGRAM

CLOCK

PERIOD

PASWORD

RESET

AGE

QUIT

منوي PROGRAM در درایر جذبی 

جهت برنامه ريزي هر يك از كانالها از اين منو استفاده ميشود . در اين منو زمان شروع و زمان خاتمه ON TIME هر كانال مشخص ميگردد . زير منوهاي اين منو به ترتيب ذيل مي باشد .

CHANNEL 1

CHANNEL 2

CHANNEL 3

CHANNEL 4

CHANNEL 5

CHANNEL 6

CHANNEL 7

CHANNEL 8

ESC

براي ورود به اين منو كليد           بايد فشرده گردد . براي خروج از اين منو كليد                 را بايد فشرد . با انتخاب  هر يك از كانالها توسط كليد                وارد منوي ذيل ميشويم :

DEGIN 00.00.00

END     00.00.00

با فشردن كليدهاي                و يا                    در اين منو حركت مي كنيم و در زمان شروع و پايان ON TIME كانال مربوطه را مشاهده مي كنيم .

سه عدد متمايز شده توسط گيومه ها به ترتيب از راست به چپ ثانيه دقيقه و ساعت مي باشند .

با فشردن كليد           روي هر يك از اين دو گزينه ،‌ يكي ازاعداد نمايش داده شده به صورت چشمك زن در مي آيد. اين عدد آماده تغييرات مي باشد .

با هر بار فشردن كليد                  عدد چشمك زن يكي اضافه مي شود . اگر عدد مزبور 9 باشد با اين عمل تغيير

مي يابد . با هر بار فشردن كليد                عدد بعدي چشمك زن مي گردد .

ESC

با هر بار فشردن كليد           عدد مربوطه وارد حافظه موقت سيستم مي گردد . براي خروج از اين منو ازكليد

استفاده مي شود .

با استفاده از اين دو عدد END , BGIN را مي توان مطابق دلخواه تنظيم نمود و با استفاده از منوي PROGRAM زمانهاي شروع و خاتمه روشن شدن همه كانالها در يك پريود تنظيم مي شوند ،‌ ولي بايد توجه داشت كه قبل از ورود به منوي PROGRAM بايدوارد منوي پريود شد و پريود كانالها را تنظيم نمود . در صورتيكه اعداد داده شده در منوي PROGROM  بزرگتر از حد پريود كانال مذبور ، باشند اگر چه سيستم به طور موقت آنها را نشان مي دهد و ليكن آنها را وارد حافظه اصلي نمي كند.

منوي CLOCK در درایر جذبی 

توسط اين منو مي توان ساعت هر يك از كانالها را مشاهده و يا تنظيم نمود . اين منو داراي زير منوهاي ذيل مي باشد :

CHANEL 1

CHANEL 2

CHANEL 3

CHANEL 4

CHANEL 5

CHANEL 6

CHANEL 7

CHANEL 8

با ورود به هر يك از اين منوها ، زير منوي ذيل را ملاحظه مي گردند :

TIME

ADJUST

با ورود به منوي TIME ساعت كانال مورد نظر روي صفحه نمايش قرار مي گيرد . با فشردن كليد           از اين منو خارج مي شويم .

با ورود به منوي ADJUST مطابق آنچه در قسمت قبل گفته شد مي توان اعداد مربوطه به ساعت را تنظيم نمود.

منوي PRIOD در درایر جذبی 

توسط اين منو پريود هر يك از كانالها تنظيم مي شوند . اين منو نيز داراي زير منوهاي ذيل مي باشد :

CHANEL 1

CHANEL 2

CHANEL 3

CHANEL 4

CHANEL 5

CHANEL 6

CHANEL 7

CHANEL 8

با ورود به هر يك از اين منوها پريود هر يك از كانالها به صورت ذيل و با يك رقم چشمك زن روي صفحه نمايشگر نقش مي بندد : 00.00.00

مطابق آنچه در قسمتهاي قبل گفته شد مي توان تغييرات لازم در اين عدد را بوجود آورد . با فشردن كليد

عدد  روي نمايشگر در حافظه هاي سيستم ذخيره خواهد شد .

منوي RESET در درایر جذبی 

با فشردن كليد          روي اين منو ، ساعت داخلي همه كانالها بصورت همزمان صفر ميگردد . اگر پريود بعضي كانالها برابر هم در نظر گرفته شوند ، بعد از انجام عمل RESET آن كانالها هميشه با هم همزمان خواهند ماند .

منوي AGE در درایر جذبی 

توسط اين منو مجموع زمانهاي بسته بودن كنتاكتهاي رله خروجي هر كانال از زمان به كارگيري سيستم قابل رويت خواهد بود . اين منو نيز داراي زير منوهاي :

CHANEL 1

CHANEL 2

CHANEL 3

CHANEL 4

CHANEL 5

CHANEL 6

CHANEL 7

CHANEL 8

مي باشد . با فشردن كليد       رو    روي  هر يك از كانالها ،‌ AGE كانال مربوطه بر حسب ساعت توسط يك عدد شش رقمي نمايش داده خواهد شد. با فشردن مجدد كليد            به منوي اوليه برميگرديم .

توضيح نحوه روشن شدن سيستم در درایر جذبی 

بعد از روشن شدن ، نمايشگر سيستم ابتدا نام شركت سازنده كنترلر  سپس نام سازنده دستگاه را به نمايش مي گذارد و بعد از آن ساعت داخلي كانال 1 را نمايش مي دهد و به اجراي برنامه هاي داخلي خود مي پردازد .

درایر جذبی  درایر جذبی