جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

خصوصيات پمپهای سانتريفيوژی

 خصوصيات برجسته پمپهای سانتريفيوژی (Important features of centrifugal pumps) خصوصيات پمپهای سانتريفيوژی 1- جريان تخليه مايع در آنها آرام و يکنواخت است 2 – متنوع بودن اين پمپها با خصوصيات فراوان و گوناگون – 3رضايت بخش بودن راندمان – 4مناسب برای کارکردن با موتورهای الکتریکی و موتورهای احتراقی 5-  پايين بودن هزينه نگهداری 6-  دامنه کاربرد […]