حفاظت در برابر برق گرفتگی 8

حفاظت در برابر برق گرفتگی 4

حفاظت در برابر برق گرفتگی 4

 

حفاظت در برابر برق گرفتگی 4 :

خطراتی که در اثر پاره شدن هادی حفاظتی/ خنثی PEN در سیستم TN بوجود می آید.

   ملاحظات نظری و تجربی نشان می دهند که مهمترین اتفاق خطرناکی که در یک سیستم TN هم از نظر جانی و هم از نظر مادی بشر را تهدید می کند، پارگی هادی حفاظتی/خنثی یا هادی خنثی است. به همین دلیل است که مقررات متعددی برای حفظ مداومت این هادی ها ابداع شده است.

با وجود این، استانداردها و کتاب های مرجع، راجع به نتایج پاره شدن هادی PEN کمتر مطلب ارائه می دهند و بیشتر به مواردی که باید برای جلوگیری از این اتفاق پیش بینی شوند، بسنده می کنند. اما به نظر می رسد که بهتر است کسانی که با توزیع و تاسیسات برقی سر و کار دارند با این مسئله آشنایی عمیق تری پیدا کنند تا اهمیت حفظ مداومت الکتریکی هادی PEN از یک طرف و اتصال زمینهای اضافی که برای زمین کردن هادی PEN در محل ورودی به هر ساختمان لازم می باشد را بهتر درک کنند.

پارگی هادی PEN بزرگترین خطر در یک سیستم TN می باشد. پارگی هادی PEN دو نوع خطر ایجاد می کند:

1- ولتاژ بدنه های هادی ممکن است به مدتی طولانی پیش از مقدار مجاز شود و خطر برق گرفتگی بوجود آورد.

2- به علت مواج شدن بیش از حد هادی PEN، ولتاژهای بین هر فاز و هادی PEN ممکن است به شدت تغییر کند و سبب شکست عایق بندی و “سوختن” لوازم شود.

شکل 6P7-1، طرحواره وضعیتی را نشان می دهد که در صورت پاره شدن هادی PEN بوجود می آید و حالت کلی بحث را تشکیل می دهد. و در هر دو حالت بدون اتصال به زمین بعد از محل پارگی و با اتصال به زمین بعد از محل پارگی بررسی شده است. دیده می شود که وجود اتصال زمین کمکی تا حدی تغییرات ولتاژ هادی PEN را مهار می کند.

شکل 6P7-2، طرحواره وضعیتی را نشان می دهد که در صورت پاره شدن هادی PEN و قطع شدن یک فاز بوجود می آید که حالت خصوصی از حالت کلی گفته شده در بالاست.

شکل 6P7-1 خطراتی که در اثر پارگی هادی خنثی در سیستم TN به وجود می آید- حالت کلی

شکل 6P7-2 خطراتی که در اثر پارگی هادی خنثی در سیستم TN به وجود می آید- حالت مخصوص

 

انواع برق گرفتگی

ابتدا به انواع برق گرفتکگی می پردازیم سپس روش های پیشگیری از برق گرفتگی را شرح می دهیم:

جریان به دو شکل متناوب و مستقیم در مدار الکتریکی راه پیدا می کند. جریان متناوب باعث به وجود آمدن انقباض عضله می شود و به طور مستقیم بر روی عملکرد قلب اثر می گذارد. به همین دلیل برق گرفتگی توسط جریان متناوب تا چندین برابر از جریان مستقیم خطرناک تر است. برق گرفتگی در یکی از دو حالت زیر رخ می دهد:

برق گرفتگی در اثر تماس مستقیم

حفاظت در برابر برق گرفتگی 4

حفاظت در برابر برق گرفتگی 4

این اتفاق زمانی رخ می دهد که فردی هادی برق دار را لمس کنید. این هادی ممکن است در اثر از بین رفتن روکش و پاره شدن عایق، بیرون زدگی داشته باشد.

برای خرید کابل برق همین حالا اقدام نمایید.

شدت هر برق گرفتگی به اختلاف پتانسیل آن ارتباط دارد. اگر پتانسیل پایین باشد، تنها در در صورت لمس مستقیم هادی، برق گرفتگی اتفاق می افتد؛ اما اگر پتانسیل بالا باشد، در صورت لمس حتی با عایق نیز دچار برق گرفتگی خواهید شد. به همین دلیل همیشه در هنگام مواجه با تأسیسات الکتریکی برقی و احتیاط کنید.

برق گرفتگی در اثر تماس غیر مستقیم

در این نوع از برق گرفتگی، فرد بدنه دستگاه الکتریکی که برق دار شده است را لمس می کند. بدنه دستگاه زمانی برق دار می شود که عایق بندی آن خراب شده باشد و یک هادی با سطح فلزی آن در تماس باشد.

 

حفاظت در برابر برق گرفتگی 4 / حفاظت در برابر برق گرفتگی 4 / حفاظت در برابر برق گرفتگی 4 / حفاظت در برابر برق گرفتگی 4


شرکت اطلس کاسپین وارد کننده و پخش کننده محصولات شرکت اطلس کوپکو سوئد از قبیل : کمپرسور – فیلتر – مخزن – سنسور