تاسیسات الکتریکی در کمپرسور – موتورهای القایی سه فاز – موتورهای کم ولتاژ

COMPRESSED AIR MANUAL BOOK

راهنمای هوای فشرده

 

3-6-1 بررسي کلي ( General ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور براي برآورد اندازه و نصب يک تاٌسيسات کمپرسور لازم است که درباره اينکه بخش هاي متعدد چگونه بر روي يکديگر تأثير مي گذارند و همچنين چه کنترل و تدارکاتي به کار گرفته شود ، اطلاعاتي داشته باشيم .

در اين قسمت پارامترهايي را مورد بررسي قرار مي دهيم که اين پارامترها براي نصب مناسب دستگاه و با اين هدف که دستگاه به لحاظ الکتريکي بطور رضايت بخشي به کار انداخته شود ، مورد نياز است .

3-6-2 موتورها ( Motors ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

موتورهاي القايي سه فاز ، مدار کوتاه براي عملکردهاي کمپرسور به کار گرفته مي شوند . بطور کلي موتورهاي کم ولتاژ تا  kW 450 به کار گرفته مي شوند و از اين توان به بالا استفاده از موتورهاي ولتاژ بالا انتخاب بهتري است .

طبقه بندي کلاس حفاظت موتور توسط استانداردها کنترل مي شود . استفاده از طرح موتورهاي مقاوم در برابر آب و گرد و غبار ) ( IP54  به موتور هاي باز (IP23) ، که به پياده سازي و تميز کاري مستمر نياز دارند ، ترجيح داده مي شود . در موارد ديگر ، رسوب گرد و غبار در موتور باعث گرم شدن بيش از حد مي شود و در نتيجه عمر مفيدکاري کاهش مي يابد .

موتور ، که معمولاً با استفاده از دمنده خنک مي شود ، در محيط هايي که در درجه حرارت بالايي حدود ˚C 40 دارند ، مورد استفاده قرار ميگيرد . در درجه حرارتهاي بالا بايد ميزان خروجي را کاهش داد . موتور معمولاً مستقيماً به کمپرسور متصل مي شود . سرعت موتور معمولاً با کمپرسور تطبيق داده مي شود ، با اين وجود ، در عمل موتورهاي 2 قطبي يا 4 قطبي به ترتيب صرفاً با سرعت rpm 3000 و rpm1500 مورد استفاده قرار ميگيرد .

خروجي اسمي موتور همچنين توسط کمپرسور تعيين مي شود و بايد تا جائيکه امکان دارد به مقتضيات کمپرسور
نزديک باشد.

يک موتور بزرگ براي خريداري خيلي گران است ، به جريان راه انداز غير ضروري بالايي نياز دارد ، به فيوزهاي بزرگ تري نياز دارد ، داراي فاکتور خروجي پاييني است و تا حدودي بازدهي آن ناچيز است .

يک موتور خيلي کوچک داراي اضافه بار مي شود و در نتيجه احتمال خراب شدگي آن وجود دارد . هنگام انتخاب يک موتور همچنين بايد به روش راه اندازي آن نيز توجه کنيم . موتور فقط با يک چهارم گشتاور اسمي اش و به روش راه اندازي ستاره / مثلث راه اندازي ميشود ، به همين علت است که مقايسه بين منحني هاي گشتاور موتور و کمپرسور مي تواند اين اطمينان را حاصل نمايد که کمپرسور به درستي راه اندازي مي شود .

3-6-3 روش هاي راه اندازي ( Starting methods  ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

رايج ترين روش هاي راه اندازي عبارت از ، راه اندازي
مستقيم ، راه اندازي ستاره / مثلث و راه اندازي تدريجي
مي باشند . راه اندازي مستقيم ، ساده و فقط به يک کنتاکتور و محافظ اضافه بار نياز دارد . ولي از معايب آن اين است که جريان شروع آن بالا است ،10-6 برابر جريان اسمي موتور و گاهي اوقات گشتاور شروع بالايي دارد ، به عنوان مثال مي تواند به محورهاي گردان و
رابط ها صدمه وارد سازد .

روش راه اندازي ستاره اي / مثلث به منظور محدوده کردن جريان شروع مورد استفاده قرار ميگيرد . دستگاه راه انداز از سه کنتاکتور ، محافظ اضافه بار و تايمر تشکيل شده است .

 موتور با اتصال ستاره روشن مي شود و بعد از گذشت مدت زمان معيني ( وقتي که سرعت به %90 سرعت اسمي رسيد ) تايمر کنتاکتورها را بطوري متصل مي نمايد که موتور بصورت مثلث متصل مي شود .

راه اندازي ستاره/ مثلث نسبت به راه اندازي مستقيم جريان شروع را تقريباً به يک سوم کاهش مي دهد ، با اين وجود گشتاور شروع در زمان مشابه به يک چهارم کاهش مي يابد . گشتاور پايين در هنگام شروع به اين معني است که بار موتور بايد طي مدت مرحله راه اندازي پايين باشد ، بطوري که موتور عملاً قبل از متصل شدن به اتصال مثلث به سرعت اسمي خودش برسد . اگر سرعت خيلي پايين باشد ، يک نقطه اوج جريان / گشتاور به بزرگي راه اندازي مستقيم ، طي متصل شدن به اتصال مثلث ايجاد خواهد شد .

راه اندازي تدريجي که مي تواند جايگزيني براي راه اندازي ستاره/ مثلث باشد ، راه اندازي است که به جاي کليد هاي مکانيکي از چندين نيمه رسانا ساخته شده است . اين نيمه رساناها بر طبق يک شيب زماني کنترل مي شوند ، بطوريکه يک جريان فزاينده مساوي ، موتور را تغذيه مي کند . موتور به طور تدريجي راه اندازي مي شود و جريان راه اندازي تقريباً به سه برابر جريان اسمي محدود مي شود .

در راه اندازي مستقيم و راه اندازي ستاره / مثلث ، راه اندازها در بيشتر موارد با کمپرسور تلفيق مي شوند . در طرح هاي بزرگ فشرده سازي ، به علت مقتضيات فضا ، توسعه  و دستيابي حرارتي براي خدمات ، ترجيح داده مي شود که ادوات برقي به طور جداگانه در تابلو ها جاسازي شوند .

استارتري که براي راه اندازي تدريجي به کار مي رود معمولاً به طور جداگانه اي در نزديک کمپرسور نصب مي شود . هميشه تجهيزات راه اندازي کمپرسورهايي که با ولتاژ بالا تغذيه مي شوند ، در کليد آلات جاي داده مي شوند .

3-6-4 کنترل ولتاژ ( Control voltage ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

بطور معمول هيچ کنترل ولتاژ جداگانه اي به کمپرسور متصل نميشود ، به اين علت که بيشتر کمپرسورها داراي يک ترانسفورماتور کنترل کامل مي باشند . قسمت اصلي ترانسفورماتور به ذخيره توان کمپرسور متصل مي شود . بدين ترتيب موجب قابليت اطمينان عملکرد مي شود . در مواقعي که اختلالاتي در ذخيره توان ظاهر مي شود ، کمپرسور سريعاً متوقف خواهد شد .اين عملکرد ، داراي يک کنترل ولتاژ است که بطور داخلي تغذيه مي شود ، بايد در مواردي که استارتر در فواصل دورتري نسبت به کمپرسور قرار گرفته است نيز تعبيه شود .

3-6-5 محافظت مدار اتصال کوتاه ( Short-circuit protection ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

محافظت مدار اتصال کوتاه که در يکي از نقاط کابل راه اندازي نصب مي شود ، مي تواند از چندين فيوز يا مدارشکن ساخته شود . حفاظت مدار اتصال کوتاه اگر به درستي تطبيق داده شود مي تواند حفاظت خوبي را ارائه دهد .

 هر دوي اين روش ها داراي معايب و مزايايي هستند . فيوزها به خوبي شناخته شده اند و در جريان هاي بزرگ مدار کوتاه بهتر از مدارشکن ها کار مي کنند ، اما فرايند قطع جريان در آنها کاملاً عايق نيست و مدت قطع سازي مدار در آنها طولاني است . مدار شکن ، حتي در نشتي جريان هاي خيلي کوچک ، مدار را قطع مي کند و آنرا کاملاً عايق مي کند ، ولي در مرحله طراحي نياز به کار بيشتري دارد . برآورد اندازه دستگاه محافظ مدار کوتاه بر اساس ميزان بار مورد نظر قرار دارد ، اما محدوديت هاي دستگاه استارتر نيز تأثير گذار مي باشد .

با توجه به حفاظت مدار اتصال کوتاه استاندارد947-4-1  ( هيئت الکتروتکنيکال بين المللي ) IEC ، نوع 1 و نوع 2  را مورد توجه قرار دهيد . انتخاب هر يک از اين گزينه ها تعيين مي کند که چگونه يک مدار اتصال کوتاه ، استارتر را تحت تأثير قرار خواهد داد .

نوع 1  :

 ” احتمال صدمه رسيدن به کنتاکتورها و رله هاي اضافه بار وجود دارد . ممکن است نياز به تعويض  تجهيزات باشد .”

نوع 2 :

” واقعاً به رله هاي اضافه بار خسارت وارد مي آيد ، جوشکاري سبک کنتاکتورها مجاز مي باشد. بايد اين امکان وجود داشته باشد که براي تنظيم مجدد استارتر در حالت عملکرد از مقياس هاي بنيادين استفاده شود . “

3-6-6 کابل ها ( Cables ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

کابل ها بايد بر طبق اصول ، به گونه اي برآورد ابعاد شوند که نبايد طي مدت عملکرد عادي نشاني از درجه حرارت هاي خطرناک در آنها ديده شود و اينکه با ايجاد يک اتصالي در مدار از نظر حرارتي يا مکانيکي دچار خسارت شوند . برآورد ابعاد و انتخاب کابل ها بر اساس بار ، افت ولتاژ مجاز ، روش کابل گذاري ( بر روي سيني کابل ، ديوار و غيره ) و درجه حرارت محيط قرار دارد . به عنوان مثال مي توان از فيوزها براي محافظت از کابل ها استفاده کرد و مي توان هم محافظت مدار اتصال کوتاه و هم حفاظت اضافه بار را در مدار ايجاد کرد .براي عملکردهاي موتور از يک محافظت مدار اتصال کوتاه ( به عنوان مثال فيوزها ) و يک محافظت جداگانه اضافه بار استفاده مي شود .

حفاظت اضافه بار مي تواند با قطع کردن استارتر از موتور و کابل هاي موتور محافظت کند ، اين فيوز به مجرد افزايش بار مدار جريان را قطع مي کند . فيوز مدار اتصال کوتاه ( اتصالي ) از استارتر ، فيوز اضافه بار و کابل ها محافظت مي کند . براي برآورد ابعاد کابل ها بايد به ميزان بار توجه کنيد . شما مي توانيد از استاندارد  ) ( SS 4241424 IEC 364 5 523   استفاده کنيد .

در هنگام برآورد کابل ها و حفاظت مدار اتصال کوتاه بايد ” شرايط قطع کردن ” را نيز در نظر بگيريد . اين شرايط به اين معني است که دستگاه بايد طوري طراحي شود که ايجاد هرگونه اتصالي در هر جاي مدار سريعاً منجر به قطع مدار شود .

3-6-7 تعادل فاز ( Phase compensation ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

موتور الکتريکي نه تنها توان کنشي را که مي تواند به کار مکانيکي تبديل شود  مصرف مي کند ، بلکه توان واکنشي را که براي مغناطيسي شدن موتور مورد نياز است نيز مصرف مي کند . اين توان واکنشي بر روي کابل ها و ترانسفورماتور بار وارد مي کند . رابطه بين توان کنشي و واکنشي توسط ضريب توان Cos ، تعيين مي شود . اين ضريب توان معمولاً بين 07/0 و 09/0  است و مقادير کمتر مربوط به موتورهاي کوچک تر است .

ضريب توان را مي توان عملاً تا 1 افزايش داد ، بدين طريق که توان واکنشي را مستقيماً با استفاده از موتوري بوجود آورد که از يک خازن استفاده مي کند . اين موتور نياز به بدست آوردن توان واکنشي را از منبع نيرو کاهش مي دهد . يک راه براي متعادل کردن فاز اين است که منبع تأمين کننده توان مي تواند براي بدست آوردن توان واکنشي بر روي سطح از پيش تعيين شده اي شارژ شود و اينکه کابل ها و ترانسفورماتورهايي که شديداً بار دار هستند ، لازم است بي بار سازي شوند .

3-7  صدا  ( Sound ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

3-7-1 بررسي کلي ( General ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

صدا شکلي از انرژي است که در فضاي اتاق به صورت موج هاي طولي از طريق هوا که مادهاي انعطاف پذير است  پخش مي شود . حرکت موج باعث تغييراتي در فشار مي شود ، که مي توان آن را توسط ابزاري که در مقابل فشار حساس است ثبت کرد ، به عنوان مثال توسط يک ميکروفون . بنابراين ميکروفون يکي از تجهيزات اصلي براي اندازه گيري صدا است .

اندازه گيري توان صدا بر حسب وات مشکل است . به اين علت که دامنه اي از صدا هاي متفاوت در محيط اطراف ما وجود دارد . در علم صوت شناسي ، صحبت از سطوح به ميان مي آيد و صدا در رابطه با يک نقطه مرجع اندازه گيري مي شود . با به کار گرفتن لگاريتم در فرمول مربوطه مي توان اندازه گيري را تحت کنترل در آورد . فرمول زير :

= 10 x  x W /

= ميزان توان صدا  ( dB)

W   =  توان واقعي صدا  ( W)

= توان مبدأ = 10 – 12 ( W )

3-7-2 فشار صدا ( Sound pressure ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

سطح فشار صدا به عنوان مقياسي از شدت صدا است . رابطه آن بدين صورت است :

= 20 x  x p /

= سطح فشار صدا (dB)

p   =  فشار واقعي صدا ( bar )

= فشار صداي مبنا   = 0.0002 x  ( bar)

سطح فشار صدا هموارهً به فاصله مشخص تا منبع صدا ، به عنوان مثال يک ماشين ، مربوط مي شود . براي کمپرسور ثابت اين فاصله 1 متر است و براي کمپرسور قابل حمل اين فاصله 7 متر است ( طبق استاندارد CAGI Pneurop) .

اطلاعات مربوط به سطح فشار صدا بايد هميشه با ضريب ثابت محفظه اي که سنجش صدا در آن صورت ميگيرد تکميل شود. در غير اينصورت محفظه مورد نظر بدون محدوده فرض مي شود ، مثلاً به عنوان يک محوطه باز در نظر گرفته ميشود . در محفظه بدون محدوده ، هيچ ديواري وجود ندارد که امواج صدا را منعکس کند .

3-7-3  جذب ( Absorption ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

وقتيکه امواج صدا با سطحي تماس پيدا مي کنند ، قسمتي از امواج منعکس مي شود و بخشي از آن نيز جذب مواد تشکيل دهنده سطح مي شود . بنابراين فشار صدا در يک لحظه معين هميشه شامل قسمتي از صدايي است که توسط منبع صدا بوجود آمده و قسمتي از صدايي که از سطوح محيط منعکس شده است ( پس از يک يا چند انعکاس ) .

اينکه يک سطح با توجه به مواد تشکيل دهنده آن چقدر مي تواند صدا را جذب کند مربوط است و معمولاً به عنوان فاکتور جذب بيان مي شود( بين 0 و 1 ) .

3-7-4 ضريب ثابت اتاق ( Room constant ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

ضريب ثابت محفظه براي اتاقي محاسبه مي شود که داراي چندين سطح ، ديوار و سطوح ديگري است ، که بستگي به ويژگي هاي جذب سطوح گوناگون دارد . رابطه آن به صورت زير است :

K =

=  =

K  = ضريب ثابت اتاق

= ضريب جذب ميانگين براي اتاق  (  )

A = مساحت کل اتاق ()

 ،  و غيره همگي قسمتهايي از سطح اتاق هستند که داراي ضريب جذب  ،  و غيره مي باشند  .

3-7-5 انعکاس ( Reverberation ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

زمان انعکاس ، مدت زماني است که طول مي کشد فشار صداي ميانگين به محض ساکت شدن منبع توليد صدا ، تا 60 dB کاهش يابد . ضريب جذب معادل يا ميانگين براي اتاق بدينصورت محاسبه مي شود :

    =

V  = حجم اتاق ( )

T  =  زمان انعکاس( s )

ضريب ثابت اتاق زماني بدست مي آيد که اين عبارت درون رابطه گنجانده شود :

K =

A  = مساحت کلي اتاق ()

3-7-6   رابطه بين توان صدا و فشار صدا ( Relation between sound power and sound pressure  ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

اگر صدا از يک نقطه منبع در اتاقي منتشر شود که هيچ گونه سطح منعکس کننده اي نداشته باشد ، بنابراين صدا بطور مساوي در تمام جهات پخش مي شود و بنابراين شدت سنجش در تمام نقاط يکسان خواهد بود . بنابراين ، اين شدت در تمام نقاط موجود در سطح کروي شکلي در اطراف منبع صدا يکسان خواهد بود .

بنابراين نتيجه ميگيريم که سطح صدا براي هر مسافت مضاعفي نسبت به منبع صدا به اندازه 6 dB افت مي کند . با اين وجود اگر اتاق داراي ديواره هاي منعکس کننده و سختي باشد ، موضوع تغيير مي کند . بنابراين بايد صدايي را که توسط ديواره ها منعکس شده است نيز در نظر بگيريد . اگر شما ضريبي براي جهت ارائه دهيد ، رابطه بدين صورت مي شود :

= + 10log

= سطح فشار صدا ( dB)

= سطح توان صدا ( dB)

Q   =  ضريب جهت ()

r     = مسافت از منبع صدا

براي Q مي توان از ارقام تجربي استفاده کرد ( براي موقعيت هاي ديگر منبع صدا ، مقدار Q  تخمين زده شود ) :

Q = 1

اگر منبع صدا در وسط اتاق بزرگي معلق باشد .

Q = 2

   اگر منبع صدا در اتاقي باشد که داراي کف انعکاسي و سخت است و منبع صدا در نزديکي ديوار يا سقف قرار داشته باشد .

Q = 3

اگر منبع صدا در مجاورت ديوار ـ کف يا ديوار ـ سقف قرار داشته باشد .

Q = 4

اگر منبع صدا در گوشه اي نصب شده باشد که در مجاورت تقاطع سه سطوح قرار دارد .

اگر منبع  صدا در اتاقي قرار گيرد که سطوح مرزي آن تمام صدا را جذب نکنند ، بنابراين سطح فشار صدا بنابر تأثير ارتعاش افزايش مي يابد . اين مقدار به طور نسبي رابطه معکوسي با ضريب ثابت اتاق دارد :

= + 10log [  +  ]

اگر اين رابطه به عنوان مجموعه اي از چندين منحني رسم شود ، نشان خواهد داد که در مجاورت منبع توان سطح فشار صدا براي هر مسافت دو برابر شده ، به اندازه 6 dB افت مي کند . با اين وجود در مسافت هاي دورتر نسبت به منبع صدا سطح توان صدا تحت تأثير صداي منعکس شده قرار ميگيرد و بدين طريق با افزايش فاصله هيچ کاهشي
صورت نمي گيرد.

3-7-7 اندازه گيري صدا  ( Sound measurements ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

گوش انسان مي تواند صداهايي با فرکانس هاي متفاوت را تشخيص دهد . صداهايي که داراي فرکانس خيلي بالا يا خيلي پايين هستند بايد از صداهايي که در حد 1000-2000 Hz هستند قوي تر باشند تا بتوان انرژي آنها را بطور يکسان درک کرد .

فيلترهاي گوناگوني که سطوح سنجش شده در فرکانس هاي بالا و پايين را تنظيم مي کنند ، براي افزايش توانايي شنوايي انسان مورد استفاده قرار ميگيرند . هنگام اندازه گيري صدا معمولاً از يک فيلتر A استفاده مي شود و صدا به عنوان dB  اندازه گيري مي شود .

3-7-8 رابطه متقابل چندين منبع صدا  ( Interaction of several sound sources  ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور          

وقتي که بيش از يک منبع توليد صدا در اتاق وجود داشته باشد ، فشار صدا افزايش مي يابد . با اين وجود به اين علت که سطح فشار صدا بصورت لگاريتمي تعريف مي شود . بنابراين نمي توانيد سطوح فشار صدا را به صورت جبري اضافه کنيد . وقتي که بيش از دو منبع صدا وجود داشته باشد ، بايد ابتدا دو منبع صدا را به مجموع رقم محاسبه شده اضافه کنيد و سپس منبع ديگري اضافه مي شود و ….

به عنوان مثال يک قانون حفظي وقتي که دو منبع صدا با سطوح يکسان اضافه شود ، در نتيجه فشار تا 3dB افزايش
مي يابد . وقتي که ده منبع صدا با سطوح يکسان اضافه شوند ، فشار به اندازه 10 dB  افزايش مي يابد :

صداهاي پس زمينه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . اين صدا ها به عنوان منبع جداگانه اي مي باشند و مقدار آن از مجموع منبع هاي ديگر توليد صدا کسر مي شود .

3-7-10  کاهش صدا  ( Sound reduction ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

پنج روش متفاوت براي کاهش صدا وجود دارد . عايق صدا ، جذب صدا ، عايق ارتعاش ، تضعيف کننده ارتعاش و کاهش دادن منبع صدا ، عايق صدا شامل يک مانع صوتي است که بين منبع صدا و دريافت کننده نصب مي شود .

اين به اين معني است که بنابر ناحيه مورد تسلط مانع و ويژگي هاي عايق ، فقط قسمتي از صدا مي تواند عايق شود . موانع سنگين تر نسبت به موانع سبک تر مؤثر تر مي باشند .

جذب صدا شامل منبع صدايي است که توسط مواد جذب کننده متخلخل و سبکي احاطه شده است ، اين ماده جذب کننده به يک مانع متصل است . جذب کننده هاي ضخيم تر نسبت به جذب کننده هاي سبک مؤثرتر هستند و بطور معمول چگالي ها براي اسفنج پلي يورتان تقريباً  kg / 10  و براي پشم معدني تقريباً  kg / 150 است . عايق ارتعاش براي جلوگيري از عبور ارتعاش از يک قسمت از ساختار به قسمت ديگر به کار ميرود . يک مشکل رايج اين است که ارتعاشات از يک ماشيني که بطور دروني نصب شده است به موانع اطراف و يا به کف زمين منتقل مي شوند . فنرهاي فولادي ، چوب پنبه، پلاستيک و لاستيک از جمله مواد عايق ارتعاش هستند . انتخاب مواد و انداگذاري توسط فرکانس ارتعاش و مقاومت در برابر دستگاهها تعيين مي شود .

تضعيف کننده ارتعاش ( ارتعاش گير ) شامل ساختاري است که از مواد لاستيکي تشکيل شده است و ضريب تغييرات ارتجاعي بالايي دارد . وقتي که سطح ارتعاش گير به اندازه کافي ضخيم باشد ، به عنوان مثال يک ديوار بطور مؤثري از ارتعاش ممانعت مي کند و بدين ترتيب شروع به از بين بردن صدا ميکند .

ارتعاش گيرها اگر چه از نظر هزينه مقرون به صرفه هستند ولي نتايج چندان خوبي ارائه نمي دهند . بدين ترتيب سطح کلي صداي ماشين تقريباً تا  5 dB  کاهش مي يابد در حاليکه با تلفيق اين روش ها   مي توان صدا را تا 15-25 dB  کاهش داد .

3-7-11   سر و صداي ايجاد شده توسط تأسيسات کمپرسور ( Noise with compressor installations ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

سطح سر و صداي کمپرسور از روي دستگاه و در محوطه باز اندازه گيري مي شود . وقتي که کمپرسور در اتاق نصب
مي شود ، تحت تأثير ويژگي هاي اتاق قرار ميگيرد . اندازه اتاق ، مواد بکار رفته در ديوار و سقف و نيز وجود دستگاههاي ديگر در اتاق همگي مهم هستند .

بعلاوه قرار دادن کمپرسور در اتاق دقيقاً از زمان نصب لوله ها و تجهيزات ديگر ، سطح سر و صدا را تحت تأثير قرار مي دهد . ارتعاش صدا از لوله هاي هواي فشرده غالباً نسبت به منبع اصلي صدا ، مشکل سازتر هستند  . بنابر اين لازم است که ارتعاش گيرهايي نيز براي کل سيستم لوله کشي به کار برده شود ، علاو بر ارتعاش گير بايد از مواد کاهش دهنده صدا و موانع صدا نيز استفاده شود .

3-8   استانداردها ، قوانين و تمهيدات ( Standards , laws and provisions ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

3-8-1  بررسي کلي ( General ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

در بخش هواي فشرده ، همانند بخش هاي ديگر ، قوانيني وجود دارد که بايد رعايت شوند . اين قوانين مي توانند مقتضياتي باشند که به صورت قوانين و تمهيدات در آمده و به شکل استانداردهاي ملي و بين المللي ارائه گردند . گاهي اوقات اين قوانين موجود در استانداردها لازم الاجرا مي باشند و تحت اجبار قانون مي باشند . اگر استانداردي در يک توافق نامه ذکر شود بنابراين ، طرف قرار داد موظف به اجراي آن مي شود .

قوانين الزام آوري مي توانند به عنوان مثال  براي ايمني انسان و دارايي به کار روند ، در حاليکه استانداردهاي اختياري براي تسهيل سازي فعاليت ها به کار مي روند ، از جمله کار با خصوصيات ويژه انتخاب کيفيت ، مقياس ها ، طرح هاي توليدي و غيره .

3-8-2  استاندارها (Standards ) در تاسیسات الکتریکی در کمپرسور

استانداردها در بسياري موارد توسط قانونگذاران مطرح مي شوند تا سطحي از ايمني را بوجود آورند . اگر شما به دستور العملي که توسط استانداردها در خصوص طرح ، تجهيزات و آزمايش ارائه شده است ، عمل کنيد به عنوان شخصي شناخته مي شويد که از قوانين تخطي نکرده است . استانداردها براي سازنده و مصرف کننده مفيد مي باشند . استانداردها ميزان تعويض پذيري اجزاء دستگاهها را در بين سازندگان متفاوت افزايش مي دهد .

استانداردها به طور ملي در سراسر اروپا و همچنين بطور بين المللي توليد و منتشر ميگردند . استانداردها بين المللي مثل ISO يا EN معمولاً به عنوان استاندارد هاي ملي نيز تلقي مي شوند                ( SIS  در سوئد ) .

گروه استاندارد سازي ISO ( سازمان بين المللي استاندارد سازي ) به همراه گروه CEN ( هيئت استاندارد سازي اروپايي ) کارهاي استاندارد سازي بين المللي را بر عهده دارند .

هيئت استاندارد SIS يک حزب سوئدي است که در اين کار مشارکت دارد و بعلاوه استاندارد سازي ملي را در سوئد به کمک تعدادي از گروههاي استاندارد سازي انجام مي دهد . شما مي توانيد تمام استانداردهاي ملي و بين المللي را از SIS  خريداري کنيد .

علاوه بر استانداردهاي رسمي ، اسناد ديگري نيز وجود دارد که توسط گروههاي تجاري مثل PNEUROP که يکي از هيئت هاي سازنده اروپايي تجهيزات هواي فشرده است ، توليد مي شود . به عنوان مثال استاندارد اندازه گيري ظرفيت کمپرسور مقدار روغن در هواي فشرده و غيره .

تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور ” تاسیسات الکتریکی در کمپرسور “