ایراند (airend)

ایراند ها و یا واحدهای هوا ساز به چند دسته تقسیم می شوند:

  • واحد های هوا ساز پیستونی
  • واحدهای هوا ساز اسکرو
  • واحدهای هواساز توربینی

1- واحدهای هوا ساز پیستونی از نوع رفت و برگشتی می باشند، که در تایپ های مختلف وجود دارند. (L Type – W Type – V Type)

واحدهای هواساز پیستونی یا از نوع روغنی و یا از نوع بدون روغن (oil less and oil free) می باشند.

واحدهای هواساز پیستونی در دو طرح single acting و duble acting ساخته می شوند.

2- واحدهای هواساز اسکرو نسل دوم ایرندهای کمپرسور می باشند که نسبت به کمپرسورهای پیستونی دارای ظرفیت هوا دهی بالاتری در فشارهای متوسط می باشند. به طور کلی این نوع واحدهای هواساز دارای یک پوسته که داخل آن 2 عدد روتور نر و ماده در حال چرخش می باشند. ایراند اسکرو دارای دو مدل اویل ایجکت و اویل فری می باشند.

کمپرسورهای اسکرو اویل اینجکت دارای یک عدد واحدهواساز اسکرو می باشند، که حین پروسه فشرده سازی روغن به داخل واحد هواساز تزریق میگردد تا فرآیند خنک کاری و روان کاری برینگ ها انجام گردد. در مرحله بعد این روغن توسط فیلتر سپراتور جدا و به سیستم باز می گردد.

کمپرسورهای اسکرو اویل فری دارای دو واحد هوا ساز فشار پایین (Low PRESSURE ) و (High PRESSURE) میباشند. که در این نوع  واحدهای هوا ساز روغن وارد پروسه ی فشرده سازی نمی گردد. و فقط در قسمت های برینگ ها گردش روغن وجود داشته تا عمل روانکاری و خنک کاری صورت پذیرد. روتور های واحد های هواساز اویل فری به صورت پیشرفته ای طراحی شده اند. که بتوانند در دماهای کاری بالا (حدود 200  سانتی گراد) کار کنند.

روتورهای واحد هواساز اسکرو اویل فری دارای پوششی از جنس تفلون می باشند تا تحمل حرارتی آنها افزایش یابد. این واحدهای هواساز دارای مکانیکال سیل های جهت آبندی می باشند.

3- واحدهای هواساز توربینی: این نوع واحدهای هواساز (airend) در دو طرح شعاعی (sentrifagel) و محوری (axial)  وجود دارند. دارای دور بالا و ظرفیت هوادهی بالا در فشار ثابت می باشند. جزء نسل سوم کمپرسورها بوده و به صورت دائم کار هستند. توربو کمپرسور ها
از نوع اویل فری می باشند. که در بین مراحل فشرده سازی سیستم خنک کاری وجود دارند.