انتقال و انبار کردن پمپ ها

انتقال

          احتیاطهای مطرح شونده در رابطه با انتقال به ترتیب زیر فهرست میشود:

 • ماشینهای انتقال بایستی از نظر وزن بار مجاز بررسی شود
 • پیش از بلند کردن بایستی اطمینان حاصل کرد که ابزار بالا بر و طنابهای سالم و قابل قبولی استفاده خواهد شد. پمپ به کمک طنابها یا تسمه های حلقه گونه ای بسته شده و متعادل نگه داشته میشود. طنابها را نباید حول بخش گردان یا لوله تخلیه پیچید بلکه باید آنها را خارج از محور یاطاقان استاتر یا لوله میانی بست
 • هنگام بلند کردن و انتقال بایستی مراقب بود، از برخورد با تسهیلات و لوله های کمکی و آسیب رساندن به آنها اجتناب نمایید
 • هنگام ارسال لوله میانی، لوله مکش، لوله تخلیه و لوله تخلیه پمپ را میتوان با رزوه تو خالی پوشاند تا مانع از ورود مواد خارجی گردد

2.2 نگهداری و انبار سازی

2.2.1 استاندارد

هنگامی که پمپها حمل میشوند سطوح داخلی و خارجی آنها با FS-2 و یا ضد زنگ مشابهی اسپری میشوند.

اگر پوشش یا دیگر روکش خاص پمپ حذف یا برداشته شود این روش به عنوانن محافظی بلند مدت مناسب نیست؛ تنها محافظت استاندارد موثر است، یعنی با ثابت در نظر گرفتن شرایط حداکثر زمان انبار سازی 6 ماه خواهد بود.

2.2.2 انبارسازی میان مدت

پمپهای سانترفیوژ که به سرعت پس از ارسال نصب نمیشوند را میتوان برای مدتی که به وسیله نگهداری جزئی تعیین میشود انبار نمود.

بمنظور جلوگیری از شکل گیری رسوب و زنگ زدگی و خوردگی متعاقب آن، آسیب دیدگی یاطاقان و آلودگی آن، اطاقی خشک در صورت امکان با دمای ثابت و پاکیزه و عاری از تنش بایستی بعنوان فضای انبار سازی انتخاب گردد.

در هر مورد شرایط جوی نامطلوب تاثیری منفی بر دوره حفاظت بهینه و مناسب خواهند داشت در موردی که بخشها در بسته بندی خاصی قرار نداشته و یا از بسته بندی خارج شده اند موارد زیر بایستی رعایت گردد:

در مورد تاثیرات نامطلوب محیطی ماننده هوای مرطوب، دماهایی که بین شب و روز بشدت تغییر میکنند، محیط اسیدی یا قلیایی، خطر آلودگی، درپوشهای پمپها بایستی بطوری بسته شوند که هوا به داخل پمپ نفوذ نکند.

2.2.3 انبارسازی و نگهداری بلند مدت

          در موردی که انبار سازی طولانی مدت در انبار یا مغازه مشتری یا در منطقه مطرح میشود یا این که پمپها با مسکوت ماندن طولانی تر کارخانه مواجه میشوند یا اینکه پمپهای آماده به کار مورد محافظت قرار میگیرند دستورالعملهای زیر را بایستی در نظر گرفت:

چنانچه پمپها پیش از این کار کرده و قطعات آن در تماس با مایع پمپاژ شده بوده است، بایستی پاکسازی شده و پس از خشک کردن با یک محافظ مرطوب شود.به این منظور پیاده سازی و باز کردن بخش هیدرولیک پمپ در اکثر موارد لازم و ضروری میگردد.

        i. حفاظت از قطعات براق و استفاده نشده پمپ

ماننده شفت پمپ، سطوح برآمده درپوشها، کوپلینگ، اتصالات مجراهای کوچک و …

ما بشدت با استفاده از روغن روان ساز معمولی به عنوان ضد زنگ مخالفت میکنیم. صنعت روغن معدنی برای حفاظت از قطعات براق پمپ ضد زنگهای ویژه ای را تولید کرده است که در ابتدا مایع بوده و بطور دستی با استفاده از فرچه ها و اسپریاستفاده میشود. پس از تبخیر حلال پوشش شبیه به واکسی باقی خواهد ماند. این لایه محافظ  را میتوان با استفاده از حلال ها یا عاملهای پاک کننده قلیایی از بین برد

ما ضد زنگها را توصیه میکنیم :

برخی از انواع ضد زنگها را می توان استفاده کرد که از آنجمله PRETON-R309 یا ضد زنگی با همین مرتبه را میتوان نام برد. زمان میانگین محافظت یک سال است. ضد زنگها عاملهای ممانعت از زنگ زدگی هستند که زنگ زدگی را از بین نمیبرند به همین دلیل این لازمه کاربرد اینگونه ضد زنگهاست که اجزا مورد نظر بایستی تمیز و بدون زنگ زدگی باشند. سطح بخشها بایستی پیش از کاربرد ضد زنگ به دقت تمیز شده باشد.

      ii.  حفاظت از فضای داخلی پمپ در انتقال و انبار کردن پمپ ها

ماننده پوششهای پمپ محفظه های پر کننده، فریم یاطاقان ها و غیره

برای این قطعات ضد زنگ مایعی با مبنای روغن معدنی را میتوان استفاده کرد که تغریبا غلظتی معادل با 60-70 mm2/s دارد.

1)    روکش پمپ، ستون، طبقه بندی مشبک و در پوش تخلیه در انتقال و انبار کردن پمپ ها

در ابتدا پیش برنده بایستی کاملا پاک شده و سپس ضد زنگها به آن آغشته گردند. سپس پوشش پمپ ستون و شبکه را با ضد زنگ اسپری نمایید. بطور کلی عمل حفاظت بایستی هر 6 ماه تکرار گردد.

2)    یاطاقان لغزنده پمپ در انتقال و انبار کردن پمپ ها

ضد زنگ را در میان اتصالات پر کرده و محور یا شفت پمپ را با دست چندین بار بچرخانید(به جهت چرخش توجه داشته باشید). اطمینان حاصل نمایید که تمام شفت و بوش بطور کلی با ضد زنگ پوشیده شده باشد هر شش ماه بایستی در صورت نیازضد زنگ را اضافه کرد. بمنظور اجتناب از آسیب فرسودگی و فرسایش در هر بخش چرخان یا روتور پمپ را با دست به طور همزمان چرخاند تا به این ترتیب روغن محافظ به سطوح در حال گردش یاطاقانهای لرزان نیز برسد

    iii.  نگهداری از پمپهای سانترفیوژ انبار شده در انتقال و انبار کردن پمپ ها

طبق اشارات سازنده رسوبات بایستی پاک شده و قطعات هر شش ماه تحت اسپری مجدد ضد زنگ قرار بگیرد. چنانچه ضد زنگ طی این دوره تجدید نشود مسئولیت ریسک آن بر عهده انبار دار خواهد بود. بمنظور داشتن ضمانتی برای اجرای کار آمد دستورالعملهای نگهداری، ایجاد برگه های حفظ و نگهداری را توصیه میکنیم

3. توضیح در انتقال و انبار کردن پمپ ها

پمپ TLY بعنوان یک پمپ سانترفیوژ عمودی، تک مکنده، تک مرحله ای ساخته شد و طرح و ساخت آن مطابق با استاندارد AP1610 , ISO5199 , GB5656 بود. پمپهای سری TLY برای انتقال مایع ماننده مایعات پاک کننده مختلف یا مایعات حاوی ذرات معلق، مایعات دارای دمای بالا یا دمای معتدل، مایعات خورنده یا خنثی و غیره طراحی شده است. از این پمپ میتوان در استخرهای سرباز یا محفظه فشار بسته استفاده کرد.

3.1 نماد در انتقال و انبار کردن پمپ ها

نماد پمپ سانترفیوژ قابل فرو بردن در آب                نماد پمپ نا مسدود قابل فرو بردن در آب

(1) نام مجموعه ها                                            (6) ظرفیت مجاز (m3/h)

(2) نوع پیش برنده:                                           (7) دهانه مجاز(m)

N-پیشبرنده بسته                  o-پیشبرنده نیمه باز               (2)*W-پیشبرنده نا مسدود

F-پیشبرنده صفحه ای   E-پیشبرنده باز

(3)قطر انشعاب تخلیه(mm)

(4)قطر پیشبرنده اسمی(mm)

(5)نوع اشتقاقی: براساس دما و نوع درز بندی یا بوش به شرح زیر است.

مکان

طیف دما

نماد

باز کردن استخر

TLY40-200

1)TLY40-200x

بوش حلقه V

لازم است که گاز روی سطح مایع تفکیک شود.

TLY40-200GG

TLY40-200G

TLY40-200T

2)TLY40-200S

3)TLY40-200B

بوش بسته بندی

TLY40-200GGM

TLY40-200GM

TLY40-200M

بوش مکانیکی

نکته: 1) پمپ پایه؛ 2) قابل کاربرد برای شرایط ماده خاص پمپ؛ 3) قابل کاربرد برای حفظ دمای ثابت مایعات.

3.2 طرح پمپ در انتقال و انبار کردن پمپ ها 

3.2.1 هنگامی که حلقه های دارای پوشش در معرض پوشش قرار میگیرند جایگزین میشوند. صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه های تعمیر و قطعات یدکی فرسوده

3.2.2 شفت در روکش پمپ و شبکه های یاطاقان با یاطاقانهای تخت محافظت شد؛ یاطاقان رولی، یاطاقان ضد اسطحکاک میباشد که با گریس یا روغن صابون لیتیم روان سازی میشود. هنگامی که مایع در بالاترین دما قرار دارد میتوان استارتر یاطاقان را با استفاده از آب خنک کرد. بوشها و درزبندی ها را میتوان با مایع پمپ شده یا مایع خارجی مبتنی بر رسانه روان سازی کرد.

3.2.3 طبق شرایط میتوان درزبنی یا بوش مکانیکی و یا بسته بندی را انتخاب کرد.

به منظور جلوگیری از تبخیر در مجاورت بوش شفت مقدار آب خنک کننده بایستی در دیتاشیت ثبت شود. عدم چنین کاری میتواند منجر به شکست کلی بوش شفت گردد.

بمنظور تضمین کارکرد قابل اطمینان بوش بندی لغزان مقدار آب پر فشار بایستی در دیتاشیت ثبت گردد. در غیر اینصورت کل بوش بندی لغزان به شکست می انجامد

3.2.4 برای اتصال پمپ به هدایت کننده بایستی از کوپلینگ انعطاف پذیر استفاده کرد: کوپلینگ انعطاف پذیر با فاصله گذار میتواند برای پیاده سازی بوش مکانیکی و یاطاقان مناسب باشد.

جزئیات قطعات پمپ در برش مقطعی و دیتا شیت آن مشهود است.

4 شالوده و نصب در انتقال و انبار کردن پمپ ها

4.1 شالوده بایستی با استفاده از شیب سنج تنظیم سطح گردد. شالوده باید به اندازه کافیمستحکم باشد تا وزن کل پمپ را بدون هیچ اختلالی تحمل کند. به این ترتیب هم در طی کارکردن پمپ و هم در زمان استراحت آن میزان لرزش به حد اقل میرسد و در غیر اینصورت عمر پمپ کاهش میابد.

4.2 نصب در انتقال و انبار کردن پمپ ها

برنامه ریزی وآماده سازی مطلوب موجب نصب سریع آسان و صحیح شده و پمپ میتواند بسرعت از تمامی جهات قابل دسترس قرار بگیرد، ابعاد زیر بایستی مد نظر قرار بگیرد:

          ابعاد کلی، اتصالات، موقعیت پیچهای تثبیت کننده و غیره در طرح نصب بیان میشوند

4.2.1 پیش از نصب بایستی تمامی پوششهای مسدود را برداشته و پیچ را بار دیگر محکم کنید تا مانع از شل شدن برخی از پیچها در حین انتقال گردید. (قفل کردن گیره در مهره بازدارنده را نیز شامل میشود)

4.2.2 پس از نصب پمپ در محل خود بایستی عمود بر افقی بودن شفت پمپ را بررسی کنید. روش بررسی پیاده سازی موتور و قراردادن شیب سنج یا تراز روی محور موتور و تنظیم وضعیت پمپ تا جایی است که شیب سنج تراز گردد. چنانچه انحراف زیادی وجود داشته باشد، شالوده بایستی بار دیگر تنظیم شود. به این خاطر که پمپ دارای شفت بلند هر چند انحراف آن از راستای تراز کمترین میزان باشد باز هم میتواند انحراف عمده ای در انتهای پایین تر شفت بوجود آورده و این انحرافات منجر به پوشیدگی بیش از حد، خم شدن شفت و لرزش گردد.

4.2.3 قطر لوله ها از پیش در مرحله برنامه ریزی و طراحی تعیین شده و فاکتورهای ناشناخته و نامحسوس بسیاری که از دید سازنده پمپ پوشیده مانده مد نظر قرار میگیرد.

          سرپوش تخلیه پمپ در برابر نیروی خارجی بیشتر و گشتاور ناشی از وزن لوله و سوپاپ یا انبصاط لوله در نتیجه تغیر دما مقاومت نمیکند.

4.2.4 تجهیزات فرعی یا دستیار برای بررسی ونظارت بر پمپ (تجهیزات اندازه گیری فشار، دما و…) و حفظ عملیات (خنک سازی، تخلیه، درزبندی و …) به کار میرود. گستره حضور این تجهیزات مبتنی بر نیازهای کاربردی و مطرح در حوزه نصب میباشد. برای آگاهی از نوع موقعیت و ابعاد اتصالات فرعی لطفا به شکل نصب مراجعه نمایید.

در صورت عدم موفقیت ابزارهای کمکی یا فرعی (ماننده خنک سازی، گردش) میتواند منجر به بالا رفتن میزان فشار بطور غیر عادی در ابزارهای امنیتی پمپ میگردد که کاربربایستی آنها را نصب نماید(هشدار، خاموش شدن اضطراری یا مشابه آن).

اتصالات را اشتباه نگیرید. پس از کارگذاری لوله ها و همینطور پس از تعمیرات جریان لوله ها را بررسی کنید.

4.2.5 پیچ درپوش لوله بایستی هر از چند گاهی محکم شود.

4.2.6 تمامی حفاظت های امنیتی بایستی پیش از آغاز بکار پمپ صورت پذیرد. از بسته بودن محافظ کوپلینگها اطمینان حاصل نمایید.

4.2.7 فضایی بیش از یک و نیم برابر فاصله از مکنده پمپ تا کف مخزن باید وجود داشته باشد.

5 عملکرد در انتقال و انبار کردن پمپ ها

5.1 بررسی ایمنی پیش از راه اندازی

          پایین ترین سطح شروع و کار پمپ بایستی مطابق با طرح ابعاد باشد

5.1.1.a در مورد پمپ روان سازی شده با گریس، بایستیگریس روان سازی کافی در استاتر یاطاقان وجود داشته باشد. گریس روانساز بایستی تغریبا نیمی از ظرفیت محفظه یاطاقان را تشکیل دهد.

5.1.1.b درمورد پمپی که با روغن روانسازی شده، استاتر یاطاقان را با نفت سبک (استفاده از هیدروکربن پترولیم، پترولن و پیت آسفالت جایز نمیباشد) پیش از آغاز به کار شستشو داده و اجازه دهید که نفت از پایین خارج شود. سپس روانساز را به سطح میانی روغن یا نفت افزوده مقداری از روانساز را در سطح ثابتی نگه دارید.(گنجایش روانساز را ببینید)

5.1.2 هم محوری کوپلینگ را بررسی کنید

5.1.3 بوش شفت را بررسی کنید.

از طریق روشن کردن آنی هدایت کننده بررسی کنید که راستای گردش پمپ مطابق با راستای نشان داده شده با پیکان جهت گردش باشد. معکوس نمیباشد. پمپ در جهت عقربه های ساعت میگردد.

5.1.5 پیش از اولین راه اندازی در مورد اطلاعات زیر اطمینان حاصل نمایید

 • سرعت موتور
 • طیف مقیاس میزان فشارمناسب برای دهانه تخلیه (H)
 • طیف مقیاس میزان ظرفیت مناسب برای ظرفیت پمپ(Q)
 • اطمینان حاصل نمایید که سوپاپ تخلیه خارجی در صورت وجود باز است و آب تخلیه شونده خارج میشود.

هنگامی که پمپ در دمای بالا بکار میرود لازم است که پیش از آغاز کار گرم شود. اگر گازی با دمای بالا وجود داشته باشد استفاده از آن برای گرم کردن اولیه و سپس استفاده از مایع ای با دمای بالا بهتر است.

این دما طی نیم ساعت فراتر از 50 درجه سانتیگراد نیست و به طور متوازنی افزایش می یابد. از زمان گرم شدن هر دقیقه پمپ را نیمه خنک کنید. اگر دما بیشتر از 150 درجه است این کار را هر 5 دقیقه انجام دهید.

سیستم خنک کننده را برای یاطاقان پیش از گرم شدن باز کنید. در صورتی که بار گرمایی وجود دارد کار سیستم خنک کننده را متوقف نکنید.

هنگامی که پمپ را به راه می اندازید برای خاموش کردن اضطراری آن در صورت کارکرد نا مرتب آمادگی داشته باشید.

5.2 راه اندازی در انتقال و انبار کردن پمپ ها

5.2.1 از آنجایی که هنگام آغاز بکار پمپ با سوپاپ تخلیه بسته بار کمترین حد خود را دارد به این ترتیب اطمینان حاصل نمایید که پمپ را با سوپاپ تخلیه بسته به راه می اندازید. اما باید توجه داشته باشید که اگر پمپ برای مدت طولانی با سوپاپ بسته به کارادامه دهد دما و فشار بالا رفته و لرزش و ارتعاش رخ خواهد داد به این ترتیب طولانی ترین زمان عملکرد با این شرایط نباید بیش از 30 ثانیه باشد.

5.2.2 هنگامی که درجه دفشار تخلیه نشان میدهد که سوپاپ فشار به مقدار فشار ارزیابی شده رسیده است سوپاپ به تدریج باز شده و مایع پمپ میشود.

5.3 کنترل نقاط عملیاتی در انتقال و انبار کردن پمپ ها

5.3.1 بازخواندن فشار تخلیه فشار ورودی را تغریبا برابر با دهانه پمپ کاهش میدهد:

در این معادله:

H—دهانه پمپ

P—اختلاف فشار-باز خوانی فشار تخلیه منهای فشار ورودی

چگالی مایع

اطمینان حاصل نمایید که فشار تخلیه نباید کمتر از مقدار فشار طرح باشد که در غیر اینصورت پمپ با کمیت بیشتری کار خواهد کرد، ارتعاش و صدا افزایش می یابد و توانایی خلاء سازی آن نامطلوب میگردد.

5.3.2 تنظیم ظرفیت عملیاتی هماننده مقیاسهای مذکور دهانه پمپ را بر اساس فشار ارزیابی شده محاسبه نمایید. در منحنی زیر ظرفیت عملیای را میتوان به این روش معین کرد(شکل صفحه 16 در متن اصلی)

5.3.3 با به کار انداختن موتور هنگامی که درجه فشار تخلیه نشان میدهد که مقدار فشار به مقدار فشار ارزیابی شده رسیده است سوپاپ تخلیه را به تدریج باز کرده و نشانگر فشار تخلیه را بررسی نموده، جریان تخلیه را تا ظرفیت ارزیابی شده تنظیم نمایید و این کار را زمانی انجام دهید که درجه فشار نشان میدهد که فشار تفاضلی تا مقدار معین شده در منحنی عملکرد پایین می آید.

          فشار برابر در روزنه تخلیه با اختلاف فشار موجب افزایش فشار مکش میشود.

5.4 نظارت بر عملکرد در انتقال و انبار کردن پمپ ها

5.4.1 نظارت و بررسی شرایط عملیاتی امری ضرروری و الزام آور است. باز خوانی آمپر سنج نباید مقداری بیشتر از میزان جریان ارزیابی شده را نشان دهد.

5.4.2 افزایش دمای یاطاقان بایستی مورد بررسی قرار گیرد. دمای عادی یاطاقان باید کمتر از 70 درجه سانتیگراد باشد همینطور باید افزایش دمای بوش روغن نیز مورد ملاحظه قرار گیرد زیرا گرمای تولید شده توسط بوش روغن افزایش دمای یاطاقان را تسریع مینماید.

هنگامی که پمپ در دمای بالایی بکار میرود اطمینان حاصل نمایید که سیستم خنک کننده یاطاقان نیز روشن میشود. پارامترهای فشار و دما نرمال هستند.

5.4.3 چنانچه هنگام کار کردن پمپ متوجه ناهنجاریهایی ماننده سروصدا، ارتعاش و اختلال در فشار یا جریان برق شدید بایستی فوری پمپ را متوقف ساخته ودلایل آن را جویا شوید.

کارکنان بخش عملیات تنها زمانی میتوانند پمپ را تنها بگذارند که پمپ برای مدتی بیش از یک ساعت بطور عادی کار کرده است.

5.5 خاموش کردن در انتقال و انبار کردن پمپ ها

5.5.1 سوپاپ منفذ تخلیه را ببندید.

5.5.2 موتور را خاموش کنید.

پمپ را زمانی خاموش کنید که سوپاپ تخلیه بطور کامل بسته شده است. سوپاپ تخلیه باید به تدریج بسته شود در غیر اینصورت منجر به تغییر ناگهانی راستای جریان مایع شده و باعث ترکیدگی پمپ در اثر انباشته شدن آب میگردد. مایع بداخل لوله بر میگردد و گردش پمپ معکوس شده و به شل شدن مهره پیش برنده یا پیچ می انجامد.

هنگامی که از پمپ برای دمای بالا استفاده میکنید پس از خاموش کردن هر 20 تا 30 دقیقه آن را نیمه خنک کنید تا دمای پوشش پمپ به 50 درجه سانتیگراد برسد.

پس از خنک شدن منبع آب خنک کننده را قطع نمایید.

5.5.3 رسانه یا ماده پر کننده در پمپ و خط لوله بایستی در صورت خاموش و رها شدن پمپ برای مدت طولانی خشک شود.

6 نگهداری در انتقال و انبار کردن پمپ ها

6.1 اصول کلی نگهداری پمپ

6.1.1 چنانچه هنگام کار کردن پمپ متوجه ناهنجاریهایی ماننده سروصدا، ارتعاش و اختلال در فشار یا جریان برق شدید اگر دلیل این مشکلات را متوجه نشدید بایستی فوری پمپ را متوقف ساخته ودلایل آن را جویا شوید.

6.1.2 تراز و تنظیم بودن کوپلینگ را حداقل سالی یک بار بررسی نمایید و در صورت نیاز بار دگر آنرا تنظیم کنید

6.1.3 تجهیزات فرعی و کمکی را در طی کار بررسی و نظارت کنید:

درجه ها: فشار، دما و آمپرسنج در بازه های منظم در انتقال و انبار کردن پمپ ها

خنک سازی: جریان و دما

تخلیه/ درزبندی: فشار، دما، کمیت

6.1.4 پمپهای آماده به کار بایستی در بازه های منظمی روشن شوند تا از آمادگی آنها برای ارائه خدمات فوری اطمینان حاصل آید. طی مدتی که پمپ برای مدتی طولانی خاموش میماند بایستی خشک شده و مورد حفاظت قرار بگیرد.

6.1.5 هر گونه زوال در عملکرد پمپ که ناشی از تغییر یا پوشش لوله ها نباشد احتمالا ناشی از پوشش یا روکش اجزا داخلی پمپ میباشد.

پمپ بایستی از سرویس خارج شده و تعمیر گردد

6.1.6 توصیه میشود که داده های عملیاتی و همینطور اطلاعات مربوط به روغن کاری، تعمیرات و غیره در یک گزارش عملیاتی ثبت گردد.

6.2 نگهداری- بوش یا درزبندی شفت در انتقال و انبار کردن پمپ ها

6.2.1 پرکردن/ ماده پر کننده

 • مایع ماده میانی پمپ پیش از ترک کارخانه بخوبی پر شده است. چنانچه پمپ طی 12 هفته در محل عملیات خود برای اولین بار روشن نشود بایستی ماده پر کننده اولیه و اصلی آن استخراج شده و با ماده جدیدی جایگزین گردد.
 • پیش از راه اندازی ماده پرکننده، شستن محور شفت و پرکردن خلاء و همینطور بازرسی سطح محور شفت بمنظور بررسی نرمال بودن و جهش سطح آن مطرح میشود که اختلاف مجاز آن به شرح زیر است:

جهندگی: 0.05mm در  انتقال و انبار کردن پمپ ها

زبری سطح:3.2 در انتقال و انبار کردن پمپ ها

 • برای پر کردن مجدد ماده پر کننده باید کافی باشد.
 • هنگام که حلقه های پر کننده به درون حفره یا خلاء ماده پر کننده فشرده میشوند بطور متقابل 90 درجه بین بخشهای باز برنده حلقه های پر کننده نوسان و تناوب دارد. حفره ورودی مایع درزبند نباید مسدود گردد.

6.2.2 درزبند یا بوش مکانیکی در انتقال و انبار کردن پمپ ها

 • عمومی: در صورتی که شفت مکانیکی خروج رسانه یا ماده میانی منتشر شده را درزبندی نماید توسط دو سطح حلقه ای که اطراف آن بطور برابر مسطح شده بازداشته میشود که به کمک نیروی فنر و فشار مایع به هم فشرده میشوند. حلقه های درزبند(گردان و ایستا)به کمک درزبندهای اتصال دهنده (حلقه های O) به اجزای مجاور پمپ که بطور همزمان بعنوان یاطاقان الستیک نیز عمل میکنند در مقابل بخشهای مجاور پمپ قرار میگیرند.
 • شرایط

به منظور طی فرآیند عملکرد پمپ به دور از هرگونه اشکالی، داشتن ضخامتی از یک مایع بین سطوح لغزان امری ضروری است و به این ترتیب شرایط زیر بایستی برای رسانه یا ماده میانی به کار رفته صدق نماید.

–         ویژگیهای روانسازی کافی

–         داشتن دمای تبخیری بالاتر از دمای کار

–         عدم وجود ناخالصی در بخش حلقه لغزان

اگر تسهیلات فرعی و کمکی ماننده

–         تخلیه

–         انسداد

–         خنک سازی

–         گرم کردن

–         تفکیک/فیلتر چرخانه(در مورد یک رسانه ناخالص)

برای رسیدن به شرایط عملیاتی ،جزئیات معین در دیتاشیت و طرح نصب پمپ  بایستی مد نظر قرار گیرد.

شکست یکی از وسایل فرعی و کمکی می تواند موجب افزایش دمای سطح پوشش تا سطح غیر قابل قبولی شود. در صورت لزوم تجهیزات را با سیستم های ایمنی مناسب پشتیبانی نمایید( مانند بررسی دمای کنترلی با دکمه خاموش اضطراری).

 • نگهداری در انتقال و انبار کردن پمپ ها

نگهداری از درزبند یا بوش مکانیکی به کنترل چکه یا نشتی، دما و در صورت لزوم به تسهیلات فرعی و کمکی محدود می گردد.

         نشتی اندک درزبند مکانیکی عادی تلقی می شود. ولی اظهار بیاناتی با توجه به نشت بوش مکانیکی غیر ممکن است چراکه مقدار نشتی مبتنی بر عوامل مختلفی است ( مانند اندازه، ماده یا جنس، مایع پمپ شده، دما و غیره). در مورد میزان نشتی بسیار زیاد، ممکن است جفت حلقه ها نیز نشت کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعات آسیب دیده بایستی تعویض گردند. بوش های ثانویه بایستی طی هر جمع بندی جایگزین گردند، حلقه های درزبند چرخان و ثابت نیز باید با هم تعویض شوند.