جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

آماده سازی الکترود ها با بنتونیت

433-2- آماده سازی الکترود ها با بنتونیت      به گواهی بسیاری،بنتونیت بهترین ماده برای آماده سازی خاک است. با توجه به وجود منابع غنی بنتونیت داخلی، آماده سازی خاک اطراف الکترود با این ماده در آینده ممکن است باز هم بیشتر شود. نظر به اینکه ماده میکروسکوپیک (جاذب رطوبت) می باشد رطوبت اطراف را به […]