جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

آثار دیگر جریان مستقیم

  534- آثار دیگر جریان مستقیم       هنگام عبور جریانهای با شدت 300 میلی آمپر، احساس گرما در انتهاهای بدن ایجاد می شود. شدت جریانهای عرضی تا 300 میلی آمپر که به مدت چند دقیقه ادامه یابد و با گذشت زمان رشد کند، سبب پیدایش موارد زیر شوند: ضربان قلب نامنظم شود (قابل برگشت)؛ آثار […]