اکتیو آلومینا

انواع انباره های گازی

انباره های گازی به دو دسته تقسیم می شوند: نوع جدا نشده …
اکتیو آلومینا

انباره (آکومولاتور)

7-5 انباره (آکومولاتور) انباره ها ابزاری هستند که به زبان ساده انرژی ر…
اکتیو آلومینا

صافی ها

صافی ها یک صافی وسیله ای است که از صفحات مشبک سیمی ساخته شده…
اکتیو آلومینا

انواع فیلترها

7-4-4 انواع فیلترها  بعضی از فیلترها برای نصب در خط فشار طراحی…
اکتیو آلومینا

سطح پاکیزگی سیال و روش های فیلتراسیون (تصفیه)

سطح پاکیزگی سیال پاگیزگی سیال می تواند طبق استاندارهای SAE،…
اکتیو آلومینا

فیلترها و صافی ها

7-4 فیلترها و صافی ها 7-4-1 مقدمه یک سیستم هیدرولیک پیشرفته می بایست…
کربن مولکولارسیو

کربن مولکولارسیو

کربن مولکولارسیو توضیحی در مورد زئولیت یا غربال مولکولی ( مولکولارسیو M…
اکتیو آلومینا

اکتیو آلومینا

اکتیو آلومینا چیست؟ اکتیو آلومینا یک جاذب رطوبت قوی که به دلیل…
اکتیو آلومینا

مخزن غیر فشاری

7-3-1 مخزن غیر فشاری همانطور که از نام آن پیداست این مخزن بر اسا…
اکتیو آلومینا

قطعات فرعی در سیستمهای هیدرولیک

قطعات فرعی در سیستمهای هیدرولیک 7-1 اهداف بعد از مطالعه این ف…
اکتیو آلومینا

سویچ های حرارت و فشار

6-6 سویچ های حرارت و فشار 6-6-1 سویچ های فشار سویچ فشار…
اکتیو آلومینا

سوپاپهای سرو

6-4 سوپاپهای سرو 6-4-1 مقدمه سیستم های هیدرولیک، زیر مج…