مدارهای کنترل جریان

مدارهای کنترل جریان (کنترل جریان خروجی- کنترل جریان ورودی) کنترل جریان…

سوپاپهای کنترل جریان

6-3-3 سوپاپهای کنترل جریان سوپاپ کنترل جریان وسیله ای است که برای …

6-3-2 سوپاپهای کنترل فشار

6-3-2 سوپاپهای کنترل فشار ابتدا در مورد اینکه یک سوپاپ کنترل فشار چ…

سوپاپهای کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی

سوپاپهای کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی یکی از روشهای معمول برای تغییر موقعیت قرق…

آشنایی با اتوماسيون صنعتی

اتوماسيون صنعتی امروزه هدف تمامی صنایع افزایش راندمان و تولی…

سوپاپ کاهنده فشار

سوپاپ کاهنده فشار سوپاپ های کاهنده فشار معمولاً جزء سوپاپهای کن…

سوپاپهای کنترل جهت

سوپاپهای کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی یکی از روشهای معمول برای تغییر موقعیت قرق…

مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته

مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته بطور کلی مدارهای هیدرولیک به…

قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک

قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک 6-1 اهداف بعد از مطالعه این ف…

سیلندرهای هیدرولیکی

سیلندرهای هیدرولیکی 5-1 اهداف بعد از مطالعه این فصل، شخص قا…

عملکرد موتور هیدرولیکی

4-5 عملکرد موتور هیدرولیکی عملکرد یک موتور هیدرولیکی به عوا…

هیدور موتورها با چرخش پیوسته

4-4 هیدور موتورها با چرخش پیوسته موتورهای هیدرولیکی با چرخش پیوسته عملگره…

هیدرو موتورها

هیدرو موتورها 4-1 اهداف بعد از مطالعه این فصل، شخص قادر خواهد بود…

مراقبت از پمپ

3-8 مراقبت از پمپ  با توجه به مباحث فوق عملکرد پمپ و راندمان…

ظرفیت پمپ

   3-7-3 ظرفیت پمپ کارخانجات سازنده پمپ ها معمولاً برای درک …

عملکرد و طرح پمپ

عملکرد و طرح پمپ پمپ شامل یک رو تور(بلوک سیلندر) می باشد که شیارهایی بص…

پمپ پیستونی

3-6 پمپ پیستونی پمپهای پیستونی جزء پمپهای پر فشار هستند که د…

پمپ های چرخدنده داخلی

3-4-2 پمپ های چرخدنده داخلی پمپهای دنده داخلی نمو نه دیگری از پمپها…

پمپ های دنده خارجی

3-4 پمپهای دنده ای در این دسته از پمپها از دو چرخدنده که با هم در گ…

پمپهای هیدرولیک

پمپهای هیدرولیک 3-1 اهداف بعد از مطالعه این فصل شخص قادر خواهد بود …