قواعد رسمی اصطلاحات تجاری

قواعد رسمی اصطلاحات تجاری

قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری  ق…
درایر تبریدی

درایر تبریدی

راهنمای کاربرد برای درایر تبریدی ،خنک سازی با گازهای دوستدار…