تلفن: 33901804-021 , 33903552-021 , 33357480-028

فکس: 33902311-021 , 33328024-028

آدرس: قزوین، خیابان حکم آباد، کوچه حسنی، پلاک 56-58، طبقه فوقانی فروشگاه هفت، طبقه سوم واحد 11 شرکت اطلس کاسپین

مدیر فنی و مهندسی

میثم چشمارو

میثم چشمارو

cheshmaro@gmail.com

09122000781

Click Here

کارشناس فنی و مهندسی

سجاد نیک منش

سجاد نیک منش

atlasplant@gmail.com

09122000631

Click Here

کارشناس مهندسی فروش

سارا زارعی

سارا زارعی

cngfueling@gmail.com

09122000359

Click Here

کارشناس مهندسی فروش

فرزانه جمالی

فرزانه جمالی

atlascaspian.ltd@gmail.com

09122000264

Click Here

کارمند فروش

زهرا راد

زهرا راد

atlascaspian3@gmail.com

09912066684

Click Here