مطالب توسط admin

كمپرسور هاي قابل حمل

كمپرسور هاي قابل حمل ( Portable compressors ) 3-6-1 بررسي كلي ( General ) در كمپرسور هاي قابل حمل امروزه عملاً تمام كمپرسور هاي قابل حمل شامل يك كمپرسور مارپيچي روغنكاري شونده به همراه يك موتور ديزلي هستند . كمپرسور هاي روغنكاري شونده به عنوان مثال فقط با امور خدماتي در صنعت فرايند به كار مي […]

ساختار شبكه هواي فشرده

ساختار شبكه هواي فشرده The compressed air network’s structure 3-5-1 بررسي كلي ( General ) در ساختار شبكه هواي فشرده سه فاكتور اصلي براي ايجاد عملكردهاي قابل اطمينان و بازدهي اقتصادي مناسب در سيستم توزيع وجود دارد : افت فشار پايين بين كمپرسور و نقطه مصرف ، حداقل نشتي و جداسازي آب تقطير به بهترين نحو […]

اتاقك كمپرسور

اتاقك كمپرسور ( The compressor room ) 3-5-1 بررسي كلي ( General ) در اتاقك كمپرسور  در گذشته اي نه چندان دور تهيه كمپرسور به معناي نياز به خريداري يك موتور الكتريكي ، تجهيزات راه انداز ، پس سرد كن ، صافي هاي ورودي و غيره بود . سپس نياز بود به بررسي نياز هاي كيفي […]

بازيافت انرژي

بازيافت انرژي ( Energy recovery ) 1- بررسي كلي ( General ) در بازيافت انرژي وقتيكه هوا فشرده مي شود ، گرما به جود مي آيد . انرژي گرمايي در حجم رو به كاهش متمركز مي شود و مقدار اضافي آن قبل از اينكه وارد سيستم لوله كشي شود به بيرون هدايت ميگردد . براي هر […]

سيستم خنك كننده

سيستم خنك كننده ( ‍Cooling system ) 3-2-1 كمپرسورهاي آب خنك كاري شونده ( Water cooled compressors ) در سيستم خنك كننده 3-3-1-1 بررسي كلي ( General ) در سيستم خنك كننده يك كمپرسور آب خنك نياز كمتري به تهويه اتاقك فشرده سازي دارد ، به اين علت كه بخش عظيمي از گرماي ايجاد شده آن توسط […]

تصفيه هوا

تصفيه هوا ( Air treatment ) بررسي كلي ( General ) در تصفيه هوا تصفيه هوا ،براي مصرف كننده مهم است كه هواي فشرده كيفيت خوبي داشته باشد . اگر هوا حاوي آلودگي باشد ، محصول نهايي را تحت تأثير قرار مي دهد ، هزينه هاي عدم پذيرش محصول سريعاً بالا مي رود و كم هزينه […]

برآورد ظرفيت تأسيسات

برآورد ظرفيت تأسيسات فشرده سازي هوا Dimensioning compressor installations 3-1-1     بررسي كلي ( General ) در برآورد ظرفيت تأسيسات هنگام برآورد ظرفيت تأسيسات تصميمات متعددي بايد گرفته شود تا با نيازهاي كاربر متناسب بوده ، از لحاظ نحوه عملكرد مقرون به صرفه و براي توسعه در آينده آماده باشد . اساس اين تصميمات بر كاربردها يا […]

تنظيم سرعت

تنظيم سرعت ( Speed regulation ) 2-5-2-2 تنظيم سرعت ( Speed regulation ) در تنظيم سرعت يك موتور احتراقي ، توربين و يا موتور الكتريكي كنترل شونده از طريق فركانس سرعت كمپرسور و به موجب آن ميزان جريان را كنترل مي نمايد . اين روش مؤثري است كه مي توان فشار خروجي  يكنواختي داشت و مصرف […]

تصفيه سازي هواي فشرده

تصفيه سازي هواي فشرده ( Treatment of compressed air ) 2-4-1-1 پس خنك كاري ( Aftercooler ) در تصفيه سازي هواي فشرده دستگاه پس خنك كاري يك مبدل حرارتي است كه هواي فشرده گرم را خنك ميكند تا آب موجود در آن را ته نشين سازد ، در غير اين صورت آب در سيستم لوله كشي […]

کمپرسور هاي جابجايی

 کمپرسور هاي جابجايی Displacement compressors  http://fa.wikipedia.org -1-1     كمپرسور هاي جابجايي بطور كلي ( Displacement compressors in general ) يك کمپرسور هاي جابجايی  داراي اين خصوصيت است كه حجم معيني از گاز يا هوا را محصور ميكند و سپس با كاهش دادن منطقه حجم محصور شده ، فشار را افزايش مي دهد . 2-1-2 كمپرسور هاي […]

الكتريسيته ( Electricity )

الكتريسيته ( Electricity ) 1-5-1 مجموعه اصطلاحات و تعاريف پايه اي ( Basic terminology and definitions ) در الكتريسيته جريان متناوبي كه به عنوان مثال براي به كار گيري روشنائي و عملكردهاي موتور مورد استفاده قرار ميگيرد بطور پيوسته شدت و جهت جريان را تغيير ميدهد . شدت جريان از صفر به حداكثر مقدارش مي رسد […]

هوا فشرده

 هوا فشرده (  Cumpressed Air )  1     بررسي كلي هوا ( Air in general ) در هوا فشرده  هوا ، تركيب گازي است ، بي رنگ ، بي بو و بي مزه . هوا از گازهاي بسياري تشكيل شده است اما گازهاي تشكيل دهنده آن عمدتاً اكسيژن و نيتروژن هستند . در بيشتر شرايط محاسباتي مي […]

ترموديناميك

ترموديناميك ( Thermodynamics ) 1-3-1 اصول عمده ( Main principles ) در ترموديناميك اولين قانون اصلي علم ترموديناميك ، قانون طبيعت است كه نمي توان آن را اثبات كرد ولي بدون هيچ قيد و شرطي پذيرفته مي شود . اين قانون مي گويد كه نه مي توان انرژي را بوجود آورد و نه مي توان آن را […]

فيزيك كلي

فيزيك كلي ( Physics General ) 1-1-1 ساختمان ماده ( The structure of matter ) در فيزيك كلي فيزيك كلي ، صولاً ماده از پروتون ها ، نوترون ها و الكترون ها تشكيل شده است . با اين وجود ساختارهاي واحد ديگري نيز وجود دارند كه اين واحد ها باثبات نيستند .تمام اين ذرات با چهار […]

كميت ها ، واحدها و نمادها

كميت ها ، واحدها و نمادها معرفی برخی از كميت ها ، واحدها و نمادها که بیشتر مورد نیاز است. كميت:آنچه قابل اندازه گيري است و افزايش يا كاهش دارد. مانند: طول، حجم، سرعت، نيرو، انرژي، كار، و … كميت اساس فيزيك را تشكيل مي‌دهند و اگر نتوانيم كميتي را اندازه بگيريم از آن چيز معنا […]

محاسبات

محاسبات محاسبات یک واژه کلی است که به هر یک از انواع پردازش اطلاعات اطلاق می‌شود. این پردازش شامل پدیده‌هایی مانند فکر کردن انسان تا موارد دیگر می‌شود. محاسبات یک پروسه است که از یک مدل تعریف‌شده قبلی که می‌تواند توسط یک الگوریتم، پروتکل، همبندی شبکه و غیره بیان و فهمیده شود، تبعیت می‌کند. 5-1 مثال ، برآورد ظرفيت تاٌسيسات هواي فشرده ( Example of dimensioning compressed […]

اقتصاد در کمپرسور

اقتصاد در کمپرسور 4-1 اقتصاد  ( Economy ) 4-1-1 هزينه هاي توليد هواي فشرده ( Costs for compressed production ) 4-1-1-1 بررسي كلي ( General ) 4-1-1-2 تخصيص هزينه ها ( Apportioning costs ) 4-2 فرصت هايي براي صرفه جويي ( Opportunities for saving ) 4-2-1 توان مورد نياز ( Power requirement ) 4-2-2 فشار […]

برآورد ظرفيت تأسيسات كمپرسور

برآورد ظرفيت تأسيسات كمپرسور 3-1 برآورد ظرفيت تأسيسات فشرده سازي هوا ( Dimensioning compressor installations ) 3-1-1 بررسي كلي ( General ) 3-1-1-1 محاسبه فشار كاري  ( Calculating the working pressure ) 3-1-1-2 محاسبه هواي مورد نياز ( Calculation the air requirement ) 3-1-1-3 اندازه گيري مقدار هواي مورد نياز  ( Measuring the air requirement […]

راهنمای خرید و فروش کمپرسورها

راهنمای خرید و فروش کمپرسورها و تجهيزات كمكي 2-1 كمپرسور هاي جابجايي ( Displacement compressors ) در راهنمای خرید و فروش کمپرسورها 2-1-2 كمپرسور هاي جابجايي بطور كلي ( Displacement compressors in general ) 2-1-3 كمپرسور هاي پيستوني Piston compressors )( 2-1-4 كمپرسورهاي پيستوني روغنكاري نشونده ( Oil-free piston compressors ) 2-1-5 كمپرسورهاي ديافراگمي ( Diaphragm […]

تئوري کمپرسور

تئوري کمپرسور  1-1 فيزيك كلي ) ( Physics General در تئوري کمپرسور  1-1-1 ساختمان ماده ( The structure of matter ) 1-1-2 مولكول و حالات مختلف ماده( The molecule and the different States of matter ) 1-2 واحدهاي فيزيكي ( Physical units ) در تئوري کمپرسور  1-2-1 فشار ( Pressure )  1-2-2 دما ( Temperature ) […]