کمپرسور فشارقوی – بوستر کمپرسور

کمپرسور فشارقوی – بوستر کمپرسور

کمپرسور فشارقوی – بوستر کمپرسور ؛

این کمپرسور مدل جدید مطابق نیاز و خواسته شما برای هر برنامه ای ساخته شده است.http://www.atlascaspian.asia/compressors

هوای فشرده شده از قبل را تا فشار بالاتري متراکم ميسازد،بوستر کمپرسور بيشتر براي جبران فشارهايي که در طول خطوط لوله هاي طويل افت کرده است مورد استفاده قرار ميگيرد و يا در مواردي که به فشار بالاتري نياز هست،استفاده ميشود.

تراکم در اين کمپرسورها ممکن است يک يا چند مرحله اي باشد و نيز ممکنست از نوع ديناميکي يا جابجايي باشد،در اين موقع کمپرسورهاي پيستوني رايج تر از بقيه کمپرسور ها هستند.

توان مورد نياز براي کمپرسور هاي کمکي با افزايش نسبت فشار افزايش پيدا ميکنند در حالي که جرم در حال حرکت نزولي مي باشد،منحني مقتضيات توان که تابعي از فشار ورودي است از نظر شکل شبيه منحني پمپ خلا ميباشد.

Booster compressor33

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کمپرسور اینجا کلیک نمایید