خشک کن هوای فشرده تبریدی کمپرسور

 خشک کن هوای فشرده تبریدی کمپرسور

خشک کن هوای فشرده تبریدی کمپرسور ؛ دراير تبريدي مانند يخچالهاي خانگي برای از بين بردن آب ، بابوجود آوردن چگالش ، هوا را تا 3درجه سانتيگراد سرد کرده و ذرات بخار آب هوا را طي فرآيندي به آب تبديل ، واز شيرهاي تخليه خارج مي کند .

هواي خروجی از المنت هواساز بشکل هواي کاملا اشباع با درجه حرارات بالا است که بايد با توجه به شرايط اقليمی محل انتخاب شود برای مناطق گرمسير و معتدل مناسب است حتی در شرايط کاری متغيرمناسب ميباشد .

Refrigerated_Air_Dryer

اين نوع درايرها بسيار باصرفه هستند و احتياج به نگهداري خاصي نداردو از مزاياي آن ميتوان به نقطه شبنم   Dew Point Temperature ( هر دمايي از هوا ي مرطوب که نسبت به سطح آب به اشباع برسد وتاآن درجه سردشود)PDP ثابت در وضعيت هاي کاري مختلف  ، راندمان بالا ، افت فشار بسيار پايين نام برد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کمپرسور اینجا کلیک نمایید.