فیلتر پایپینگ کمپرسور

فیلتر پایپینگ کمپرسور- میکرو فیلتر- پری فیلتر- فاینال فیلتر

 فیلتر پایپینگ کمپرسور ؛ درهر يک مترمکعب هواي فشرده  140 ميليون ذره جامد وجو د دارد که اين ذرات معلق غبار در روغن باعث بوجود آمدن هواي کثيف اسيدي مي شود که دليل فرسودگي لوله ها و مسدود شدن شيرآلات است  .

فيلترها عمل جداسازي روغن و گردوغبار را برعهده دارند که هواي وارد شده به کمپرسور بايد توسط اين فيلترها تميز شود در واقع هر فيلتر بايستي توانايي حداقل جداسازی ذرات 5ميکرون يابزرگتر رادربرابر جريان مواد مورد تصفيه داشته باشدتعويض ديرهنگام فيلترها باعث افت کارايي کمپرسور شده است.

امروزه در صنايع مختلف معمولا از فيلترهايي تا ظرفیت  0/01ppm و فيلترهاي کربني نيز 0/003ppm استفاده ميکنند همچنين به اندازه فيلتر نيز بايد توجه داشت زيرا وقتي سايز فيلتر مناسب نباشد گردو غبار به داخل وارد شده و فيلترهای تصفيه شده آسيب مي بينند.

Micro-Filters elements

ميکروفيلتر: ميکرو به معنا یبسيار ريز و ذره بيني ميباشد درواقع يک هزارم ميلي متريا نفوذ پذيري كمتر از یک ميكرون است واين به معنای ظرافت فيلتر در تصفيه ذرات بسيار ريزميباشد وبرای خذف کامل ذرات جامد ، آب ، بخاروروغن ،طعم و بو ازهوا در صنايع مختلف استفاده ميشود انواع ميکرو فيلترها ( اوليه- ثانويه -سيليکوني):

پري فيلتر:ذرات درشت روغن در هوای فشرده را با قابليت نفوذپذيري کمتر از0.1 ميکرون حذف ميکند. Acs دومنیک هانتر  –  QD , QDX اطلس کوپکو , oil removal filterXP – XP4 – zander  زاندر

فاينال فيلتر: ذرات درشت روغن در هوای فشرده را با قابليت نفوذپذيري کمتر از0.003 میکرون حذف میکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کمپرسور اینجا کلیک نمایید

ميکرو فيلتر :

در برخی صنايع نياز است هوای مورد نظر  دارای اکسيژن خالص باشد ، هوايی که برای تراکم وارد واحد هواساز شده دارای ميزان گازهای ديگر از جمله اکسيدکربن ، ديا کسيد گوگرد، ذرات ريز  معلق و … است که برای جداسازی اين ذرات از ميکروفيلتر استفاده می شود . AO دومنیک هانتر  –  DD , DDX اطلس کوپکو ،  pre filter V – zander  زاندر

داست فیلتر :

هوای فشرده شده بر اثر تئوری مولکولی دمايش بالا رفته و بر اثر افزايش دما بخار آب حاصل می شود که موجب  آسيب و تجزيب میباشد و برای رفع اين  موضوع ، هوای مورد نظر بايد خشک شود و ميزان بخار آن توسط Dust filter جذب شود . AA دومنیک هانتر  –  PD , PDX اطلس کوپکو ،  General filter ZP – zander  زاندر

فيلترسپراتور :

در کمپرسور های هوا از نوع اویل اینجکت که هوا از طريق تزريق روغن به واحد هوا ساز (Airend)، خنک می شود نياز است بعد از انتقال گرمای  هوا به روغن فرآيند جدا سازی روغن از هوا انجام شود که اين کار توسط فيلترسپراتور انجام می گيرد .

فیلتر پایپینگ کمپرسور ” فیلتر پایپینگ کمپرسور ” فیلتر پایپینگ کمپرسور ” فیلتر پایپینگ کمپرسور