مخزن ذخیره هوای فشرده کمپرسور

 مخزن ذخیره هوای فشرده کمپرسور 

مخزن ذخیره هوای فشرده کمپرسور ؛ مخازن ذخیره ی هوا ،برای هر سیستم هوای فشرده کاملا ضروری هستند.

بدليل کاهش نوسانات فشار درسيستم هواي فشرده و ذخيره ي  هوای فشرده از مخزن استفاده ميشود وفشار آن از 8 تا 13 بار متغير ميباشد درواقع هوای موردنياز سيستم برای زمانهاي اوج مصرف ذخيره ميشود.

از دلايلي که از مخزن در هوای فشرده استفاده ميشود 1) در زمانهاي اوج مصرف هواي فشرده  را بدون نياز به کمپرسور بزرگتر تامين ميکند 2) برای جلوگيري از ورود آب کندانس شده به لوله هاي انتقال هوا استفاده ميشود3) مستهلک کردن نوسانات بار ، وجلوگيري بيش ازحد روشن وخاموش کردن کمپرسور 4) کاهش هزينه هاي مصرفي بدليل اينکه با جريان کمتري هواي فشرده توليد ميشود 5) خنک سازي هواي فشرده و جداسازي مقداري از رطوبت وروغن موجود در هواي توليدشده و….

air reciever

اندازه مخزن برای کمپرسورها بسيار با اهميت است در صورت بزرگ بودن مخزن کمپرسور درحالت unload  قرارگرفته که باعث خاموش شدن آن ميشود و کوچک بودن آن هم باعث صدمه ديدن دراثر افت فشار ميشود.

و براساس يک قانون کلي ظرفيت مخزن حداقل برابر با يک گالن به ازاي هر CFMخروجي کمپرشور ميباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کمپرسور  اینجا کلیک نمایید.