فیلتر سپراتور

فیلتر سپراتور

فیلتر سپراتور به عنوان جدا کننده هوا و روغن در سيستم های صنعتی استفاده می شود .

برای اين منظور عموما از الياف ميکرو فايبر گلاس درکاغذهای فيلتر سپراتور استفاده می شود .

طراحی اين الياف به شکلی می باشد که اجازه عبور مولکولهای هوا را داده و اجازه عبور مولکولهای روغن را نمی دهد و در واقع مولکولهای با فازگازی عبور کرده و مولکولهای با فاز مايع عبور نمی کنند که اين الياف بعد از مدتی اشياع شده و احتياج به تعويضی دارند .مدت زمان کار کرد فيلتر سپراتور بستگی به عواملی مانند نوع روغن ، فشار کاری ، دمای کاری و ……. بستگی دارد و زمان تعويضی فيلتر نيز  توسط آيتم اختلاف فشار فيلتر مشخصی می شود که معمولا حدود 4000 ساعت می باشد .

Air-Oil Separator

فيلتر سپراتورها در سه تيپ کلی ذيل موجود می باشند:

 • کاسه بيرونی (Standard wrap Element)
 • کاسه داخلی  (Depth Separator Elements )
 • سپراتور پيچی (Air /Oil Separator Boxes)

فيلتر سپراتور کاسه بيرونی (Standard wrap Element)

 •        طراحی و عملکرد

اين محصول برای جريان از بيرون به داخل مناسب است و می تواند برای تمام رنج های جريانی کمپرسورهای اسکرو(Screw) و پره ای(Vane) استفاده دارد . اين نوع سپراتورها عموما نسبت به تغييرات طراحی حساس نيستند و با توجه زمان کارکرد و کارآمدی جدا سازی نتايج بهينه ای به دست می دهد .

 •        افت فشار

افت فشار در جريان نامی و فشار کاری 7bar (0/7 MPa) هنگانی که فيلتر نو نصب شده باشد 0/17 بار (17KPa) می باشد . چنانچه مقاومت بيشتری وجود داشته باشد، جريان ولومتريک می تواند بدون تاثير منفی بر عملکرد سيستم دو برابر شود.

 •        مقاومت فشار

اين محصول برای ديفرانسيل فشارهای حداقل 5 بار (0/5MPa) طراحی شده است .

 •        کيفيت جدا سازی

روغن باقيمانده در جريان نامی و فشار کاری 7 بار (0/7MPa) تقريبا بين 1 تا 3 mg/m3 می باشد .

 •        عمر سرويس (سرويس لايف ) ساعت کارکرد

بالا رفتن مقاومت در برابر جريان و متعاقبا سرويس لايف بستگی مستقيم به تميز بودن روغن و کيفيت فيلتر هوا دارد . سرويس لايف فيلتر سپراتور عمدتا بين 1500 تا 6000 ساعت می باشد که بستگی مستقيم به کيفيت فيلتر و عملکرد مناسب سيستم دارد .

Air-oil-Separator-for-ATLAS-COPCO-plus-series

توضيحات :

فيلتر سپراتورکاسه بيرونی در سايزهای مختلف موجود می باشد . عملکرد مناسب اين محصولات تنها در صورتی است که نشتی ای بين قسمت های مرطوب و خشک نباشد . هوا بايد به صورتی هدايت شود تا از برخورد مستقيم جريان روغن / هوا با سطح فيلتر جلوگيری شود .

فيلتر سپراتور کاسه داخلی (Depth Separator Elements)

 •        طراحی و عملکرد

اين محصول جای کمی اشغال می کند وبرای تمام رنج های جريانی کمپرسورهای اسکرو (Screw) و پره ای(Vane)  استفاده می شود.دراين نوع فيلتر سپراتور جريان روغن از خارج به داخل است .

 •        افت فشار

افت فشاردر جريان نامی و فشار کاری 7bar (0/7 MPa) هنگامی که فيلتر نو نصب شده باشد تقريبا0/2Kpa) ( می باشد . درصورت وجود مقاومت بيشتر جريان ولومتريک می تواند بدون تاثير منفی بر عملکرد سيستم تا 1/5 برابر جريان نامی افزايش يابد .

 •        مقاومت فشار

اين محصول برای ديفرانسيل فشارهای حداقل 5bar (0/5MPa) طراحی شده است .

 •        کيفيت جدا سازی

روغن باقيمانده درجريان نامی و فشار کاری 7bar (0/7 Mpa) تقريبا بين 1 تا mg/m3 3  می باشد .

 •        سرويس لايف

افزايش مقاومت دربرابر جريان و نيز سرويس لايف مستقيما بستگی به تميز بودن روغن و کيفيت فيلتر هوا دارد . رسيدن به ساعت کارکردهای چند هزار ساعت در صورت عملکرد صحيح سيستم قابل تحقق است .

 •        توضيحات

فيلتر سپراتور کاسه داخلی در سايزهای مختلف موجود می باشد . عملکرد مناسب اين محصولات تنها در صورتی است که نشتی آب بين قسمت های مرطوب و خشک نباشد. هوا بايد به صورتی هدايت شود تا از برخورد مستقيم جريان روغن / هوا با سطح فيلتر جلوگيری شود .

atlas-copco-filter-element

سپراتورهای پيچی (Air/ oil Separator boxes)

 •        جريان (فلو )

سپراتورهای پيچی برای جريان های اسمی 1m3/min  تا m3/min  5/5  در فشار کاری 7 بار (0/7 Mpa) قابل استفاده هستند .

 •        افت فشار

افت فشار در جريان اسمی و فشار 7bar (0/7MPa) هنگامی که فيلتر نو نصب شده باشد تقريبا 0/25 بار  (25KPa) می باشد .

 •        مقاومت فشار

محفظه ی هوزينگ سپراتورهای پيچی به صورتی طراحی شده است تا با فشارهای حداکثر 20 بار (2MPa) يا حداکثر 14 بار (1/4 MPa) کارکنند. اجزای اين فيلتر برای کارکردن در ديفرانسيل فشار بيش از 5bar (0/5MPa) مناسبند.

 •        کيفيت جدا سازی

روغن باقيمانده در جريان اسمی و فشار کاری 7bar (0/7 MPa) تقريبا  1 تا 3 mg/m3 می باشد .

 •        عمر سرويس (سرويس لايف ) ساعت کارکرد

بالا رفتن مقاومت در برابر جريان و متعاقبا سرويس لايف بستگی مستقيم به تميز بودن روغن و کيفيت فيلتر هوا دارد . رسيدن به ساعت کارکردهای چند هزار ساعت در صورت عملکرد صحيح سيستم قابل تحقق است .

 •        توصيه های نصب

فيلتر سپراتورهای پيچی به صورت عمودی و توسط دست برروی يک هد نصب می شود . اين  محل معمولا با توجه به قابليت سرويس پذيری سيستم انتخاب می شود .

 •       تعمير و نگهداری

سپراتورهای پيچی درصورت رسيدن مقاومت در برابر جريان (فلو) هوا به 1 bar (0/1MPa) نياز به تعويض دارند. فيلتر سپراتور بايد پس از تخليه ی فشار سيستم تعويض گردد. اين عمل تعويض توسط آچار کمربندی مناسب انجام می شود . فيلتر سپراتور معمولا توسط دست در جای خود بسته می شود .

 

فیلتر سپراتور : برای بهره وری بیشتر پیشنهاد میگردد از فیلتر سپراتورهایی با طول عمر 4000 ساعت الی 6000 ساعت استفاده گردد ، لازم به توضیح است که سازندگان فیلتر سپراتور در ایران دقت لازم را جهت ساخت اعمال نمی کنند و فیلتر سپراتورها ی ایرانی بین 700 ساعت الی 1200 ساعت کار خواهند کرد ، البته امیدواریم در آینده فیلتر سازان ایران ، از کاغذ مرغوب تر استفاده کنند.

فعلا استفاده از فیلتر سپراتور ایرانی پیشنهاد نمی گردد

فیلتر سپراتور ، فیلتر سپراتور ” فیلتر سپراتور ” فیلتر سپراتور ” فیلتر سپراتور ” فیلتر سپراتور “

کمپرسور و تجهیزات جانبی